Alegerea ierarhilor in Biserica Ortodoxa Romana


SECTIUNEA a II-a

Alegerea ierarhilor in Biserica Ortodoxa Romana

Art.126 - (1) Alegerea de Patriarh, Mitropolit, Arhiepiscop si Episcop eparhiot se face, prin vot secret, de catre Sfantul Sinod, dupa consultarea clerului si mirenilor din organismele bisericesti, in termen de cel mult 60 de zile de la vacantarea scaunului respectiv.

(2) Sfantul Sinod, in cazul alegerilor de ierarhi, este constituit statutar cu prezenta a trei patrimi dintre membrii sai si alege cu votul a doua treimi din totalul membrilor prezenti.

(3) Sedinta Sfantului Sinod pentru alegerea de Patriarh, Mitropolit, Arhiepiscop si Episcop eparhiot are loc dupa ce s-a indeplinit procedura de consultare prevazuta, dupa caz, de art.127, alin.2, 3 si 4, art.129, alin.2, 3, 4 si 5 si art.130, alin.2, 3, 4 si 5 din prezentul Statut.

Carti Ortodoxe

Cuprins