Protopopiatul - Protoieria


SECTIUNEA a II-a

A. Protopopiatul (Protoieria)

Art.69 - (1) Protopopiatul (Protoieria) este o unitate bisericeasca administrativa care cuprinde mai multe parohii arondate de pe teritoriul aceleiasi eparhii.

(2) Infiintarea, desfiintarea, delimitarea si schimbarea intinderii teritoriale a protopopiatelor se aproba de Adunarea Eparhiala, la propunerea Consiliului Eparhial, tinand seama de cerintele misionar-pastorale locale, precum si de situarea parohiilor si filiilor dintr-o zona geografica.

(3) Fiecare protopopiat are o cancelarie administrativa proprie in cadrul careia functioneaza personal clerical si neclerical aferent competentelor date prin Statut si regulamentele bisericesti.

(4) Personalul administrativ clerical si neclerical din cancelaria protopopiatului se numeste de Chiriarh, intr-o sedinta a Permanentei Consiliului Eparhial, pe baza unei liste de mai multi candidati intervievati in prealabil la Centrul eparhial.

Carti Ortodoxe

Cuprins