AUREOLA SFINTILOR


AUREOLA SFINTILOR

95. - Sfintii s-au calauzit in viata dupa "gindul lui Hristos" (I Cor. ' 2, 16) si astfel, gindul Legii Domnului dupa care au cugetat ziua si noaptea (Ps. 118, 55-56) le-a luminat mintea ca sa inteleaga care este largimea, adincimea si inaltimea cunoasterii... (Efes. 3, 18-19). Acest gind, dupa cum s-a exteriorizat Moise (Exod 34, 29) la Iisus, pe muntele Taborului, asa s-a exteriorizat si la sfinti, prieteni ai lui Dumnezeu (Iacob, 2,23), incit, pictura bisericeasca le inconjoara capul cu aureola luminii dumnezeiesti, ca semn distinctiv, fata de muritorii obisnuiti. Aureola persoanelor Sfintei Treimi este despartita in trei, simbolul treimic, avind literele cuvintului ON = Eu sint Cel ce sint (Exod 3,14). Aureola lui Dumnezeu-Tatal este intreita prin unitatea triunghiului, ca Cel ce este din vesnicie Nascator al Fiului si Purcezator al Sfintului Duh (Sim. Tes. IX, 18).

Carti Ortodoxe

Cuprins