HIROTONIA DIACONULUI SI A PREOTULUI


HIROTONIA DIACONULUI SI A PREOTULUI

826. -Hirotonia diaconului si a preotului se face de un arhiereu, prin punerea mainilor unita cu rugaciunea sfintirii, dupa arhiercticon, prin care i se transmite darul de a sluji cele sfinte la altar, ca o continuare a misiunii apostolice spre slava lui Dumnezeu, mantuirea sufletului aproapelui si a lor insisi (Luca 6,13; 10,16; Ioan 15,16; 20, 20-23; Matei 28, 18-20; Marcu 16, 15-19; F. Ap. 1, 20; 5, 42; 5, 1-3; 14, 23; 20, 28; Rom. 10,15; I Cor. 4,1; 5,4-6; 9,16; 12,29; I Tim. 2,1-2; 5,17-22; IITim. 2,3; Tit. 1,5). Hirotonia se face numai la Liturghia Sfantului Ioan Hrisostom si a Sfantului Vasile. La o Liturghie se poate hirotoni numai cate un singur diacon, preot si arhiereu si nu mai multi. Taina hirotoniei se face numai in altarul bisericii, fiindca cei hirotoniti vor sluji numai in altar, in chip public, ca sa participe cati mai multi oameni, fiindca misiunea lor este de a sluji pe aproapele. "Sarguiti-va de a face toate dupa voia lui Dumnezeu, avand in frunte pe episcop ca loctiitor al lui Dumnezeu, pe preoti ca pe soborul apostolilor si pe diaconi care sunt bine placuti, care au incredintata slujirea lui Iisus Hristos". Sf. Ignatie, Magn. 6.

827. -Candidatii la hirotonie trebuiesc mai intai examinati canonic. Orice candidat trebuie sa fie crestin botezat, de parte barbateasca, sanatos la trup si la suflet, iar peste toate acestea sa domine acoperamantul evlaviei intru trairea vietii lui Hristos, fiind floarea evlaviei crestine. Singurul criteriu de admitere la hirotonie este vrednicia si numai vrednicia in cadrul sfintelor canoane. "Domnul a poruncii sa fie inaintati la preotie cei mai buni din fiecare neam, si sa nu se aiba in vedere insusirile trupesii, ci credinta si viata morala" (Const. Ap. VI, 23). O viata curata obisnuita nu este suficienta pentru a pastori, ci este nevoie ca la aceasta sa se adauge si o minte luminata de la natura, dublata de o pregatire culturala teologica, care sa-l faca superior celorlalti oameni din toate punctele de vedere. La sarcini superioare trebuiesc oameni superiori (Ap. 80; Iec. 2; Sf. Vasile 80, 89). Deci, scolile teologice, nu au rostul numai de a impartasi cunostinte, ci si de a educa si selectiona in conformitate cu scopul canonic al pregatirii elevilor, pentru a caror vrednicie dascalii o marturisesc prin notele de studii, precum si prin diplomele ce le elibereaza, si de care ei isi vor da scama inaintea lui Dumnezeu. (Num. 12, 16-18; I Regi 2,12-17: 29,23; 3, 14; 4, 17-18; Is. 5,18-22; Osca 4,6-11; Luca 8,39-39; 9,57-62; I Tim. 5,21-24)

828. - Examinarea canonica deplina o face episcopul cu ajutorul duhovnicilor, pe care i-a avut candidatul din copilarie si pana la vremea hirotoniei. Duhovnicul care-i da adeverinta, prin care se marturiseste ca este vrednic de a fi urmas al apostolilor, trebuie sa intre in legatura cu toti duhovnicii si dascalii pe care i-a avut, de la care sa culeaga marturii despre viata lui individuala, familiala si sociala. Apoi sa supuna pe candidat la examinarea duhovniceasca amanuntita, in fata icoanei lui Hristos, in biserica, luand pe rand toate pacatele opritoare de preotie, cu privire la viata lui individuala si apoi familiala (Ap. 17,18, ); VI 3, 14; 18, 26, 33; Neocez. 8, Laod. io), a sotiei, a copiilor, a gospodariei, ele, apoi cele sociale, ca obligatii fata de semenii sai de autoritatile civile, militare, etc. (Ap .6,26, 81.83; IV 3 c. 3, 7; Cart. 16; MI, U; VI ec. 4, 9; 17, 76). Daca este necasatorit sau monah trebuie sa-si cunoasca datoriile si greaua raspundere fata de sine (Sf. Vasile 50, 60, 70; Neocez. 1,8, 9, 10; VI ec. 3, 13,40,44), fata de aproapele (Ap. 58,59; I ec. 2; VI ec. 19), fata de Dumnezeu (Ap. 8,9; VI ec. 12,77). Toate aceste indatoriri canonice trebuiesc cunoscute, nu numai dupa memorie, ci sa aiba adanca convingere si sa se cutremure de cuvintele Domnului (Ier. 1, 8; 30, 10; Maici 10, 26-28). Sf. Sim. Tes. (V, 167-168) zice ca trebuie sa marturiseasca sapte preoti vrednicia unui candidat la hirotonie.

