Dispozitii privind incompatibilitati in organismele de conducere


G. Dispozitii privind incompatibilitati in organismele de conducere

Art.199 - In intreaga Biserica Ortodoxa Romana nimeni nu poate fi in acelasi timp:

a. Membru al Consiliului Eparhial si al Consistoriului Eparhial;

b. Vicar administrativ eparhial, consilier eparhial, inspector eparhial, secretar eparhial, protopop si membru ales al Adunarii Eparhiale;

c. Vicar administrativ eparhial, consilier eparhial, inspector eparhial, secretar eparhial, protopop si membru al Consistoriilor bisericesti;

d. Nu pot fi alesi membri ai Consistoriului Disciplinar Protopopesc, ai Consistoriului Eparhial si ai Consistoriului Mitropolitan cei ce sunt inruditi intre ei sau cu Chiriarhul respectiv, pana la al patrulea grad de sange si al doilea de cuscrie;

e. Salariat in administratia si controlul bisericesc eparhial si membru in organismele bisericesti de disciplina.

Art.200 - Nici un preot, diacon sau mirean, membru al vreunui organism bisericesc deliberativ, executiv, administrativ, de control si de disciplina bisericeasca nu poate lua parte la solutionarea urmatoarelor cauze:

a. A cauzei proprii sau a celor ce le pot aduce pagube ori castig personal;

b. A cauzelor rudeniilor, pana la al patrulea grad de sange sau al doilea de cuscrie;

c. A cauzelor parintilor sau copiilor adoptivi, precum si a cauzelor celor ce stau sub tutoratul sau curatela lor;

d. A cauzelor la care au fost martori, procuratori, experti sau pe care le-au anchetat;

e. A cauzelor la a caror decidere au luat odata parte intr-o instanta inferioara.

Carti Ortodoxe

Cuprins