Conducerea manastirii


B. Conducerea manastirii

Art.79 - (1) Chiriarhul este conducatorul canonic al manastirilor, schiturilor si metocurilor din eparhia sa. Prin delegatie din partea Chiriarhului, conducerea manastirii este asigurata de staret (a), a schitului de egumen (a), iar a metocului de calugarul (calugarita) anume desemnat (a) ca administrator.

(2) Staretul (a) si egumenul (a) se numesc direct de Chiriarh dintre calugarii cei mai vrednici, cu o frumoasa vietuire in manastire, cu intensa activitate duhovniceasca, cu studii teologice sau, in manastirile cu obste mai mare, dintre primii trei candidati desemnati de sobor, in baza calitatilor enumerate mai inainte, in cazul cand Chiriarhul a dispus sa se faca alegere;

(3) Staretul este ajutat in indeplinirea atributiilor sale de conducere de: Soborul manastiresc, Consiliul duhovnicesc si de invatatura, Consiliul economic si Consiliul de disciplina (judecata).

(4) Cu aprobarea scrisa a Chiriarhului, staretul (a) reprezinta manastirea in justitie, in fata autoritatilor locale si fata de terti, personal sau prin delegati imputerniciti, in conditiile art. 50, lit. e din prezentul Statut.

Art.80 - Daca in vreo manastire s-ar afla vreun arhiereu retras, el poate fi desemnat staret, cu aprobarea Chiriarhului. In cazul cand nu este desemnat staret, obstea manastirii este datoare sa-i creeze inlesnirile necesare traiului si sa-i dea cinstea cuvenita demnitatii arhieresti.

Art.81 - (1) Treptele monahale sunt: fratele (novicele), rasoforul si monahul, in cazul barbatilor, si respectiv sora, rasofora si monahia, in cazul femeilor.

(2) Rangurile monahale sunt: arhidiacon, singhel, protosinghel si arhimandrit, in cazul calugarilor si stareta cu cruce (stavrofora) in cazul calugaritelor.

(3) Rangul de arhimandrit se confera de Chiriarh, cu aprobarea Sfantului Sinod.

Art.82 - (1) Chiriarhii vor lua masurile necesare pentru organizarea, cel putin o data pe an, a sinaxelor (consfatuirilor) staretilor (elor) si egumenilor (elor) din eparhiile pe care le pastoresc, pentru analizarea problemelor specifice, promovarea schimbului de experienta duhovniceasca si administrativa si adoptarea de masuri adecvate in scopul imbunatatirii vietii si disciplinei monahale. La aceste sinaxe monahale eparhiale pot fi chemati si duhovnicii de manastiri, cand se considera necesar.

(2) Cel putin o data la 3 ani, se vor organiza sinaxe monahale mitropolitane cu staretii (ele) si egumenii (ele) din eparhiile mitropoliei respective, la care vor participa si ierarhii Sinodului Mitropolitan, pentru examinarea unor aspecte specifice vietii monahale din zonele respective, la care pot fi chemati si duhovnicii de manastiri, cand problematica impune acest lucru.

Art.83 - Dispozitiile cuprinse in prezentul Statut sunt comune si obligatorii pentru manastirile, schiturile si metocurile de calugari si calugarite din cuprinsul eparhiilor apartinatoare Patriarhiei Romane.

Carti Ortodoxe

Cuprins