Despre vacante


SECTIUNEA a III-a

Despre vacante

Art.134 - (1) In caz de vacanta a scaunului de Patriarh al Romaniei, locotenenta patriarhala ii revine de drept primului ierarh din ordinea prevazuta in art.12, alin. 2 din prezentul Statut; in caz de indisponibilitate sau refuz, urmatorului, si asa mai departe.

(2) In caz de vacante ale scaunelor de Mitropolit, Arhiepiscop si Episcop eparhiot, Patriarhul Romaniei pentru Mitropoliti si Mitropolitii pentru eparhiile sufragane, vor numi loctiitori pana la intronizarea noilor titulari.

(3) Pe durata vacantei, Loctiitorul de Patriarh, de Mitropolit, de Arhiepiscop si de Episcop eparhiot rezolva doar problemele curente ale eparhiei vacante, respectiv ale Administratiei Patriarhale, in cazul Loctiitorului de Patriarh, fara dreptul de a face modificari in legiuirile si structurile bisericesti sau de a schimba destinatia bunurilor bisericesti.

(4) In caz de vacante la protopopiate, parohii si manastiri, Chiriarhii vor lua masuri pentru asigurarea suplinirii pana la numirea noilor titulari.

Carti Ortodoxe

Cuprins