829. -"Prezbiterul, diaconul si ceilalti clerici sa se hirotoniseasca de un episcop". -Apost. 2.

830. -"Cel ce s-a casatorit de doua ori dupa botez, sau care a avut concubina nu poate fi episcop, prezbiter, diacon sau orice din tagma ieraticeasca". - Apost. 17.

831. -"Cel ce se va casatori cu vaduva, lepadata, curva sau din cele de la teatru, nu poate fi episcop, prezbiter, diacon sau altceva din tagma ieraticeasca". -Aposi. 18.

832. -"Cel ce s-a casatorit cu rude, succesiv cu doua surori, sau cu o nepoata sau o sora, nu poate sa fie cleric (Chiar daca acum este vaduv)". -Apost. 19 (V. Casatoria cu rude).

833. -"Daca vreun episcop a ajuns la aceasta demnitate, prin bani (simonie), sau vreun prezbiter sau diacon, sa se cateriseasca atat dansul cat si cel care l-a hirotonisit, si sa se taie cu desavarsire si de la impartasire, ca Simon Magul de mine Petru". (-F. Ap. 8,18-26). Apost. 29

834. -"Daca se va ridica asupra vreunui credincios (candidat) la hirotonie, vreo invinuire de curvie, sau preacurvie sau alt oarecare pacat care opreste de la hirotonie, si se va adeveri cu dovezi sa nu se hirotoniseasca cleric". -Apost. 61.

835. -"Hirotonia nu se poate repeta ca si botezul, I. ec. 19. "Daca vreun episcop, prezbiter sau diacon ar primi de la cineva a doua hirotonie, sa se cateriseasca si el si cel ce l-a hirotonisit afara de cazul cand s-ar dovedi ca el a fost hirotonisit de eretici, fiindca cei care sunt botezati sau hirotonisiti de eretici, nu pot fi nici crestini adevarati si nici clerici". -Apost. 68.

836. -"Episcopul Osiu, zice: Socot ca este necesar sa se cerceteze cu toata grija si sarguinta, in cazul cand un bogat sau scolastic din for (avocat) ar candida la episcopie, sa nu se hirotoniseasca mai inainte pana ce nu va fi implinit slujba de citet, de diacon si de presbiter, ca din fiecare treapta sa se poata aprecia daca este bun de episcop. Si in fiecare treapta va sta timp indelungat, (de cinci ani) ca sa se poata cunoaste credinta lui, viata morala, statornicia si vrednicia sa si numai dupa ce se va socoti vrednic de dumnezeiasca preotie, sa se bucure de o treapta mai mare. Caci nu este cuviincios, nici intelept, si nici moral, a tinde la treapta episcopiei cu indrazneala si sa ajunga cu usurinta episcop, prezbiter sau diacon pentru ca atunci s-ar numi neofit (I Tim. 3,6,4,22), caci apostolul invatator al neamurilor a oprit sa se ridice cu usurinta la preotie, fiindca cercetarea facuta in timp indelungat va putea arata viata si faptele fiecaruia. Toti au raspuns ca sunt de acord cu aceasta". -Sard. 10.

837. -"Daca unii s-au facut prezbiteri fara o cercetare suficienta, apoi, mai tarziu, cand au fost cercetati, si-au marturisit pacatele nevredniciei lor, iar episcopii ca oameni, i-au hirotonit contrar canoanelor, pe acestia canonul (Ap. 25. 61) nu-i admite in cler, caci biserica soborniceasca primeste in slujba sa numai pe cei vrednici", -I ec.9.

838. -"Pentru ca s-au produs multe tulburari, s-a socotit ca sa se desfiinteze obiceiul introdus in alte parti, impotriva canonului apostolic (14-15), care hotaraste ca sa nu se mute din cetate in cetate nici episcopul, nici prezbiterul si nici diaconul. Daca, dupa hotararea Sfantului Sinod, cineva ar indrazni sa faca asa ceva, sau ar unelti astfel de incercari pentru sine, sa se anuleze aceste mutari, si se va inapoia la biserica pentru care a fost hirotonit". -I ce. 15.

839. -"Prezbiterii, diaconii si toti clericii care n-au frica de Dumnezeu, sau nu cunosc canoanele, si-ar parasi biserica lor, cu nici un chip nu trebuiesc primiti de alta biserica, ci sa fie siliti sa se intoarca la parohia lor, iar daca se impotrivesc sa fie excomunicati de la slujba. Daca cineva indrazneste sa rapeasca pe cineva din alta eparhie spre a-l hirotonisi, fara invoirea episcopului lui, sa i se anuleze hirotonia", -I ec. 16.

840. -"Daca vreun episcop ar hirotoni pentru bani si ar vinde harul, care nu se poate vinde, si ar sfinti cu bani: episcop, horepiscop, diacon sau altceva dintre clerici, sau prin simonia banilor ar acorda demnitatea de: econom, avocat bisericesc, intendent sau alte demnitati bisericesti, cel ce se dovedeste ca a facut una ca aceasta, sa se primejduiasca din treapta sa. Cel hirotonisit sa nu aiba nici un folos din hirotonia, sau demnitatea, sau slujba pe care a dobandit-o prin simonie. Iar daca cineva ar mijloci, in astfel de afaceri rusinoase si nelegiuite, de va fi cleric sa se cateriseasca, iar de va fi monah sa se anatematiseasca". -IV ec. 2.

