Organizarea locala

 

CAPITOLUL al II-lea

Organizarea locala

Art.40 - (1) Unitatile componente ale Bisericii Ortodoxe Romane, organizata ca Patriarhie, sunt:

a. Parohia,

b. Manastirea,

c. Protopopiatul (Protoieria),

d. Vicariatul,

e. Eparhia (Arhiepiscopia si Episcopia),

f. Mitropolia.

(2) Fiecare din unitatile componente ale Bisericii, in conformitate cu dispozitiile prezentului Statut, are dreptul de a se conduce si de a se administra autonom fata de alta parte componenta de acelasi rang si de a participa, prin reprezentantii sai alesi, clerici si mireni - in cazul parohiilor si eparhiilor, la lucrarile unitatilor componente superioare.

(3) Modul de constituire si functionare a unitatilor componente si a organismelor locale de acelasi grad este identic pentru intreaga Biserica Ortodoxa Romana.

Despre personalitatea juridica

Art.41 - (1) Patriarhia, Mitropolia, Arhiepiscopia, Episcopia, Vicariatul, Protopopiatul (Protoieria), Manastirea si Parohia sunt persoane juridice de drept privat si utilitate publica, cu drepturile si obligatiile prevazute de prezentul Statut.

(2) Aceste persoane juridice au dreptul la doua coduri unice de inregistrare fiscala, atat pentru activitatea non profit cat si pentru cea economica.

Art.42 - Infiintarea si desfiintarea unitatilor componente ale Bisericii Ortodoxe Romane se comunica pentru evidenta ministerului de resort.

Carti Ortodoxe

Cuprins