Asistenta religioasa in Biserica Ortodoxa Romana


CAPITOLUL al III-lea

SECTIUNEA I

Asistenta religioasa in Biserica Ortodoxa Romana

Art.135 - (1) Biserica Ortodoxa Romana, prin eparhiile sale, are responsabilitatea asigurarii asistentei religioase si a personalului bisericesc aferent desfasurarii acesteia in parohii, in armata, in sistemul penitenciar, in unitati medicale, in asezaminte de asistenta sociala si in unitati de invatamant, in conditiile prevazute de lege, de protocoalele sau acordurile incheiate cu autoritatile publice sau cu alte persoane juridice.

(2) Normele generale de asistenta religioasa in aceste unitati, cu caracter unitar in intreaga Biserica Ortodoxa Romana, se aproba de catre Sfantul Sinod, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

(3) Personalul clerical din aceste domenii se recruteaza, cu acordul Chiriarhului locului, dintre doctorii, absolventii de masterat si licentiatii in teologie, cu respectarea prevederilor statutare si regulamentare bisericesti, in conditiile legii.

(4) Indrumarea pastoral-misionara si jurisdictia canonic-disciplinara a personalului clerical din aceste unitati, apartine in exclusivitate eparhiilor pe raza carora activeaza preotii respectivi.

Art.136 - (1) Numirea, transferarea si revocarea personalului clerical care asigura asistenta religioasa in unitatile prevazute la art.135, alin. 1 se fac cu acordul comun al eparhiei si al unitatii angajatoare, cu respectarea prevederilor statutare si regulamentare bisericesti, in conditiile prevazute de lege.

(2) Preotii, diaconii si cantaretii bisericesti de la parohii au indatorirea de a acorda asistenta religioasa tuturor categoriilor de credinciosi din unitatile militare, penitenciare, medicale, asistenta sociala si din unitatile de invatamant de pe raza parohiilor lor, ori de cate ori vor fi solicitati.

Carti Ortodoxe

Cuprins