Sinodul Permanent


B. Sinodul Permanent

Art.17 - (1) Sinodul Permanent este organismul central deliberativ care functioneaza in timpul dintre sedintele Sfantului Sinod, cand importanta unor probleme impune examinarea lor fara intarziere.

(2) Sinodul Permanent se compune din Patriarh si toti Mitropolitii in functie de la eparhiile din tara si din afara granitelor Romaniei. Din Sinodul Permanent fac parte si alti trei ierarhi eparhioti (1 Arhiepiscop si 2 Episcopi) desemnati anual de Sfantul Sinod.

(3) Presedintele Sinodului Permanent este Patriarhul. In lipsa Patriarhului, sedintele Sinodului Permanent sunt prezidate in ordinea prevazuta la art.12, alin. 2 din prezentul Statut.

(4) Convocarea Sinodului Permanent, cu precizarea ordinii de zi, se face de catre Presedintele sau, ori de cate ori este nevoie.

(5) Secretarul Sfantului Sinod este si Secretarul Sinodului Permanent.

(6) Sinodul Permanent ia hotarari valabile prin consens sau cu votul a jumatate plus unu dintre membrii prezenti.

(7) Dispozitiile art.16 din prezentul Statut se aplica si cu privire la sedintele Sinodului Permanent.

Art.18 - (1) Sinodul Permanent exercita, in timpul dintre sedintele Sfantului Sinod, atributiile acestuia prevazute la art.14, lit. e, i, r, t si x.

(2) Sinodul Permanent, la solicitarea Patriarhului sau a membrilor sai, examineaza si formuleaza propuneri privind probleme ce urmeaza a fi aduse in dezbaterea Sfantului Sinod.

(3) Sinodul Permanent exercita orice alte atributii ce i se dau de catre Sfantul Sinod sau prin Statut si regulamente.

(4) Sinodul Permanent aduce la cunostinta Sfantului Sinod, pentru ratificare, hotararile luate in timpul dintre sedintele acestuia.

Carti Ortodoxe

Cuprins