Mitropolitul


C. Mitropolitul

Art.114 - (1) Mitropolitul este conducatorul canonic al unei mitropolii, exercita drepturile si indeplineste indatoririle prevazute de Sfintele Canoane, de traditia bisericeasca si de prezentul Statut.

(2) Titulatura Mitropolitului este cea a Arhiepiscopiei pe care o pastoreste si a Mitropoliei pe care o conduce.

(3) El poarta ca semn distinctiv cruce pe culion, cu camilafca neagra.

(4) Mitropolitul are urmatoarele atributii:

a. Convoaca si prezideaza Sinodul Mitropolitan;

b. Prezideaza sedinta Sfantului Sinod pentru alegerea de Arhiepiscopi si Episcopi sufragani;

c. Hirotoneste, impreuna cu alti ierarhi, pe Arhiepiscopii si Episcopii sufragani, precum

si pe Episcopii-vicari si Arhiereii-vicari de la eparhiile din Mitropolie, impreuna cu Chiriarhii acestora;

d. Emite Gramata pentru intronizarea Arhiepiscopilor si Episcopilor sufragani si ii intronizeaza;

e. Numeste loctiitori de Arhiepiscopi si Episcopi, in caz de vacanta, la eparhiile sufragane;

f. Viziteaza frateste pe Arhiepiscopii si Episcopii din Mitropolie;

g. Convoaca Sinaxele (consfatuirile) staretilor si duhovnicilor de la manastirile din eparhiile sufragane, cel putin o data la trei ani;

h. Prezideaza Comisiile Zonale de Pictura Bisericeasca;

i. Primeste sesizarile privind pe Arhiepiscopii, Episcopii, Episcopii-vicari si Arhiereii vicari de la eparhiile din Mitropolie, dispune, in consultare cu Patriarhul, cercetarea lor in Sinodul Permanent si aduce la cunostinta Sfantului Sinod rezultatul cercetarii;

j. Emite Decizia Mitropolitana de constituire a Consistoriului Mitropolitan, compus din membrii (3-5 titulari si 2 supleanti) delegati de Adunarile Eparhiale sufragane in conditiile art.92, lit.h si numeste un presedinte din randul acestora;

k. Exercita orice alte atributii prevazute de Sfintele Canoane, de prezentul Statut si regulamentele bisericesti sau de hotarari ale Sfantului Sinod.

Carti Ortodoxe

Cuprins