841. -"Prezbiteiul, diaconul si orice cleric, nu trebuie sa se hirotoniseasca fara destinatie, ci fiecare se va hirotoni pentru biserica unui oras, sau sat, sau manastire. Iar cei hirotoniti fara destinatie, Sf. Sinod a hotarat ca hirotonia lor sa fie anulata si nelucraloare, spre ocara celui ce a facut o astfel de hirotonie". -IV ce. 6.

842. -"Canonul Sfintilor Parinti (IV ce. 16; Cart. 16) sa aiba tarie si in aceasta, ca prezbiterul sa nu se hirotoniseasca inainte de 30 de ani, chiar daca ar fi omul cu totul vrednic, ci sa astepte, caci Iisus Hristos in anul al treizecilea s-a botezat si a inceput a invata; asemenea si diaconul inainte de douazeci si cinci de ani; nici diaconita sa nu se hiroteseasca inainte de patruzeci de ani", -VI ce. 14.

843. -"Cei ce se hirotonisesc cu bani, iar nu dupa alegerea unei vieti meritoase, fie episcop, fie orice fel de cleric hotaram ca sa se cateriseasca, impreuna cu cei ce i-au hirotonisit". -VI ce. 22.

844. -"De acum sa nu se mai numeasca vreun cleric la doua biserici, caci aceasta este negutatorie si castig marsav strain de duhul bisericesc, insusi Domnul a zis: Nimeni nu poate sluji lu doi domni, caci pe unul il vu uri si pe celalalt il va iubi, sau de unul se va lipi si pe celalalt il va dispretui (Matei 6. 24). Deci, dupa sfatul apostolului, fiecare sa ramana in ceea ce a fost chemat (I Cor. 6.20) si sa slujeasca la o singura biserica. Caci cel ce slujeste bisericii pentru castig marsav, s-a instrainat de Dumnezeu. Pentru implinirea trebuintelor acestei vieti, sunt diferite indeletniciri, si cel ce voieste din aceste meserii sa-si castige cele de lipsa vietii trupesti, poate s-o faca dupa spusa apostolului: Mainile acestea au lucrat pentru trebuintele mele si ale tovarasilor mei (F. Ap. 20, 34). Aceasta hotarare se aplica mai ales in aceasta cetate Constantinopol, iar in alte localitati ale satelor, din lipsa de slujitori, se poate ingadui o aplicare exceptionala". -VII ec. 15.

845. -"Catehumenii care au jertfit idolilor, apoi au fost botezati pot sa fie hirotonisiti, ca unii care au fost spalati de toate pacatele anterioare botezului". -Ancira 12.

846. -"Sa nu se mai hirotoniseasca prezbiter mai inainte de treizeci de ani, chiar daca ar fi barbat vrednic intru toate, ci sa astepte, caci Hristos la treizeci de ani s-a botezat, si a inceput sa invete". -Ncocez. 11.

847. -"Daca cineva s-a botezat fiind amenintat de boala, nu poate sa fie ridicat la treapta preotiei (ca un neofit) caci credinta lui nu este din convingere, ci de frica, afara de faptul cand da dovada pe urma de credinta tare, si din lipsa de oameni". -Ncocez. 12.

848. - "Nu se cuvine ca cel de curand luminat prin botez (adica neofitul) sa se introduca in slujba preoteasca", -Laod. 3.

849. - "Nu se cuvine sa se faca (alegerile pentru candidati la hirotonie) in prezenta ascultatorilor catchumeni sau penitenti". -Laod. 5.

850. -"Nu este ingaduit multimii needucate (care nu cunosc insemnatatea votului) sa faca alegerea candidatilor pentru preotie". -Laod. 13.

851. -"Nu se cade a aseza episcopi la sate sau la tara, ci arhierei periodevti (horepiscopi), iar cei deja asezati, sa nu faca nimic fara invoirea episcopului eparhiot al cetatii. De asemenea si prezbiterii sa nu faca nimic fara invoirea episcopului". -Laod. 57.

852. -"Se cere educatie si cultura teologica: "S-a hotarat ca episcopul sau orice cleric, la hirotonie, sa fi invatat mai inainte hotararile si canoanele sinoadelor, ca nu cumva, mai apoi sa pacatuiasca" (VI ec. 3) si sa le para rau de cele facute..." Cart. 18-a. (si 195).

853. - "Nu se cuvine sa se hirotoniseasca episcop, prezbiter sau diacon, mai inainte de a face crestini ortodocsi pe toti cei din casele lor". -Cartag. 36.

854. -"La mai multe sinoade s-a hotarat, ca nici-un episcop sa nu-si ia vreun cleric strain fara invoirea episcopului care l-a avut mai intai... iar daca nu se va supune, sa-si atraga asupra sa osanda indaratniciei sale". -Cartag. 54.

