Despre cler - Invatamantul teologic pentru pregatirea clerului

 

PARTEA A II-A

Despre cler

CAPITOLUL I

Invatamantul teologic pentru pregatirea clerului. Predarea religiei. Scolile confesionale

Art.115 - (1) Pregatirea personalului bisericesc din toate categoriile se face in urmatoarele unitati de invatamant teologic integrate in invatamantul de stat preuniversitar si universitar:

a. Scoli de cantareti bisericesti (Scoli de arte si meserii),

b. Seminarii teologice liceale,

c. Facultati de Teologie.

(2) In functie de cerintele specifice, Biserica Ortodoxa Romana poate organiza si unitati proprii de invatamant teologic, de cercetare stiintifica-teologica si pentru formare profesionala, in conditiile prevazute de lege.

(3) Institutiile de invatamant teologic sunt destinate pregatirii personalului de cult, a profesorilor de religie, a altor specialisti necesari activitatii religioase si sociale a Bisericii, precum si a acelora care doresc formare teologica, in conditiile prevazute de lege, de prezentul Statut si de regulamentele bisericesti.

Art.116 - (1) Unitatile de invatamant preuniversitar teologic integrate in invatamantul de stat, respectiv Scolile de cantareti bisericesti si Seminariile teologice liceale, se infiinteaza de catre eparhiile pe teritoriul carora vor functiona, cu avizul Sinoadelor Mitropolitane si aprobarea Sfantului Sinod, in conditiile prevazute de lege.

(2) Planurile si programele pentru invatamantul preuniversitar teologic se stabilesc de Sfantul Sinod, cu respectarea prevederilor legale.

Art.117 - (1) Unitatile de invatamant universitar teologic, respectiv Facultatile de Teologie, se infiinteaza de catre eparhiile pe teritoriul carora vor functiona, cu aprobarea Sfantului Sinod, in conditiile prevazute de lege.

(2) Planurile si programele pentru invatamantul universitar teologic se elaboreaza de institutiile de invatamant, se avizeaza de Sinoadele Mitropolitane si se aproba de catre Sfantul Sinod, cu respectarea prevederilor legale.

Art.118 - (1) Modul de organizare si functionare, profilurile si specializarile, echivalarea si recunoasterea diplomelor de studii obtinute in strainatate, admiterea si durata cursurilor in unitatile de invatamant preuniversitar si universitar teologic se stabilesc prin regulamente cadru si hotarari ale Sfantului Sinod, in conditiile prevazute de lege.

(2) Personalul didactic si de conducere din unitatile de invatamant teologic integrate in invatamantul de stat se recunoaste de catre ministerul de resort, in conditiile prevazute de lege si de protocoalele incheiate intre Biserica Ortodoxa Romana si ministerul de resort, cu acordul prealabil al Chiriarhului eparhiei pe raza carora acestea functioneaza. Personalul didactic clerical poate functiona si la parohie, cu aprobarea Chiriarhului.

(3) Unitatile de invatamant preuniversitar si universitar teologic se afla in jurisdictia canonica a Sfantului Sinod si a Chiriarhului locului si in subordinea administrativa a autoritatilor si institutiilor competente prevazute de lege.

(4) Inspectia unitatilor de invatamant teologic si controlul gestiunii bunurilor unitatilor de invatamant teologic care apartin Bisericii se exercita prin organismele abilitate ale eparhiilor pe raza carora acestea functioneaza, cu respectarea prevederilor statutare si regulamentare bisericesti.

(5) Admiterea candidatilor in invatamantul teologic de toate gradele se face numai cu binecuvantarea Chiriarhului locului.

Art.119 - (1) Eparhiile au responsabilitatea predarii religiei in invatamantul de stat, particular si confesional, in centrele de plasament proprii, precum si in cele organizate de institutii publice sau particulare.

(2) Planurile si programele pentru predarea religiei se aproba de catre Sfantul Sinod.

(3) Personalul didactic care preda religia in unitatile de invatamant de stat si particular se numeste cu acordul Chiriarhului fiecarei eparhii.

(4) Preotul paroh impreuna cu profesorul de religie au responsabilitatea asigurarii asistentei religioase in institutiile de invatamant din cuprinsul parohiei.

(5) In cazul in care un cadru didactic, cleric sau laic, dintre cei care predau disciplina Religie, savarseste abateri de la doctrina si morala Bisericii, in urma cercetarii, Chiriarhul ii poate retrage acordul de a preda religia, fapt care duce la desfacerea contractului individual de munca. Aceasta dispozitie este comuna si pentru personalul didactic din unitatile de invatamant preuniversitar, universitar teologic si confesional.

Art.120 - Cu binecuvantarea (acordul) Chiriarhului locului, eparhiile si unitatile de cult dependente de acestea, au dreptul de a infiinta si administra forme de invatamant confesional de toate nivelurile, profilurile si specializarile, in conformitate cu prevederile prezentului Statut, cu regulamentele bisericesti si in conditiile legii.

Art.121 - (1) Sfantul Sinod aproba solicitarile Facultatilor de Teologie, insotite de acordul senatelor universitare, pentru organizarea doctoratului in teologie, in conditiile prevazute de lege.

(2) Sfantul Sinod aproba si comunica ministerului de resort, pentru acord, care sunt Facultatile de Teologie atestate pentru organizarea cursurilor si examenelor in vederea perfectionarii si obtinerii gradelor profesionale si didactice Definitiv, II si I de catre personalul clerical si de catre cadrele didactice care predau Religia sau discipline teologice in invatamantul preuniversitar teologic.

Carti Ortodoxe

Cuprins