Dispozitii privind cheltuielile bisericesti si ajutorul Statului


C. Dispozitii privind cheltuielile bisericesti si ajutorul Statului

Art.189 - Cheltuielile pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult, precum si pentru reparatii si constructii noi vor fi acoperite din contributiile benevole ale credinciosilor, din veniturile unitatilor de cult obtinute din activitati proprii si din contributii de la bugetul de stat, de la bugetul autoritatilor publice locale si al altor institutii, in conditiile legii.

Art.190 - Salarizarea personalului bisericesc de conducere, precum si a personalului clerical si neclerical se face conform normelor generale in vigoare in Biserica Ortodoxa Romana, prin contributii de la bugetul propriu al unitatilor de cult, prin contributii de la bugetul de stat, de la bugetul administratiilor publice locale si al altor institutii, in conditiile legii.

Art.191 - (1) Unitatile de cult ale Bisericii Ortodoxe Romane din tara si din afara granitelor tarii pot solicita ajutoare financiare de la Patriarhia Romana, precum si subventii de la bugetul de stat si de la bugetele locale pentru sprijinirea unor activitati pastorale, spiritualculturale, sociale si edilitare.

(2) Activitatea unitatilor de cult ale Bisericii Ortodoxe Romane in calitate de furnizor de servicii sociale este recunoscuta si sprijinita de stat, in care scop pot fi incheiate parteneriate si acorduri aprobate prin lege.

Carti Ortodoxe

Cuprins