855. -"Copiii mici botezati de donatisti, dupa ce vor ajunge la maturitate si vor veni la soborniceasca biserica..., sa fie primiti dupa randuiala veche prin punerea mainilor (adica ungerea cu Sf. Mir), fara a mai fi rebotezati, dupa spusa apostolului: "Un Dumnezeu, o credinta, un botez (Efes. I, 5), caci nu este ingaduit a se repeta. Ei trebuie sa anatematiseasca erezia donatista si daca vor deveni crestini vrednici, pot sa fie hirotonisiti spre slujba celor sfinte. Iar daca unii dintre clerici si enoriasii lor ar dori sa vie la noi, dar ei vor fi oameni aplecati spre o viata prea lumeasca, care-i impiedica de la mantuire, fratii nostri vor cerceta cu grija, si noi vom hotari cele de folos".

856. -"Grijindu-se de buna randuiala bisericeasca, am socotit sa hotaram si aceasta: De acum incolo nimeni dintre mireni, sau monahi sa nu se ridice dintr-o data la treapta episcopiei, ci mai intai sa se incerce in treptele inferioare bisericesti si apoi sa se hirotoniseasca episcopi. Desi, pana acum, din pricina nevoii, unii mireni sau monahi au fost ridicati repede la vrednicia episcopiei, fiind oameni virtuosi si au lu crat cu folos la bisericile lor (Sf. Ambrozie), dar aceste exceptii nu se pot impune ca lege generala, si de acum hotaram sa nu se mai faca acest lucru, decat numai dupa ce candidatul va trece prin treptele ieraticesti, implinind in fiecare stare (catc cinci ani), timpul holurit de lege", -I-II. 17.

857. -"Cei ce s-au intinat cu mari nelegiuiri..., nu li se poate da preotia tui Dumnezeu, si nici nu pot sa duca vreo rugaciune in fata Lui, pentru fratii lor, pentru ca in Evanghelie sta scris ca Dumnezeu n-asculta pe cei pacatosi si ca El nu implineste cererea, decat acelor care fac voia Lui (Ioan 9, 31). Insa unii sunt asa de rau intunecati, incat nu mai poate patrunde lumina poruncilor lui Dumnezeu pana la ei, fiindca de indata ce s-au lepadat de omul cel bun, ei cad in nelegiuire, ca intr-o prapastie...".

"Noi trebuie sa ne impotrivim din toate puterile sa-i oprim de la altar, ca sa nu molipseasca pe fratii nostri, opunandu-ne cu curaj indraznelii si obrazniciei lor, ca nu cumva, acei care au alunecat in pacate de moarte sa se sporeasca si mai rau pe panta faptelor celor rele...". "Insa, daca acesti obraznici voiesc sa staruiasca in obraznicia lor si Sf. Duh se indeparteaza de la ei, lasandu-i in orbire, si noi socotim ca este bine sa-i despartim pe fratii nostri... caci sfintele taine nu se sfintesc acolo unde nu este Sfantul Duh, iar Mantuitorul Hristos - nu asculta rugaciunile celor ce s-au lepadat de El". -Sf. Ciprian, scris. 63.

858. -"Cel ce se jura ca nu va primi hirotonia, dupa ce s-a jurat, sa nu fie silit a-si calca juramantul, desi se pare ca ar fi un canon care le-ar ingadui aceasta; insa noi cunoastem din experienta, ca nu se procopsesc cei ce calca juramantul. Totusi trebuie a examina felul juramantului, cuvintele, intentia, felul cuvintelor si adaosurile lor si daca nu va fi nici-o usurare canonica (caci e facut solemn); pe unii ca acestia trebuie a-i lasa sa-si implineasca juramantul. -Sf. Vasile 10).

859. -"Foarte mult ma mahneste faptul ca in vremea din urma, au inceput a se neglija canoanele parintilor si s-a calcat severitatea bisericeasca. Ma tem ca nu candva, aceasta neglijenta sa se intinda, incetul cu incetul si sa duca la tulburarea treburilor bisericesti. Dupa obiceiul incetatenit, in toate bisericile lui Dumnezeu, din adanca vreme, se primeau candidatii in slujba bisericii, numai dupa ce erau examinati cu toata temeinicia, si se cercetau cu de-amanuntul, despre intreaga lor viata, daca nu sunt barfilori, betivi, galcevitori, daca au fost crescuti din tinerete ca sa poata sluji cele sfinte, fara de care nimeni nu va putea vedea pe Domnul" (Ev. 12, 14). Toate acestea le cercetau prezbiterii si diaconii, care traiau impreuna cu ei, apoi ii recomandau horepiscopilor, care primeau marturisirile de la cei ce stiau adevarul lucrurilor, si apoi aducea la cunostinta episcopului (eparhiot), si numai asa il numara in tagma slujitorilor bisericesti".

