Organizarea centrala


CAPITOLUL I

Organizarea centrala

Art.9 - In Biserica Ortodoxa Romana, la nivel central functioneaza:


I. Organisme centrale deliberative:

A. Sfantul Sinod,

B. Sinodul Permanent,

C. Adunarea Nationala Bisericeasca.


II. Organisme centrale executive:

A. Patriarhul,

B. Consiliul National Bisericesc,

C. Permanenta Consiliului National Bisericesc.


III. Organisme centrale administrative:

A. Cancelaria Sfantului Sinod,

B. Administratia Patriarhala.


Dispozitii comune

Art.10 - (1) Organismele centrale deliberative si executive bisericesti sunt valabil constituite cu prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor lor si iau hotarari, de regula, cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti.

(2) Validarea sau invalidarea mandatelor membrilor clerici si mireni alesi se face de catre Adunarea Nationala Bisericeasca.

(3) Convocarea organismelor centrale deliberative, cu precizarea ordinii de zi, se face de catre Presedinte, cu cel putin 14 zile inainte de data fixata pentru sedinta, iar in cazuri exceptionale in cel mai scurt timp posibil.

(4) Deschiderea si inchiderea sedintelor de lucru ale organismelor centrale deliberative si executive se face de catre Presedinte.

(5) Procesul-verbal al fiecarei sedinte de lucru a organismelor centrale deliberative si executive se semneaza de Presedinte si de Secretarii desemnati.

(6) Hotararile organismelor centrale deliberative si executive sunt obligatorii pentru intreaga Biserica Ortodoxa Romana.

Carti Ortodoxe

Cuprins