Dispozitii cu privire la edificiile bisericesti si cimitirele parohiale


B. Dispozitii cu privire la edificiile bisericesti si cimitirele parohiale

I. Edificiile bisericesti

Art.177 - Bisericile sunt:

a. Parohiale si filii;

b. De cimitir;

c. Fundationale;

d. Izolate;

e. Paraclise;

f. Catedrale;

g. De manastiri;

h. Din strainatate;

i. Din armata, sistemul penitenciar, unitati medicale, asezaminte de asistenta sociala, unitati de invatamant etc.

Art.178 - (1) Bisericile parohiale sunt proprietatea parohiei, sunt integrate patrimoniului eparhiei si stau sub jurisdictia si controlul autoritatii Arhiepiscopiei sau Episcopiei. Daca intr-o parohie sunt mai multe biserici, Chiriarhul desemneaza pe cea de capetenie ca biserica parohiala.

(2) In municipiile resedinta eparhiala ca si in municipiile resedinta de judet, Chiriarhul va desemna catedrala. Acolo unde exista Episcop-vicar sau Arhiereu-vicar, Chiriarhul ii va desemna acestuia o biserica de slujire.

(3) Se considera anexe ale lacasului de cult si urmeaza regimului juridic al acestuia urmatoarele constructii: clopotnita, cancelaria parohiala, agheasmatarul, capela mortuara, casa parohiala cu dependintele sale, muzeul eparhial, manastiresc sau parohial, incinta pentru aprins lumanari, pangarul, troita, magazia pentru depozitat diverse obiecte de cult, asezamantul cu caracter social-filantropic, arhondaricul, chilia, trapeza, orice incinta pentru desfasurarea activitatilor cu caracter administrativ-bisericesc, resedinta Chiriarhului precum si altele asemenea. Prin asezamant cu caracter social-filantropic se intelege caminul de copii, azilul de batrani, cantina sociala sau orice alta incinta destinata unei activitati asemanatoare.

Art.179 - Bisericile din cimitire se afla in administrarea parohiilor, a manastirilor, a protopopiatelor sau in directa dependenta de Centrul eparhial.

Art.180 - (1) Bisericile fundationale, intemeiate pe baza actelor de fundatii se conduc potrivit acelor acte de catre Chiriarh sau delegatul sau. Ele stau sub jurisdictia si controlul autoritatii Arhiepiscopiei si Episcopiei din punct de vedere religios, administrativ-patrimonial si gestionar ca si bisericile parohiale, supunandu-se acelorasi drepturi si obligatii fata de eparhie.

(2) Actele de fundatie ale acestor biserici vor fi puse intotdeauna in acord cu dispozitiile prezentului Statut de catre autoritatile bisericesti. In caz contrar, biserica, cu toate bunurile ei mobile si imobile, trece in administrarea eparhiei.

(3) Daca o asociatie sau fundatie social-filantropica ori cultural-bisericeasca s-ar desfiinta, intregul ei patrimoniu trece in proprietatea eparhiei pe teritoriul careia se afla.

Art.181 - O biserica, imediat dupa sfintirea ei, trece in proprietatea si folosinta unitatilor de cult din cadrul eparhiei, cu tot terenul si cladirile afectate ei si sta sub dispozitiile acestui Statut, tinandu-se seama si de actele de fundatie. Eventualele conditii testamentare contrare acestui Statut se vor considera nule.

Art.182 - (1) Bisericile izolate care nu se afla pe un teritoriu locuit de vreo asezare omeneasca apartin eparhiei pe teritoriul careia se afla si sunt in grija si administrarea acelei eparhii.

(2) Bisericile si edificiile monumente istorice cu caracter religios apartin, de asemenea, eparhiei pe teritoriul careia se afla si se administreaza de catre aceasta.

Art.183 - (1) Paraclisele de la resedintele eparhiale stau sub autoritatea directa a Chiriarhului, iar cele de la manastiri sub autoritatea manastirii de care apartin.

(2) Paraclisele, capelele si bisericile din cadrul unitatilor militare, din sistemul penitenciar, din unitatile medicale, din asezamintele de asistenta sociala, din unitatile de invatamant si din alte institutii, depind direct de Chiriarh, sunt arondate protopopiatelor pe raza carora functioneaza si nu li se poate schimba destinatia de locas de cult al Bisericii Ortodoxe Romane.

Art.184 - Bisericile de orice categorie se pot edifica pe teren proprietate a Bisericii sau concesionat acestui scop, pe baza de cereri si documente depuse la Centrul eparhial, numai cu aprobarea si binecuvantarea Chiriarhului, fie ca sunt noi, se recladesc sau se transforma dintr-un alt edificiu.

Art.185 - (1) Unitatile de cult pot solicita si primi de la autoritatile administratiei publice centrale si locale fonduri in vederea construirii, repararii, conservarii si intretinerii locasurilor de cult si edificiilor bisericesti, in conditiile prevazute de lege.

(2) In privinta locasurilor de cult si a edificiilor bisericesti care fac parte din patrimoniul cultural-national, autoritatile de stat pot efectua lucrari de restaurare si intretinere a acestora, cu consultarea prealabila a eparhiilor pe raza carora acestea functioneaza.

II. Cimitirele parohiale si manastiresti

Art.186 - (1) Fiecare parohie si manastire are dreptul sa detina sau sa infiinteze cel putin un cimitir pentru ingroparea credinciosilor decedati, care este proprietatea parohiei sau a manastirii.

(2) Cimitirele parohiale si manastiresti, ca bunuri sacre destinate exclusiv si direct cultului, sunt insesizabile si imprescriptibile si nu pot fi instrainate, schimbate, grevate sau sechestrate.

Art.187 - (1) Cimitirul se administreaza de catre Consiliul Parohial, Consiliul Manastiresc sau Protopopiat, sub controlul periodic al Centrului eparhial.

(2) La parohie, cimitirul sta sub supravegherea preotului paroh, a epitropului si a Consiliul Parohial, iar la manastire, a staretului (staretei), care sunt datori a se ingriji de imprejmuirea si intretinerea lui.

(3) Locul de veci concesionat ramane proprietatea parohiei sau a manastirii, iar dreptul de concesiune nu poate fi vandut de titular, transmiterea acestuia putand fi facuta doar prin succesiune catre sot sau rude pana la gradul IV.

(4) Locuri de inmormantare mai pot fi atribuite si in folosinta temporara sau gratuita tot prin hotararea organismelor parohiale si manastiresti.

(5) Tarifele si taxele pentru concesionarea si intretinerea locurilor de inmormantare din cimitirele parohiale si cele manastiresti, precum si pentru prestarea serviciilor specifice din cimitir se vor stabili de Consiliul Parohial sau de Consiliul Economic al manastirii si nu vor putea depasi tarifele ce se percep la cimitirele administratiei publice locale de aceeasi categorie.

(6) Este interzisa conditionarea oficierii slujbei inmormantarii de plata oricarei taxe fixate de preot sau de Consiliul Parohial.

Art.188 - Cimitire parohiale si manastiresti noi se infiinteaza cu aprobarea Consiliului Eparhial, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Carti Ortodoxe

Cuprins