"Dar acum, fara a mai tine seama de noi, (episcopii eparhioti) si fara a-i mai aduce la noi spre aprobare, (voi horepiscopii) v-ati insusit toata puterea. Apoi pe langa aceasta indatorire (a selectionarii) ati lasat pe prezbiterii si pe diaconii (interesati omeneste) sa introduca in biserica pe cei nevrednici, dupa bunul lor plac, fara a li se cerceta viata, a se constata partinirea cea dupa rudenie, sau orice alta prietenie (pacatoasa). Din aceasta cauza se numara foarte multi clerici in fiecare sat, si niciunul nu este vrednic de slujirea altarului, dupa cum voi insiva marturisiti, nefiind alesi de barbati vrednici. Deci, de vreme ce situatia este destul de grea, si acum de frica recrutarii in militarie, cer multi sa intre in cler, este absolut trebuincios sa se respecte canoanele parintilor, si va cer voua (horepiscopilor) sa-mi trimiteti catalogul clericilor din fiecare sat, de cine a fost promovat in cler si care este felul lor de viata (morala). Dar sa va pastrati la voi si o copie a acestui catalog, asemenea cu cel trimis noua, si nimeni sa nu se scrie intr-insul cand vrea. Astfel, cei ce s-au hirotonisit prezbiteri din anul primului indiction (373 e. c.) sa fie socotiti intre mireni, si sa se faca din nou cercetari asupra lor de catre voi, si pe cei pe care ii veti socoti vrednici, sa fie primiti prin realegerea voastra, si astfel sa curatati biserica, izgonind pe cei nevrednici de ea. Deci, pentru viitor, sa cercetati serios pe cei vrednici si numai asa sa-i primiti, insa sa nu-i hirotonisiti pana ce nu-i veti prezenta in fata noastra, caci altfel, va fi socotit ca mirean tot ce va fi hirotonisit fara aprobarea noastra". -Sf.Vasile 89 (enciclica din anul I de arhiepiscop).

860. -"Ticalosia lucrului, despre care vreau sa va scriu, chiar numai prin banuiala trezita si vorbita, mi-a umplut sufletul de durere si se pare ca este ceva de necrezut. Deci, cel ce se stie vinovat sa primeasca aceasta scrisoare (circulara) ca pe o doctorie, iar cel nevinovat ca pe o prevenire, si cel neglijent, dorind sa nu fie nimeni dintre voi, - ca pe o invatatura. Despre ce este vorba? Se spune de unii ca voi episcopii luati bani de la candidatii la hirotonie si justificati acest pacat cu motivele facerilor de bine al evlaviei, ceea ce este si mai rau. Daca cineva face raul sub masca binelui, este vrednic de o indoita osanda, caci sub aceasta masca se face raul, care duce la pacat, iar in aparenta se preface ca infaptuieste binele, fatarnicindu-se. Daca va fi adevarat, in viitor sa se indrepteze fiindca celui ce primeste argintul, trebuie sa i se spuna ceea ce s-a zis celui ce voia sa cumpere impartasirea Duhului Sfant: Argintul tau sa fie cu tine intru pierzare (F. Ap. 8, 20). Mai usor pacatuieste cel ce vrea sa cumpere fiindca n-are, decat cel ce vinde darul lui Dumnezeu, caci este la mijloc vanzarea, si daca tu vei vinde ceea ce ai primit in dar, ca un vandut al satanei, caci faci carciumarie cu cele duhovnicesti in biserica, unde ni s-a incredintat Trupul si Sangele lui Hristos. Nu trebuie sa se faca asa ceva in biserica; si iata care-i siretlicul: ei socotesc ca nu pacatuiesc daca nu iau banii mai inainte, ci ii iau dupa hirotonie, insa ori inainte, ori in urma, tot simonie este. Asadar, va indemn ca acest mijloc de castiguri, sau mai degraba introducere in gheena, s-o lepadati cu totul, si sa nu va faceti nevrednici de savarsirea Sfintelor Taine, punandu-va manile cu astfel de castiguri. Sa ma iertati daca la inceput am socotit ca ceva de necrezut, iar acum amenint ca si cum as crede. Daca cineva dintre clerici, dupa aceasta epistola circulara, va mai face asa ceva, va fi inlaturat de la altarele eparhiei si va fi lasat sa se duca acolo, unde va gasi de ciunparat darul lui Dumnezeu, ca apoi sa-l poata vinde. -"Noi si biserica Iui Dumnezeu, n-avem un astfel de obicei" (I Cor. 16,16). Voi incheia mai adaugand inca ceva: Toate acestea se fac din iubire de argint, si iubirea de avutie este nu numai radacina tuturor pacatelor (I Tim. 6,10), ci se numeste si idolatrie (Colos. 3, 5). Deci, sa nu cinstiti pe idoli, mai mult decat pe Hristos, pentru ca prin putini bani sa va faceti urmasi ai lui Iuda si sa vindeti a doua oara pe cel ce s-a rastignit odata pentru noi (Evrei 6, 4-6), fiindca atat mosiile cat si mainile care primesc rodul lor, acheldama (F. Ap. 1,19) se vor numi", -Sf. Vasile 90.

861. -"Cu privire la candidatii de hirotonie sa se respecte urmatoarele: Preotimea intreaga sa se adune si sa-i aleaga. Episcopul , sa-i cerceteze si cu consimtamantul preotimii sa-i hirotoneasca in mijlocul bisericii fiind de fata si poporul parohiei respective. Episcopul sa se adreseze poporului (cu intrebarea: Vrednic este?) si poporul sa marturiseasca pentru el (da, vrednic este). Hirotonie tainuita sa nu se faca, caci daca biserica este in pace, toate hirotoniile sa se faca in biserica fiind de fata si sfintii". -"Daca in parohie vor fi unii care au avut pareri gresite sau prietenii cu ereticii, sa nu se hirotoniseasca, decat numai daca clericii cu adevarat ortodocsi vor cerceta, fiind de fata si episcopul, care apoi se va adresa si poporului de fata ca sa nu se intample vreo greseala" (de a introduce eretici in cler). -Teofil 7 (Const. Apost. VIII, 3-4).

