Chiriarhul - Arhiepiscopul sau Episcopul eparhiot


B. Chiriarhul (Arhiepiscopul sau Episcopul eparhiot)

Art.86 - (1) In eparhia sa, Chiriarhul isi exercita intreaga slujire in comuniune cu Sfantul Sinod.

(2) Chiriarhul isi exercita dreptul de a conduce eparhia din momentul intronizarii si al primirii Gramatei din partea Mitropolitului sau canonic, respectiv din partea Patriarhului pentru Mitropolit.

Art.87 - (1) Pe durata vacantei, Loctiitorul de Arhiepiscop sau de Episcop indeplineste toate prerogativele titularului de scaun, cu exceptia modificarii structurilor eparhiale si instrainarii sau schimbarii destinatiei bunurilor bisericesti.

(2) Arhiepiscopul, Episcopul, Episcopul-vicar si Arhiereul-vicar poarta uniforma monahala (reverenda, rasa si camilafca) de culoare neagra, cruce, engolpion si toiag pastoral.

Art.88 - Chiriarhul (Arhiepiscopul sau Episcopul) exercita urmatoarele atributii:

a. Exercita slujirea de invatator, slujitor al Sfintelor Taine si pastor al eparhiei sale;

b. Conduce eparhia in conformitate cu prevederile Sfintelor Canoane, ale Statutului si regulamentelor bisericesti, precum si cu hotararile Sfantului Sinod;

c. Se ingrijeste de aducerea la indeplinire in cuprinsul eparhiei a hotararilor organismelor deliberative si executive centrale si eparhiale;

d. Vegheaza la bunul mers al vietii bisericesti din eparhie, al organismelor si institutiilor ei;

e. Convoaca si prezideaza organismele deliberative si executive ale eparhiei, precum si conferinte si intruniri ale preotilor si sinaxe ale personalului monahal;

f. Reprezinta eparhia in relatiile cu autoritatile publice centrale si locale, in justitie si fata de terti, personal sau prin delegati;

g. Reprezinta eparhia in relatiile cu celelalte culte religioase recunoscute de pe teritoriul eparhiei, in conformitate cu hotararile Sfantului Sinod;

h. Efectueaza cat mai des vizite canonice si pastorale in eparhie;

i. Prezinta Sfantului Sinod darea de seama anuala cu privire la activitatea pastoral misionara si social-filantropica din eparhie;

j. Daruieste tuturor locasurilor de cult din eparhie Sfantul Antimis, precum si Sfantul si Marele Mir primit de la Patriarhia Romana;

k. In consultare cu Sinodul Mitropolitan, propune Sfantului Sinod candidati de Episcop vicar la Arhiepiscopii si de Arhiereu-vicar la Episcopii ;

l. Adreseaza scrisori pastorale clerului si credinciosilor din eparhie;

m. Hirotoneste clerici si se ingrijeste de ocuparea la timp a parohiilor vacante, cu respectarea prevederilor canonice, statutare si regulamentare bisericesti;

n. Numeste, transfera si revoca personalul bisericesc clerical si neclerical in sedinte ale Permanentei Consiliului Eparhial, cu respectarea normelor bisericesti in vigoare;

o. Confera distinctii si ranguri bisericesti preotilor si diaconilor din eparhie, precum si personalului monahal, cu respectarea prevederilor statutare si regulamentare bisericesti;

p. Acorda sau retrage binecuvantarea pentru numirea personalului didactic de predare a Religiei din unitatile de invatamant public si particular, pentru incadrarea personalului didactic si a personalului de conducere din scolile confesionale si de la institutiile de invatamant preuniversitar si universitar teologic din eparhia sa;

q. Elibereaza Cartea Canonica la solicitarea scrisa a ierarhului ortodox roman care accepta primirea unui preot in eparhia sa, iar in cazul trecerii in jurisdictia canonica a unei alte Biserici Ortodoxe, trebuie sa obtina aprobarea Patriarhului;

r. Acorda dispense bisericesti de casatorie si recasatorire pentru credinciosii mireni, in limita prevederilor canonice;

s. Acorda concediul de odihna personalului clerical si neclerical din administratia eparhiala, protopopilor, personalului clerical de la parohii, precum si personalului monahal, pentru ingrijirea sanatatii;

t. Numeste presedintele Consistoriului Eparhial din randul celor trei membri alesi de Adunarea Eparhiala si aproba aparatorii la Consistoriul Eparhial;

u. Aproba sau respinge motivat sentintele pronuntate de Consistoriul Eparhial;

v. Asigura disciplina clerului si a celorlalte categorii de personal in eparhia sa, direct sau prin organismele eparhiale competente;

w. Primeste plangerile aduse impotriva personalului clerical si neclerical din administratia eparhiala, de la protopopiate si parohii, precum si impotriva personalului monahal si dispune masuri corespunzatoare potrivit prevederilor canonice, statutare si regulamentare bisericesti;

x. In cazuri de vinovatie grava poate opri de la savarsirea celor sfinte personalul clerical din eparhia sa si dispune, fara intarziere, cercetarea cazului;

y. Poate aplica preotului pedeapsa transferului disciplinar, prin Decizie Chiriarhala, cand se constata ca acesta influenteaza in rau viata parohiala;

z. Indeplineste orice alte atributii date lui prin Sfintele Canoane, Statut si regulamentele bisericesti sau prin hotarari ale Sfantului Sinod.

Art.89 - Chiriarhul exercita drepturile si indeplineste indatoririle prevazute de Sfintele Canoane, de prezentul Statut si de regulamentele bisericesti.

Carti Ortodoxe

Cuprins