Organisme centrale administrative


SECTIUNEA a III-a

Organisme centrale administrative

Art.35 - (1) In exercitarea atributiilor sale executive de Presedinte al organismelor centrale bisericesti deliberative si executive si Intaistatator al Bisericii Ortodoxe Romane, Patriarhul este ajutat de:

A. Cancelaria Sfantului Sinod,

B. Administratia Patriarhala.

(2) Din incredintarea Patriarhului, Cancelaria Sfantului Sinod, sectoarele Administratiei Patriarhale si celelalte institutii centrale bisericesti sunt coordonate de Episcopii-vicari patriarhali sau de catre un delegat al Patriarhului.

(3) Episcopii-vicari patriarhali se aleg de catre Sfantul Sinod in conformitate cu prevederile art.131 din prezentul Statut si sunt asimilati in drepturile de pomenire si cinstire cu episcopii eparhioti.

(4) Episcopii-vicari patriarhali indeplinesc atributiunile delegate lor, prin Decizie, de catre Patriarh.

Carti Ortodoxe

Cuprins