862. -"Noi trebuie sa avem grija de toate cele ce sunt spre zidirea sufleteasca a poporului si spre slava sfintei biserici, caci este scris: "Faceti evlaviosi pe toti fiii Iui Israil" (Lev. 15, 31). Deci, parintii manastirilor din Tebaida, barbati evlaviosi si cu viata vrednica de admirat, venind la Alexandria, i-am t intrebat despre starea duhovniceasca a manastirilor de acolo si mi-au spus ca multi se smintesc din urmatoarele cauze: "Unii dintre mireni, care s-au insurat de curand, si abia iesiti din camera miresii amagesc pe unii dintre episcopii evlaviosi, si desi n-au fost recomandati de nimeni, se hirotonisesc clerici, adica preoti". -"Altii monahi fiind, alungati din manastiri ca tulburatori, umbla dupa hirotonie si dupa ce se fac clerici, se duc iarasi la aceleasi manastiri ca tulburatori, umbla dupa hirotonie, si dupa ce se fac clerici, se duc iarasi la aceleasi manastiri de unde au fost alungati si vor sa liturghiseasca si sa slujeasca toate cele ale clericilor si din aceasta cauza, unii monahi care-i cunosc, nu numai ca evita o astfel de slujba, dar nici nu se impartasesc de la ei cand liturghisesc".

"Dupa cum am spus la inceput, intrucat toate trebuie sa le (faceti), facem spre zidirea duhovniceasca a poporului, teosevia voastra (episcopii din Libia si Pentapole) sa luati aminte la toate acestea. Si daca cineva poate sa fie hirotonisit cleric, sa se cerceteze viata lui, daca are sotie sau nu, cum si cand a luat-o, daca nu este despartit de ea, daca nu este el vreunul din cei lepadati (apostati), sau pedepsit de alt episcop, sau fugit din manastire si numai dupa ce se va afla neprihanit sa se hirotoniseasca. Numai asa vom pazi constiinta noastra curata, cat si pe cel hirotonisit, vrednic de slujba bisericii". -Sf. Chiril 4.

863. -"Copilul care se va pangari de cineva (sodomie) sa nu se faca preot. Caci acela, desi n-a pacatuit din cauza nevarstniciei, dar vasul lui s-a spurcat, si s-a facut netrebnic de sfanta slujba. Iar daca a primit scurgere numai pe coapse se canoniseste cu chibzuinta si nu se opreste de a se face preot". -I. Post. 30.

864. -"Daca cineva a trait douazeci sau mai multi ani in desfrau, apoi se va hotari sa faca fapte virtuoase, acela nu trebuie sa fie hirotonisit, fiindca cel sfintit trebuie sa fie fara prihana din copilarie". -Sf. Nichifor 7.

865. -"Copiii nascuti din tiitoare sau din casatoria a doua sau a treia si se dovedesc ca au o viata vrednica de preotie, se pot hirotonisi". -Sf. Nichifor 8.

866. -"Cel ce a curvit macar odata, nu se cuvine a se face preot, chiar daca s-ar fi lasat de pacat, caci marele Vasile zice ca, unul ca acesta chiar mortii de ar invia, preot nu se va face". -Sf. Nichifor 36.

867. -Duhul Sfant nu hirotoniseste pe toti cu vointa Sa, dar lucreaza prin toti... "Cel ce nu s-a hirotonisit dupa pravila arhiereu, preot sau cleric, darul lui Dumnezeu lucreaza printr-insul in virtutea hirotoniei, pentru credinta si mantuirea celor ce vin la el, care primesc darul sfintirii intru credinta, adica cei hirotonisiti sunt sfintiti, cei legati sau dezlegati de pacate sunt legati si dezlegati, si tainele sunt taine, caci nu lucreaza omul, ci darul ca printr-un organ; dar vai de acel organ, de va lucra cu nevrednicie, potrivnic vointei lui Dumnezeu si vai de omul care batjocoreste toate acestea". -S. Tes. IX, 10-13.

868. -"Nu trebuie a se hirotonisi mai multi arhierei impreuna, sau preoti sau diaconi, ci un arhiereu, un preot si un diacon, si fiecare la vremea oranduita si care se cuvine: Arhiereul dupa cantarea: Sfinte Dumnezeule...; Preotul dupa vohod cand punem sfintele daruri pe dumnezeiasca masa; diaconul dupa rugaciunea din urma inainte pana a zice: Pe toti sfintii pomenindu-i...". "Pe arhierei, savarsesc inaintea apostolului, ca sa se puna in scaun pentru ca el a venit in randuiala apostolilor; pe preot, dupa ce pune darurile, dupa heruvic, pentru ca acesta s-a facut lucrator de sfintenie; pe diacon, la ectenia de pe urma si n-au luat parte ca sa se roage, ci ca sa dea ascultare si sa cheme catre rugaciuni", -s. Tes. IX, 39.

