Disciplina clerului


CAPITOLUL al IV-lea

Disciplina clerului

Art.148 - (1) Instantele disciplinare si de judecata bisericeasca pentru clericii de mir, preoti si diaconi in functiune si pensionari, precum si pentru cantareti, in probleme doctrinare, morale, canonice si disciplinare sunt:

A. De judecare in fond:

a. Consistoriul Disciplinar Protopopesc,

b. Consistoriul Eparhial.

B. De judecare in recurs:

Consistoriul Mitropolitan, pentru cererile de recurs admise, in principiu, de Sinodul Mitropolitan si de Sfantul Sinod.

(2) Organismele care se pronunta asupra admisibilitatii cererilor de recurs sunt:

a. Sinodul Mitropolitan, care poate admite sau respinge, in principiu, recursurile pentru cazurile de depunerea din treapta, pronuntate de un Consistoriu Eparhial;

b. Sfantul Sinod, care admite sau respinge, in principiu, recursurile pentru cazurile de caterisire, pronuntate de un Consistoriu Eparhial.

Art.149 - (1) Pe langa fiecare protopopiat functioneaza Consistoriul Disciplinar Protopopesc.

(2) Consistoriul Disciplinar Protopopesc are un presedinte cleric si trei membri, dintre care doi membri clerici, numiti pe termen de patru ani, de catre Chiriarh, dintre preotii din protopopiat, doctori, absolventi de masterat sau licentiati in teologie, care au cel putin Gradul II si cunostinte canonice, precum si un membru din randurile cantaretilor bisericesti.

(3) Cand se judeca numai cazuri ale preotilor, reprezentantul cantaret nu participa.

Art.150 - (1) Consistoriul Disciplinar Protopopesc functioneaza ca instanta disciplinara si de judecata pentru cantaretii bisericesti si ca organism de impacare pentru neintelegerile ivite in randul personalului bisericesc, precum si intre parohieni si preot.

(2) Daca partile nu s-au declarat impacate prin hotararea data de Consistoriul Disciplinar Protopopesc, cazul se transfera, in ultima instanta, la Consistoriul Eparhial.

(3) Hotararile Consistoriului Disciplinar Protopopesc, privind cantaretii bisericesti, sunt definitive, dupa aprobarea lor de catre Chiriarh si nu pot fi atacate in recurs la Consistoriul Eparhial, cu exceptia celor care prevad pedeapsa destituirii acestora.

Art.151 - (1) Consistoriul Eparhial functioneaza la fiecare Episcopie si Arhiepiscopie si este format din trei membri titulari si doi membri supleanti. Membrii Consistoriului sunt preoti, cu cel putin Gradul II, doctori, absolventi de masterat sau licentiati in teologie, cu cunostinte canonice si juridice.

(2) Membrii Consistoriului Eparhial se aleg la propunerea Chiriarhului de catre Adunarea Eparhiala, pe termen de patru ani.

(3) Presedintele Consistoriului Eparhial se numeste de catre Chiriarh dintre membrii titulari ai acestuia.

(4) Consistoriul are un grefier numit de Chiriarh, la propunerea presedintelui.

(5) La fiecare eparhie functioneaza Consistoriul Monahal Eparhial, compus din 3-5 membri numiti de Chiriarh, pentru judecarea cauzelor personalului monahal primite de la Chiriarh sau de la Consiliile de Judecata ale manastirilor, cu aprobarea Chiriarhului.

Art.152 - Hotararile Consistoriului Eparhial aprobate de catre Chiriarh devin definitive si executorii.

Art.153 - (1) Pe langa fiecare Mitropolie functioneaza Consistoriul Mitropolitan ca instanta de judecare a recursurilor admise, in principiu, de Sinodul Mitropolitan sau de Sfantul Sinod.

(2) Consistoriul Mitropolitan se compune din 3-5 membri titulari si 2 supleanti, preoti numiti de Mitropolit dintre preotii desemnati de Adunarile Eparhiale ale eparhiilor sufragane, altii decat cei desemnati in Consistoriile Eparhiale, cu indeplinirea conditiilor prevazute la art.151, alin. 1 din prezentul Statut.

(3) Presedintele Consistoriului Mitropolitan este numit de Mitropolit dintre membrii acestuia, grefierul fiind desemnat tot de Mitropolit dintre clericii din administratia eparhiei de scaun a acestuia.

(4) Consistoriul Mitropolitan da hotarari definitive si executorii, prin aprobarea lor de catre Mitropolitul locului.

Art.154 - (1) Sinodul Mitropolitan, ca organism care se pronunta asupra admisibilitatii cererilor de recurs, delibereaza sub presedintia Mitropolitului locului.

(2) Sinodul Mitropolitan primeste si examineaza recursurile clericilor depusi din treapta preotiei de catre un Consistoriu Eparhial din cadrul Mitropoliei. Recursurile admise, in principiu, de Sinodul Mitropolitan sunt trimise Consistoriului Mitropolitan spre judecare asupra fondului, iar sentinta se aproba de catre Mitropolit.

Art.155 - Sfantul Sinod, ca organism care se pronunta asupra admisibilitatii cererilor de recurs, primeste si examineaza recursurile clericilor caterisiti de catre un Consistoriu Eparhial.

Recursurile admise, in principiu, de Sfantul Sinod sunt trimise Consistoriului Mitropolitan spre judecare asupra fondului, iar sentinta se aproba de catre Patriarh.

Art.156 - (1) Hotararile instantelor disciplinare si de judecata eparhiale devin executorii numai dupa investirea lor cu formula executorie de catre Chiriarh.

(2) Hotararile instantelor de recurs devin executorii dupa aprobarea lor de catre Mitropolit sau Patriarh, dupa caz.

(3) Sfantul Sinod, cu avizul Chiriarhului locului, aproba sau respinge cererile de iertare ale preotilor sanctionati cu pedeapsa caterisirii care, dupa recurs, a ramas definitiva.

(4) Sinodul Mitropolitan, cu avizul Chiriarhului locului, aproba sau respinge cererile de iertare ale preotilor sanctionati cu pedeapsa depunerii din treapta preotiei care, dupa recurs, a ramas definitiva.

(5) Hotararile instantelor disciplinare si de judecata se pun in aplicare de catre autoritatile bisericesti investite in acest scop.

(6) In virtutea autonomiei cultelor prevazuta de lege si a competentelor specifice lor, instantele de judecata bisericeasca solutioneaza probleme de disciplina interna, iar hotararile instantelor bisericesti la toate nivelurile nu sunt atacabile in fata instantelor civile.

Art.157 - Sfantul Sinod este unica instanta de judecata canonica a membrilor sai pentru orice fel de abateri de la invatatura si disciplina Bisericii.

Art.158 - In caz de urgenta pastorala, potrivit prevederilor Sfintelor Canoane, Chiriarhul poate hotari singur sanctiuni disciplinare pentru personalul bisericesc din eparhie.

Art.159 - Personalul bisericesc trimis in fata instantelor disciplinare si de judecata bisericeasca in calitate de acuzat, poate fi asistat in fata tuturor instantelor bisericesti de un aparator bisericesc acreditat, ales de acuzat.

Art.160 - Cererile de revizuire a sentintelor de caterisire, bine motivate, insotite de actele necesare, vor fi adresate Patriarhului, ca Presedinte al Sfantului Sinod, care le va trimite spre rejudecare Consistoriului Mitropolitan competent.

Carti Ortodoxe

Cuprins