Asistenta sociala in Biserica Ortodoxa Romana


SECTIUNEA a II-a

Asistenta sociala in Biserica Ortodoxa Romana

Art.137 - (1) Sistemul de asistenta sociala al Bisericii Ortodoxe Romane este integrat si functioneaza in cadrul structurilor sale administrativ-organizatorice sau in organizatii social -filantropice patronate de ea.

(2) Biserica Ortodoxa Romana, prin unitatile sale componente locale si centrale (Parohia, Manastirea, Protopopiatul, Vicariatul, Eparhia, Mitropolia si Patriarhia), precum si prin organizatiile neguvernamentale care functioneaza cu aprobarea autoritatilor bisericesti competente, asigura servicii sociale, acreditate conform legislatiei in vigoare.

(3) Personalul care isi desfasoara activitatea in asezamintele de asistenta sociala ale Bisericii se recruteaza, in primul rand, dintre absolventii Facultatilor de Teologie, specializarea Teologie Sociala.

(4) Beneficiarii serviciilor sociale oferite in cadrul Bisericii Ortodoxe Romane sunt persoane, grupuri si comunitati aflate in situatii de dificultate, fara discriminare.

(5) Furnizorii de servicii sociale din cadrul Bisericii Ortodoxe Romane, prevazuti la alin.2, isi desfasoara activitatea sociala, in nume propriu sau prin parteneriate cu institutiile specializate ale statului, ale administratiei locale sau ale organizatiilor neguvernamentale.

Art.138 - (1) Strategia si planurile de actiune in domeniul asistentei sociale bisericesti se aproba de catre Sfantul Sinod, iar, la nivelul eparhiilor, de catre Consiliile Eparhiale.

(2) Elaborarea strategiei si a planurilor de actiune in domeniul asistentei sociale bisericesti se realizeaza de catre Sectorul Social-Filantropic care functioneaza atat la nivelul Administratiei Patriarhale, cat si la cel al eparhiilor.

Art.139 - (1) Locasurile de cult din institutiile amintite la art.135, alin.1 din prezentul Statut functioneaza, de regula, ca sub-unitati de cult (paraclise), cu sau fara personalitate juridica, arondate Protopopiatelor pe teritoriul carora se afla.

(2) Eparhiile vor reglementa statutul administrativ-juridic al acestor sub-unitati de cult prin acorduri incheiate cu institutile in cadrul carora functioneaza si care le administreaza, cu respectarea prevederilor art.183, alin. 2 din prezentul Statut.

(3) Finantarea activitatii in domeniul social se asigura din resursele proprii ale furnizorilor de servicii sociale, din subventii de la bugetul de stat si de la bugetele locale, din donatii si sponsorizari obtinute in conditiile prevazute de lege, din subscriptii publice, din fonduri nerambursabile si din venituri provenite din orice alte surse care nu contravin legislatiei in vigoare sau prevederilor prezentului Statut.

Carti Ortodoxe

Cuprins