Administratia Patriarhala


B. Administratia Patriarhala

Art.37 - (1) Administratia Patriarhala, ca organism central administrativ, are in atributiile sale studierea si intocmirea referatelor privitoare la problemele bisericesti de competenta organismelor centrale deliberative si executive, prin urmatoarele sectoare administrative de specialitate:

a. Sectorul teologic-educational,

b. Sectorul social-filantropic,

c. Sectorul economic-financiar (cu urmatoarele servicii: Contabilitate, Tehnic, Comisia de Pictura Bisericeasca),

d. Sectorul patrimoniu cultural,

e. Sectorul patrimoniu imobiliar,

f. Sectorul relatii bisericesti si inter-religioase,

g. Sectorul comunitati externe,

h. Sectorul comunicatii si relatii publice,

i. Corpul de inspectie si control (audit).

(2) Prin hotarari ale Permanentei Consiliului National Bisericesc pot lua fiinta si alte sectoare si servicii in cadrul Administratiei Patriarhale.

(3) Prin Decizie Patriarhala, Episcopii-vicari patriarhali coordoneaza sectoarele Administratiei Patriarhale avand colaboratori pe consilierii patriarhali de resort sau pe inspectorii de specialitate.

(4) Prin sectoarele administrative de specialitate si prin serviciile aferente, Administratia Patriarhala studiaza problemele bisericesti specifice acestora care intra in competenta organismelor centrale deliberative si executive, comunica centrelor eparhiale hotararile acestora si tine evidenta modului de aducere a lor la indeplinire.

Art.38 - (1) Corpul de inspectie si control are in componenta sa:

a. Un inspector general bisericesc, cu atributii generale de control si referent la Comisia Canonica, Juridica si pentru Disciplina a Sfantului Sinod pentru cererile de iertare in cazurile de caterisire, aplicate definitiv unor clerici de consistoriile eparhiale;

b. Inspectori pentru institutiile de invatamant universitar si preuniversitar teologic (Facultati de teologie, Seminarii teologice liceale si Scoli de cantareti bisericesti);

c. Inspectori pentru controlul financiar si gestionar (audit), dintre care unul cu pregatire juridica.

(2) Membrii Corpului de inspectie si control (audit) isi desfasoara activitatea din dispozitia Patriarhului, potrivit atributiilor prevazute de Statut, de regulamentele bisericesti si de legislatia in vigoare.

Art.39 - (1) Vicarul administrativ patriarhal, consilierii patriarhali si inspectorii patriarhali se numesc si se revoca, in conditiile art.26, lit. p din prezentul Statut, dintre preotii doctori, absolventi de masterat, licentiati in teologie sau in alte specializari, cu activitati si aptitudini deosebite, fara impedimente juridic-canonice. Clericii din institutiile centrale bisericesti pot fi numiti slujitori la parohii direct (fara concurs) de catre Patriarh.

(2) Vicarului administrativ patriarhal, consilierilor patriarhali si inspectorilor patriarhali li se fixeaza, prin Decizie a Patriarhului, sfera de activitate si atributiile in cadrul Sectoarelor pe care le coordoneaza, ca membri ai Permanentei Consiliului National Bisericesc sau ca invitati.

(3) Vicarul administrativ patriarhal si consilierii patriarhali participa la sedintele organismelor centrale deliberative si executive bisericesti, cu vot consultativ, iar la sedintele Permanentei Consiliului National Bisericesc, cu vot deliberativ.

Carti Ortodoxe

Cuprins