Parohul


B. Parohul

Art.49 - (1) Preotul paroh, ca delegat al Chiriarhului, este pastorul sufletesc al credinciosilor dintr-o parohie, iar in activitatea administrativa este conducatorul administratiei parohiale si presedinte al Adunarii Parohiale, al Consiliului Parohial si al Comitetului Parohial.

(2) Numirea sau revocarea din oficiul de paroh se face de Chiriarh intr-o sedinta a Permanentei Consiliului Eparhial, avand in vedere calitatea activitatii desfasurate.

(3) Din motive administrative, misionare sau disciplinare, oficiul parohial se poate incredinta de catre Chiriarh si celorlalti preoti slujitori, intr-o sedinta a Permanentei Consiliului Eparhial.

Art.50 - In cadrul intreitei slujiri preotesti: invatatoreasca, sfintitoare si pastoralmisionara, parohul exercita urmatoarele atributii:

a. Savarseste Sfanta Liturghie si Laudele bisericesti in duminici, sarbatori si in alte zile ale saptamanii, cu rostirea cuvantului de invatatura; savarseste Sfinte Taine si ierurgii; catehizeaza copii, tineri si adulti conform indrumarilor Centrului eparhial si asigura accesul zilnic in locasul de cult, conform programului afisat la intrarea in biserica;

b. Aduce la indeplinire toate dispozitiile prezentului Statut, ale regulamentelor bisericesti si ale organismelor bisericesti centrale, in ceea ce priveste parohia;

c. Aduce la indeplinire hotararile organismelor eparhiale si dispozitiile autoritatii superioare bisericesti (Protopop, Episcop sau Arhiepiscop) referitoare la viata parohiala;

d. Intocmeste si aduce la indeplinire prevederile programului anual al activitatilor pastoral-misionare, social-filantropice si administrativ-gospodaresti ale parohiei, incunostiintand Centrul eparhial si pe credinciosi de rezultatele actiunilor intreprinse in acest sens.

e. Cu aprobarea prealabila scrisa a Chiriarhului, reprezinta parohia in justitie, in fata  autoritatilor locale si fata de terti, personal sau prin delegati. In aceeasi masura, clericii din  parohii, in virtutea juramantului de ascultare (subordonare) fata de Chiriarh depus la hirotonie si, respectiv, monahii, in virtutea votului monahal al ascultarii, pot sa compara in fata instantelor judecatoresti numai cu aprobarea prealabila scrisa a Chiriarhului, inclusiv in cauze de interes personal;

f. Convoaca si prezideaza Adunarea Parohiala, Consiliul Parohial si Comitetul Parohial;

g. Aduce la indeplinire hotararile Adunarii Parohiale si ale Consiliului Parohial;

h. Tine registrul cu evidenta tuturor parohienilor;

i. Tine la zi evidenta botezatilor, cununatilor si decedatilor din parohie in registrele speciale (mitricale) si emite certificate de botez si de cununie;

j. Administreaza patrimoniul parohiei in conformitate cu hotararile Adunarii Parohiale si ale Consiliului Parohial si controleaza modul de administrare a bunurilor institutiilor culturale, social-filantropice si fundationale bisericesti din parohie;

k. Intocmeste si tine la zi inventarul bunurilor parohiei de orice natura, biblioteca, precum si arhiva parohiei. Detine sigiliul parohiei pe durata oficiului de paroh.

Art.51 - (1) Pe langa preotul paroh, intr-o parohie pot fi unul sau mai multi preoti si diaconi slujitori numiti de Chiriarh intr-o sedinta a Permanentei Consiliului Eparhial. Numarul slujitorilor la parohie se stabileste in functie de cerintele misionar-pastorale locale constatate de conducerea eparhiei.

(2) Parohul, preotii si diaconii slujitori, precum si personalul bisericesc neclerical, sunt datori sa locuiasca in parohie.

Art.52 - (1) La parohiile cu mai multi preoti slujitori, acestia sunt egali in drepturile si indatoririle sacramentale, invatatoresti si pastoral-misionare. Dintre acestia, celor mai harnici si constiinciosi li se poate incredinta, de catre Chiriarh, oficiul de paroh, pentru intensificarea activitatii parohiale.

(2) Fiecare preot slujitor are in cuprinsul parohiei un sector bine delimitat si aprobat de Chiriarh, pe baza raportului intocmit de catre delegatii Centrului eparhial.

(3) Preotii si diaconii, personalul didactic din invatamantul teologic si cel care preda religia, studentii in teologie, precum si dascalii (catehetii) care au absolvit Scoala de cantareti bisericesti au indatorirea pastorala si misionara de a face catehizare in parohiile la care slujesc sau in care locuiesc, in acord cu preotul paroh, conform normelor stabilite de catre Sfantul Sinod si Centrele eparhiale.

(4) Preotii, diaconii si cantaretii bisericesti au drepturile si indatoririle prevazute de Sfintele Canoane, prezentul Statut, regulamentele bisericesti si hotararile Centrului eparhial.

Art.53 - (1) Mai multe parohii (10 - 15) din cadrul unui Protopopiat se constituie intr-un Cerc Misionar pentru desfasurarea de activitati bisericesti, misionar-pastorale, culturale si sociale.

(2) Chiriarhul deleaga pe unul din preoti drept coordonator al Cercului Misionar.

Carti Ortodoxe

Cuprins