Alegerea Arhiepiscopului si Episcopului eparhiot


C. Alegerea Arhiepiscopului si Episcopului eparhiot

Art.130 - (1) Eligibil pentru slujirea, vrednicia si raspunderea de Arhiepiscop si Episcop eparhiot este oricare ierarh membru al Sfantului Sinod, incepand de la eparhia vacanta, precum si oricare Arhimandrit ori preot vaduv prin deces, care indeplineste conditiile canonice, este doctor sau licentiat in Teologie si s-a distins prin viata curata, cultura teologica, demnitate eclesiala, zel misionar si simt gospodaresc. Lista ierarhilor eligibili se intocmeste in ordinea dipticelor, descrescator, incepand de la eparhia vacanta.

(2) Pentru alegerea de Arhiepiscop si Episcop eparhiot, Sinodul Mitropolitan, prezidat de Mitropolitul locului, stabileste, prin consultare deschisa urmata de vot secret consultativ, o lista de doi candidati, ierarhi eligibili sau alte persoane care intrunesc conditiile prevazute la aliniatul precedent, cu motivarea fiecarei propuneri.

(3) Sinodul Mitropolitan se consulta, intr-o sedinta speciala, cu membrii clerici si mireni ai Adunarii Eparhiale a eparhiei vacante, la care participa un decan si un director de la institutiile de invatamant teologic din cuprinsul eparhiei, desemnati de Mitropolit. Consultarea are loc la sediul Mitropoliei, la data stabilita de Mitropolit in acord cu ierarhii din Mitropolia respectiva, informand despre aceasta pe Patriarhul Romaniei.

(4) Lista de candidati pentru alegerea de Arhiepiscop si Episcop eparhiot, intocmita de Sinodul Mitropolitan, poate fi completata, prin consultare deschisa urmata de vot secret consultativ, cu doua nume dintre ierarhii eligibili sau alte persoane care intrunesc conditiile prevazute la alin.1 si au obtinut cele mai multe voturi. Lista intocmita de Sinodul Mitropolitan, completata in urma consultarii cu clerul si mirenii mentionati la aliniatul precedent, va fi inaintata Sfantului Sinod cu proces-verbal.

(5) Sfantul Sinod, primind lista candidatilor pentru alegerea de Arhiepiscop si Episcop eparhiot, poate dispune completarea acesteia cu alti doi candidati, ierarhi eligibili sau clerici care nu sunt arhierei, desemnati de catre plenul sau, prin consultare deschisa urmata de vot secret consultativ, dintre cei ce au obtinut cele mai multe voturi.

(6) In cazul candidatilor inscrisi pe lista, care nu sunt arhierei, Sfantul Sinod dispune cercetarea loc canonica.

(7) Lucrarile Sfantului Sinod pentru alegerea de Arhiepiscop si Episcop eparhiot sunt deschise si inchise de catre Patriarhul Romaniei si sunt prezidate de catre Mitropolitul locului.

(8) In vederea alegerii de Arhiepiscop si Episcop eparhiot de catre Sfantul Sinod, pe buletinul de vot se vor inscrie, in ordinea dipticelor si a rangurilor bisericesti, numele candidatilor propusi prin vot secret consultativ de Sinodul Mitropolitan, de clericii si mirenii participanti la consultare, precum si de catre Sfantul Sinod.

(9) Alegerea Arhiepiscopului si a Episcopului eparhiot de catre Sfantul Sinod se desfasoara in conformitate cu modalitatea de votare prevazuta la art.128, alin.2-9, cu adaptarile adecvate.

(10) Arhiepiscop si Episcop eparhiot devine candidatul care a obtinut voturile a jumatate plus unu din totalul membrilor prezenti. Daca nici unul dintre candidati nu a intrunit numarul necesar de voturi, se organizeaza o noua votare, la care participa primii doi candidati care au intrunit cel mai mare numar de voturi. Devine ales cel care a intrunit voturile a jumatate plus unu din totalul membrilor prezenti. In caz de paritate, decid sortii.

(11) Rezultatul alegerii se consemneaza intr-un proces-verbal la care se anexeaza buletinele voturilor exprimate. Presedintele anunta solemn numele celui ales, dupa care preda conducerea sedintei Patriarhului Romaniei.

D. Alegerea Episcopilor-vicari patriarhali, Episcopilor-vicari si Arhiereilor-vicari Art.131 - (1) Alegerea Episcopilor-vicari patriarhali, Episcopilor-vicari si Arhiereilorvicari se face de catre Sfantul Sinod, cu voturile a jumatate plus unu din totalul membrilor prezenti. In acest scop, Patriarhul, Mitropolitii, Arhiepiscopii si Episcopii pot propune unul sau mai multi candidati.

(2) Episcopii-vicari patriarhali se aleg, prin vot secret, de catre Sfantul Sinod, la propunerea Patriarhului facuta in consultare cu Sinodul Permanent.

(3) Episcopii-vicari si Arhiereii-vicari de la eparhii se aleg, prin vot secret, de catre Sfantul Sinod, la propunerea Chiriarhului facuta in consultare cu Sinodul Mitropolitan.

(4) Candidatii pentru functiile de Episcop-vicar patriarhal, Episcop-vicar si Arhiereu vicar trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art.130, alin.1 din prezentul Statut, iar cei care nu sunt arhierei sunt supusi examinarii canonice prevazuta la art.130, alin. 6.

(5) Sedinta Sfantului Sinod pentru alegerea de Episcop-vicar patriarhal, Episcop-vicar si Arhiereu-vicar este prezidata de Patriarh. Alegerea se desfasoara in conditiile art.128 alin.2-9, cu adaptarile adecvate.

(6) Daca respectivul candidat propus nu obtine voturile a jumatate plus unu din totalul membrilor prezenti, ierarhul eparhiot poate propune un nou candidat, intr-o alta sedinta, la alegerea caruia se va aplica aceeasi procedura prevazuta in prezentul articol.

Carti Ortodoxe

Cuprins