Vicariatul


SECTIUNEA a III-a

Vicariatul (Ortodox Ucrainean)

Art.73 - (1) Vicariatul este o unitate bisericeasca administrativa cu regim special misionar-pastoral subordonata direct Patriarhiei Romane, care cuprinde mai multe protopopiate, parohii si manastiri.

(2) Organizarea si functionarea Vicariatului se face pe baza unui regulament propriu aprobat de Sfantul Sinod, la propunerea Patriarhului si se comunica ministerului de resort.

(3) Conducatorul Vicariatului si protopopii din cuprinsul acestuia sunt numiti de Patriarh dintre preotii din Vicariat in aceleasi conditii prevazute pentru personalul clerical de conducere de la eparhii.

(4) Numirea, transferarea si sanctionarea personalului clerical si neclerical de la unitatile bisericesti din cuprinsul Vicariatului se face de catre Patriarh, la propunerea conducatorului Vicariatului, dupa consultarea acestuia cu Chiriarhul locului.

(5) Pentru buna desfasurare a activitatii sacramentale, invatatoresti, de conducere, pastoral-misionare si social-filantropice in cuprinsul Vicariatului, Patriarhul poate apela frateste la Chiriarhii eparhiilor pe raza carora functioneaza unitatile bisericesti din Vicariat.

(6) Personalul clerical de conducere, personalul clerical si neclerical din cadrul Vicariatului se bucura de aceleasi drepturi si are aceleasi indatoriri ca si categoriile de personal similar de la eparhii, in conditiile prezentului Statut.

(7) Unitatile bisericesti din cuprinsul Vicariatului primesc Antimisul, Sfantul si Marele Mir si pastoralele chiriarhale de la Patriarhia Romana.

Carti Ortodoxe

Cuprins