Alegerea Mitropolitului


B. Alegerea Mitropolitului

Art.129 - (1) Eligibil pentru slujirea, vrednicia si raspunderea de Mitropolit este oricare ierarh membru al Sfantului Sinod, incepand de la eparhia vacanta, care este doctor sau licentiat in Teologie si s-a distins prin viata curata, cultura teologica, demnitate eclesiala, zel misionar si simt gospodaresc. Lista ierarhilor eligibili se intocmeste in ordinea dipticelor, descrescator, incepand de la eparhia vacanta.

(2) Pentru alegerea de Mitropolit, Sinodul Mitropolitan, prezidat de Patriarhul Romaniei sau de loctiitorul desemnat canonic si statutar, stabileste, prin consultare deschisa urmata de vot secret consultativ, o lista de doi candidati dintre ierarhii eligibili, cu motivarea fiecarei propuneri.

(3) Dupa consultarea prevazuta la alineatul precedent, Sinodul Mitropolitan se consulta, intr-o sedinta speciala, cu membrii Adunarii Eparhiale ai eparhiei vacante la care se adauga membrii clerici si mireni din celelalte eparhii ale Mitropoliei respective, delegati in Adunarea Nationala Bisericeasca. La sedinta participa, de asemenea, un decan al unei facultati de teologie si un director de seminar teologic din Mitropolie, desemnati de Patriarhul Romaniei sau Loctiitorul de Mitropolit in consultare cu ierarhii sufragani. Consultarea are loc la sediul Mitropoliei vacante, la data stabilita de Patriarhul Romaniei, in acord cu membrii Sinodului Mitropolitan.

(4) Lista de candidati pentru alegerea de Mitropolit, intocmita de Sinodul Mitropolitan, poate fi completata, prin consultare deschisa urmata de vot secret consultativ, cu doua nume dintre ierarhii eligibili care au obtinut cele mai multe voturi. Lista intocmita de Sinodul Mitropolitan, completata in urma consultarii cu membrii clerici si mireni mentionati la aliniatul precedent, va fi inaintata Sfantului Sinod cu proces-verbal.

(5) Sfantul Sinod primind lista poate dispune completarea acesteia cu doi candidati, ierarhi eligibili, desemnati prin vot secret consultativ de catre plenul sau, care au obtinut cele mai multe voturi.

(6) Lucrarile Sfantului Sinod pentru alegerea de Mitropolit sunt prezidate de catre Patriarhul Romaniei.

(7) In vederea alegerii de Mitropolit, pe buletinul de vot se vor inscrie, in ordine, numele ierarhilor eligibili propusi prin vot secret consultativ de Sinodul Mitropolitan, de clericii si mirenii participanti la consultare, precum si de Sfantul Sinod.

(8) Alegerea Mitropolitului de catre Sfantul Sinod se desfasoara in conformitate cu modalitatea de votare prevazuta la art.128, alin.2-9, cu adaptarile adecvate.

(9) Mitropolit devine candidatul care a obtinut voturile a jumatate plus unu din totalul membrilor prezenti. Daca nici unul dintre candidati nu a intrunit numarul necesar de voturi, se organizeaza o noua votare, la care participa primii doi candidati care au intrunit cel mai mare numar de voturi. Devine ales cel care a intrunit voturile a jumatate plus unu din totalul membrilor prezenti. In caz de paritate, decid sortii.

(10) Rezultatul alegerii se consemneaza intr-un proces-verbal la care se anexeaza buletinele voturilor exprimate. Presedintele anunta solemn numele celui ales, dupa care inchide sedinta de lucru.

Carti Ortodoxe

Cuprins