Dispozitii privind patrimoniul bisericesc


PARTEA a IV-a

Dispozitii diverse

A. Dispozitii privind patrimoniul bisericesc

Art.169 - Totalitatea bunurilor apartinand parohiilor, schiturilor, manastirilor, protopopiatelor, vicariatelor, episcopiilor, arhiepiscopiilor, mitropoliilor si Patriarhiei, asociatiilor si fundatiilor constituite de Biserica, fondurile destinate unui scop bisericesc, precum si averile bisericilor fundationale, alcatuiesc patrimoniul bisericesc care apartine Bisericii Ortodoxe Romane, iar regimul lui este reglementat de prezentul Statut. Bunurile aflate in folosinta fac de asemenea parte din patrimoniul bisericesc si se administreaza conform actelor de dobandire si dispozitiilor prezentului Statut.

Art.170 - (1) Din punct de vedere al destinatiei lui, patrimoniul bisericesc cuprinde bunuri sacre si bunuri comune.

(2) Bunurile sacre, respectiv cele care prin sfintire sau binecuvantare sunt destinate exclusiv si direct cultului, sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Proprietatea asupra bunurilor sacre este exclusiv bisericeasca, iar cedarea folosintei poate fi acordata pe un termen de pana la 3 ani, cu posibilitatea de reinnoire.

(3) Sunt bunuri sacre cele care prin sfintire sau binecuvantare sunt destinate cultului divin, precum: lacasurile de cult (catedrale, biserici, paraclise, capele etc.), odoarele si vesmintele bisericesti, cartile de ritual, cimitirele etc.

(4) Sunt asimilate cu bunurile sacre si beneficiaza de acelasi regim juridic si: casa parohiala, vatra parohiala si manastireasca, incinta Centrului eparhial, a Centrului Patriarhal, resedintele chiriarhale, chiliile manastirilor si schiturilor, bunurile pretioase, cu valoare artistica, istorica sau datorita materialului din care sunt confectionate, precum: picturile, sculpturile, tesaturile artistice, miniaturile, cartile rare, documentele, lucrarile din materiale scumpe etc.

(5) Bunurile comune sunt cele destinate intretinerii bisericilor, a slujitorilor ei, operelor culturale, de caritate si asistenta sociala, ca si pentru indeplinirea celorlalte scopuri ale Bisericii.

(6) Bunurile comune afectate intretinerii bisericilor si slujitorilor bisericesti, operelor culturale, de asistenta sociala si filantropica, precum si pentru indeplinirea celorlalte scopuri ale Bisericii sunt: edificiile scolilor bisericesti, edificiile administratiilor bisericesti, muzeele religioase, asezamintele si institutiile culturale, filantropice si economice, terenurile agricole, padurile, pasunile, viile, livezile, gradinile, drepturile patrimoniale, creantele, partile sociale, actiunile, fondurile, hartiile de valoare, averea in numerar etc.

(7) Terenurile agricole (arabil, pasune, islaz, livada etc.) si padurile unitatilor de cult ale Bisericii Ortodoxe Romane vor fi folosite conform dispozitiilor stabilite de organismele bisericesti competente.

(8) Normele generale si obligatorii privitoare la asigurarea bunurilor unitatilor bisericesti din cuprinsul Patriarhiei Romane se aproba de Sfantul Sinod.

(9) Apartenenta unui bun la categoria bunurilor sacre, in caz de indoiala, se stabileste de catre Sinodul Mitropolitan.

(10) Transmiterea cu orice titlu a folosintei sau proprietatii asupra bunurilor imobile care apartin parohiilor, manastirilor, protopopiatelor si altor institutii bisericesti cu personalitate juridica din cuprinsul eparhiei (vanzare, cumparare, inchiriere, schimbare etc.), precum si grevarea cu sarcini sau afectarea de servituti a acestor bunuri prevazute la alin.6 si 7, se aproba de Consiliul Eparhial, iar instrainarea bunurilor imobile (cladiri si terenuri) ale Centrului eparhial, de catre Sinodul Mitropolitan.

(11) Pentru indeplinirea unor obiective misionar-pastorale si social-filantropice la nivel de eparhii, prin aprobarea Adunarilor Eparhiale, unele proprietati ale parohiilor si manastirilor pot fi administrate in mod unitar si solidar de organismul eparhial abilitat in acest scop.

Art.171 - (1) Fondurile arhivistice si bibliotecile manastirilor, parohiilor, protopopiatelor, Episcopiilor, Arhiepiscopiilor, Mitropoliilor si ale Patriarhiei sunt proprietatea exclusiva a acestora, nu pot fi instrainate, grevate sau urmarite si au regimul juridic al arhivelor si bibliotecilor private.

(2) Organizarea si functionarea fondurilor arhivistice si a bibliotecilor unitatilor administrative bisericesti se face potrivit prevederilor statutare si regulamentare bisericesti si a normelor legale in vigoare.

Art.172 - In cazul desfiintarii unei unitati de cult sau a unei biserici fundationale, proprietatea asupra intregului ei patrimoniu se transmite unitatii de cult superioare ierarhic ce va dispune de acesta cu titlu de proprietar al respectivului patrimoniu bisericesc. Patrimoniul bisericesc fara stapan revine eparhiei in jurisdictia teritoriala a careia se afla.

Art.173 - Patrimoniul fundatiilor si asociatiilor bisericesti cu personalitate juridica constituite de Biserica este proprietatea acestora si se administreaza de Biserica in limita si in conditiile actelor constitutive si conform dispozitiilor prezentului Statut.

Art.174 - Bunurile care fac obiectul aporturilor de orice fel - contributii, donatii, succesiuni, legate - precum si orice alte bunuri intrate in patrimoniul unitatilor componente ale Bisericii Ortodoxe Romane, din tara si din afara granitelor tarii, nu pot face obiectul revendicarii lor ulterioare.

Art.175 - (1) Biserica Ortodoxa Romana si partile ei componente pot detine in proprietate bunuri in strainatate a caror situatie se reglementeaza potrivit prevederilor statutare si regulamentare proprii si legislatiei statelor pe teritoriul carora se afla respectivele proprietati.

(2) Situatia bunurilor bisericesti sau similare din strainatate, proprietate a statului roman date in administrare eparhiilor ortodoxe romane din afara granitelor tarii si unitatilor lor, se va reglementa, la cerere, prin acorduri bilaterale intre Patriarhia Romana, unitatea interesata si statul roman.

Art.176 - (1) Dobandirea, instrainarea, grevarea si administrarea patrimoniului bisericesc, controlul si verificarea gestionara se desfasoara in conformitate cu prevederile statutare si regulamentare in vigoare. Forma definitiva a acestor acte este cea aprobata de Consiliul Eparhial, respectiv de Sinodul Mitropolitan.

(2) In cazul aprobarii instrainarii unor bunuri bisericesti, unitatile bisericesti ortodoxe au drept de preemtiune.

(3) Actele juridice avand ca obiect bunurile din patrimoniul bisericesc, incheiate cu incalcarea prevederilor prezentului Statut, sunt lovite de nulitate absoluta.

Carti Ortodoxe

Cuprins