Dispozitii privind stemele si sigiliile eparhiale


E. Dispozitii privind stemele si sigiliile eparhiale

Art.195 - Patriarhia Romana are propriul drapel in urmatoarea descriere: forma dreptunghiulara, latimea fiind egala cu 2/3 din lungimea sa; culoarea de fond este alb; in centru se afla imprimata stema Patriarhiei in descrierea aprobata.

Art.196 - (1) Stema Patriarhiei, precum si stemele Mitropoliilor, Arhiepiscopiilor si Episcopiilor din tara si din afara granitelor tarii se aproba de Sfantul Sinod.

(2) Stema Mitropoliei este comuna cu stema Arhiepiscopiei in care isi are resedinta.

Art.197 - (1) Fiecare eparhie are propriul sigiliu pe care este reprezentata stema inconjurata de denumirea acesteia inscrisa la art.6 din prezentul Statut.

(2) Sigiliul Mitropoliei este comun cu sigiliul Arhiepiscopiei in care isi are resedinta.

(3) Sfantul Sinod are un sigiliu aflat in pastrarea Cancelariei Sfantului Sinod care se aplica pe documentele semnate de Patriarh in calitate de Presedinte al organismelor centrale deliberative, executive si administrative, pe Tomosurile Sinodale, pe Gramatele si Actele Sinodale si Patriarhale.

(4) Organismele centrale administrative si Institutul Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane cu sectoarele lor, Administratia Eparhiala si Cancelaria Eparhiala cu sectoarele lor administrative, protopopiatele, parohiile si manastirile au propriile sigilii, cu aprobarea autoritatii superioare bisericesti.

Carti Ortodoxe

Cuprins