Dispozitii finale


Dispozitii finale

Art.201 - (1) Acest Statut, aprobat de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane pe temeiul principiilor si dispozitiilor generale, cuprinse in Sfintele Canoane ale Bisericii Ortodoxe, pentru a determina modalitatile dupa care Patriarhia Romana isi reglementeaza, conduce si administreaza lucrarea sa religioasa, misionar-pastorala, cultural-educativa, social-filantropica, fundationala si patrimoniala, este si ramane obligatoriu pentru intreaga Biserica Ortodoxa Romana din tara si din afara granitelor tarii.

(2) Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane se aplica prin regulamente specifice de activitate care au aceeasi autoritate canonica si juridica cu cea a prezentului Statut. Regulamentele specifice diverselor domenii de activitate ale Bisericii sunt aprobate de Sfantul Sinod.

Art.202 - Sfantul Sinod aproba si modifica prezentul Statut cu doua treimi din numarul membrilor prezenti.

Art.203 - Prezentul Statut pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane a fost aprobat de Sfantul Sinod la data de 28 noiembrie 2007 si intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern pentru recunoasterea acestuia.

Art.204 - La data intrarii in vigoare a prezentului Statut pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, se abroga Statutul votat de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane la 19-20 octombrie 1948 si recunoscut prin Decretul nr.233 din 23 februarie 1949 al Prezidiului Marii Adunari Nationale cu toate modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art.205 - Pana la elaborarea si aprobarea noilor regulamente, raman in vigoare prevederile actualelor regulamente, in masura in care acestea nu contravin prezentului Statut.

Carti Ortodoxe

Cuprins