Organisme centrale executive - Patriarhul


SECTIUNEA a II-a

Organisme centrale executive

A. Patriarhul

Art.24 - Patriarhul este Intaistatatorul intre Ierarhii Bisericii Ortodoxe Romane si Presedintele organismelor centrale deliberative si executive bisericesti.

Art.25 - (1) Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane este Arhiepiscopul Bucurestilor si Mitropolitul Munteniei si Dobrogei.

(2) Titulatura sa este: "Preafericirea Sa, Preafericitul Parinte (N), Arhiepiscopul Bucurestilor, Mitropolitul Munteniei si Dobrogei, Loctiitor al tronului Cezareei Capadociei si Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane sau Patriarhul Romaniei".

(3) In conformitate cu Sfintele Canoane, cu traditia panortodoxa si cu practica Bisericii Ortodoxe Romane, la serviciile religioase Patriarhul este pomenit de catre Mitropoliti, Mitropolitii sunt pomeniti de catre ierarhii sufragani, iar Arhiepiscopii si Episcopii sunt pomeniti de catre preotii slujitori.

(4) Patriarhul poarta ca insemne distinctive: o cruce si doua engolpioane, haine de culoare alba: reverenda si rasa, culion si camilafca avand cruce.

(5) Patriarhul exercita drepturile si indeplineste indatoririle prevazute de Sfintele Canoane, de prezentul Statut si de regulamentele bisericesti.

Art.26 - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane are urmatoarele atributii:

a. Convoaca si prezideaza organismele centrale deliberative si executive bisericesti si vegheaza pentru aducerea la indeplinire a hotararilor acestora;

b. Dispune masurile necesare, potrivit hotararii Sfantului Sinod, pentru pregatirea si sfintirea Sfantului si Marelui Mir la Patriarhia Romana;

c. Reprezinta Patriarhia Romana in relatiile cu autoritatile publice centrale si locale, in justitie si fata de terti, personal sau prin delegati imputerniciti;

d. Reprezinta Biserica Ortodoxa Romana in relatiile cu celelalte Biserici Ortodoxe surori, personal sau prin delegati;

e. Reprezinta, personal sau prin delegati, Biserica Ortodoxa Romana in relatiile cu celelalte Biserici crestine, organizatii inter-crestine, organizatii religioase si inter-religioase, din tara si de peste hotare;

f. Adreseaza scrisori pastorale pentru intreaga Biserica Ortodoxa Romana, cu incuviintarea Sfantului Sinod sau a Sinodului Permanent;

g. Viziteaza frateste pe ierarhii Bisericii Ortodoxe Romane, in eparhiile lor;

h. Se ingrijeste de indeplinirea prevederilor statutare pentru completarea eparhiilor vacante;

i. Prezideaza Sfantul Sinod pentru alegerea Mitropolitilor ortodocsi romani din tara si din afara granitelor;

j. Hirotoneste impreuna cu alti ierarhi si intronizeaza pe mitropoliti;

k. Emite Gramata pentru intronizarea Mitropolitilor din tara si din afara granitelor;

l. Numeste loctiitori de Mitropoliti in cazul vacantei scaunelor mitropolitane;

m. Sfatuieste frateste pe ierarhii eparhiilor ortodoxe romane din tara si din afara granitelor si conciliaza eventuale neintelegeri dintre acestia;

n. Examineaza, in Sinodul Permanent, plangerile impotriva ierarhilor, iar rezultatul il aduce la cunostinta Sfantului Sinod;

o. In consultare cu Sinodul Permanent, propune Sfantului Sinod candidati de Episcopvicar patriarhal si prezideaza alegerea acestora;

p. Numeste, mentine si revoca intr-o sedinta a Permanentei Consiliului National Bisericesc personalul de conducere, precum si celelalte categorii de personal clerical si neclerical de la Cancelaria Sfantului Sinod, de la Administratia Patriarhala, de la Institutul Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane si de la celelalte institutii centrale bisericesti;

q. Confirma si dizolva, prin Decizie Patriarhala, Adunarile Eparhiale;

r. Exercita dreptul de devolutiune in mitropolii pentru restabilirea ordinii canonice si administrative;

s. Conform traditiei ortodoxe are dreptul de a infiinta stavropighii patriarhale si a le conduce prin delegatii sai, in limitele competentelor stabilite prin Decizie Patriarhala, aducand la cunostinta Chiriarhului locului acestea;

t. Exercita orice alte atributii prevazute de Sfintele Canoane, de prezentul Statut, de regulamentele bisericesti sau incredintate de Sfantul Sinod.

Art.27 - Pentru desfasurarea activitatii curente, la dispozitia Patriarhului se afla Cabinetul Patriarhului, coordonat de un consilier patriarhal, cu personalul corespunzator si serviciile aferente: Secretariat, Registratura, Arhiva, Biblioteca etc.

Carti Ortodoxe

Cuprins