869. -"Candidatul, preot cazut in pacate, daca se va afla de arhiereu sau de sobor, nu este cu putinta a-l mai inainta la hirotonie, sau dupa hirotonie cu mijlociri omenesti sa i se mai dea voie sa slujeasca ale preotiei, ca cel ce curveste dupa botez, sau a avut tiitoare nu poate sa fie arhiereu, preot, diacon sau altceva din randuiala preoteasca". Sim. Tes. IX, 50 (V. Curvia clericilor).

870. -"Cand cineva vrea sa se faca preot, acela trebuie sa fie de treizeci de ani, iar diaconul de douazeci si cinci, iar citetul de optsprezece. Iar pacatele care opresc de preotie sunt acestea : "De-l va strica alt copil, sau el copil fiind, va strica pe alt copil". "Sau va curvi cu muiere, sau cu voinic, sau cu dobitoc, sau cu femeia sa afara de fire" (sodomie, gomorie). "Sau de nu-i va fi fost femeia fecioara cand a luat-o". "Sau va fi fost logodit cu alta femeie, sau femeia lui cu altul". "Sau va fi avut a doua nunta". "Sau mai inainte de cununie a stricat pe logodnica lui, sau a curvit cu femeia lui". "Sau a facut ucidere de voie sau de nevoie". "Sau de este fur si a furat cele sfinte, sau alte lucruri de la altcineva". "Sau sa fie vrajitor". "Sau sa lege barbatul, cu muierea lui sa nu se impreune". "Sau sa se fi lepadat vreodata de Hristos" -(Apostazia). "Sau sa fi jurat stramb". "Sau sa fi facut alte pacate de moarte".

"O, arhiereul lui Hristos! Sa nu indraznesti sa-l hirotonisesti preot, ca vei arde si tu si el, de aceea amandurora vi se ia dand dupa judecata dumnezeiestii legi; drept aceea, fereste-te cat ti-e puterea si mai vartos, sa nu mostenesti vesnicul foc, ca dai preotia nedestoinicilor". -ILT, 38 si Trebnic 1108.

871. -"Iar daca se va face cineva preot, si va cadea in unele pacate de acestea, sa i se ia darul preotiei de tot, dupa canonul 51 al Sf.Vasile, iar a se impartasi nu este oprit".

872. -"Cel ce va sa se preoteasca neinsurat (celibatar); acela trebuie sa se intrebe de va putea sa-si tie intreaga inteleptie, adica sa petreaca in curatie, (dand declaratie), pe acela sa-l aprobe si sa-l hirotoneasca, iar de nu va putea sa se tie in curatie, intai sa-si ia femeie, apoi dupa nunta, sa i se faca hirotonia pe rand, adica citet, ipodiacon, diacon si preot. Dupa hirotonie nu s-a dat nimanui voie a se insura fara numai citetilor si cantaretilor". -ILT, 61.

873. -"Preotul de va pacatui inainte de preotie, sau va pacatui dupa preotie, si nici nu se va spovedi si nici nu se va vadi de altii pentru acele pacate, pe acela arhiereul nu-l poate opri de la slujba (daca este informat vag), ci il va lasa in seama judecatii lui Dumnezeu ... Iar daca se va vadi pacatul lui dinainte de hirotonie cu adevarata dovedire, adica de cinci martori credinciosi care sa jure, atunci sa i se ia darul de tot si se goleste si de alte daruri" (de orice slujba bisericeasca) -ILT, 79.

874. -"Barbatul curat si bun poate sa fie preot, iar de-i va muri sotia sau se va desparti de ea, si va voi sa se faca preot, nu se poate hirotonisi daca se va casatori a doua oara. Daca va voi sa se hirotoniseasca necasatorit (celibatar) se poate preoti. Daca dupa hirotonie se va insura, sa i se ia darul, iar de va fi citet nu mai poate fi hirotonisit, ci sa ramaie asa", -ILT, 176, Trebnic, p. 514.

875. -"Invrednicindu-te sa te sui la treapta cereasca a preotiei celei intocmai cu ingerii, printr-o mica curatie, Te-ai facut din vas al pierzarii si netrebnic, vas al alegerii si de buna slujire a Domnului, asemenea lui Pavel. Deci pastreaza neprihanita cinstea de care te-ai invrednicit, pazind darul dumnezeiesc ca lumina ochilor, ca nu cumva spurcandu-te din neluare aminte, sa fii aruncat de la inaltime in prapastie si cu anevoie sa afli intoarcere". -Filoc. IV, p. 266, 50.

876. -"Luand jugul preotiei cu indrazneala, indreapta-ti caile, tale, si taie drept cuvantul adevarului, lucrandu-ti prin ea, cu frica si cu cutremur, mantuirea ta, caci Dumnezeul nostru este foc arzator daca te atingi de el, fiind aur sau argint sa nu te temi ca vei arde, cum nu s-au temut nici tinerii din Babilon de foc. Dar daca esti de iarba sau de paie, materii usor de aprins, ca unul ce ai cuget pamantesc tremura ca vei fi ars de focul ceresc, de nu vei fugi, ca Lot de urgie, prin indepartare de tainele prea infricosate, sau de nu sunt niscai scaderi prea mici ce vin din neputinta, cele ce sunt arse de acest foc dumnezeiesc prin prea sfanta slujba (I Cor. 3, 11-14), incat tu insuti sa ramai nears si nevatamat de foc, ca gatejele acele slabe ale rugii lui" (Exod. 3,1-22). -Filoc. IV, p. 267,

877.-"Model de adeverinta eliberata de duhovnic candidatului la hirotonie: in conformitate cu poruncile Sfintei Scripturi si ale Sfintelor canoane, in ziua de..., in biserica (parohiei, episcopiei, manastirei, etc.) tanarul... din comuna... etc, a ingenunchiat in fata icoanei lui Hristos, spre a-si marturisi pacatele sale din copilarie si pana acum. Eu, dupa cat puterile m-au ajutat, am cercetat duhovniceste pe acest tanar, pentru care dau urmatoarele marturii fiind constient de raspunderea mea inaintea lui Dumnezeu: inca de la varsta de 11 ani el a avut duhovnic pe parintele... etc, care i-a eliberat adeverintele de spovedanie aci alaturate, din care se constata... El este fiul meu duhovnicesc de la..., si am constatat ca inainte de casatorie a... - , La varsta de ... ani s-a casatorit de prima data cu tanara ... de ... ani care este o fire ..., si este la prima ei casatorie. Atat tanarul ... cat si tanara ..., nu s-au abatut de la credinta ca apostolii (Ap. 62; I, 10; Ancira 1, 2, 3,12; Sf. Petru 10, 12, 14; Sf. Vasile 81) nu sunt superstitiosi (Sf. Vasile 7, 65, 7, 83); n-au facut juraminte strambe (Ap. 25; Sf. Vasile 64, 82); n-au ucis (Gr. de Nissa 5); n-au furat (Ap. 25; Sf. Vasile 81); n-au luat camata (Ap. 44; I, 17; VI ,10-4); n-au facut curvie si preacurvie (Ap. 61; 1, 2, 9; Neocez 14, 8, 9, 10; Sf.Vasile 7, 9, 34, 35, 39, 49, 51,77, 88; Ioan Post. 18, 21,51, 53, 54, 61, 62, 64); n-au facut simonie nici direct nici indirect (Ap. 29; IV, 2; VI, 22; VII, 4-5, 15,19; Sf. Vasile 90; F. Ap. 8,18-23); nu sunt oameni cu obiceiuri lumesti si cu inchinari dezmatate (Cart. 15, 45, 63); n-au facut sminteala publica prin viata lor particulara si sociala (Matei 13, 41-42; 18, 6-7; I Cor. I, 18; I Tim. 4,12; Tit. 2, 7; I, 2, 9).

De asemenea ei isi cunosc sarcinile la care se angajeaza pentru toata viata si juramantul pe care trebuie sa-l depuie in ziua hirotoniei (Is. 52, 8; 56, 10; 62, 6; Ier.3, 17-21; 33, 2-20; Osie 4, 6; Luca 12, 46, 48); viata lor familiala se va deosebi de cea a laicilor de rand (Lev. 21, I Tim. 3; Neocez. 8, 9, 10; Apost. 25); nu se vor intovarasi cu cei rai (Ap. 29, 30, 64; IV, 18, 27; VI, 22, 23, 34). Din slujba preotiei nu se poate demisiona (III, 9; I-II, 16; sf. Chiril 3). In caz de vaduvie el isi ia angajamentul sa ramana curat de orice legatura cu femeie (Ap. 25, 26; VI, 3, 6, 26; Sf. Vasile 3, 44, 51, 70; I Post. 62), ca-si va creste copiii in frica lui Dumnezeu si nu-i va casatori cu necrestini (Gangra 15, Cartag. 35).

Deci, eu duhovnicul ... dau aceste marturii in frica lui Dumnezeu cum ca tanarul... este (nu este) vrednic de a fi hirotonisit... Azi... anul... Semnatura...

878. -Declaratia sau juramantul celui ce se hirotoniseste facut in fata episcopului si a poporului parohiei sale in ziua hirotoniei: Astazi anul ... luna... ziua... subsemnatul fiind in varsta -de ... ani, fiul lui ... si al sotiei sale legitime ... din comuna ... judetul ... sunt orinduit de P. S. sa fiu hirotonit preot (diacon) pe seama parohiei... din comuna...

Cu acest prilej declar si marturisesc inaintea lui Dumnezeu, a P. S. Episcop... consiliului eparhiei si a intregului popor adunat in aceasta biserica urmatoarele:

I. Studiile mele si pregatirea mea duhovniceasca am facut-o la seminand teologic din... si la Institutul Teologic din... unde am invatat adevarurile de credinta ortodoxa, pe temeiul Sfintei Scripturi si a Sfintei Traditii, adica invataturile Sfintilor Parinti pe care le-au dovedit cu sfintia vietii lor si facerea de minuni. Tot aici am invatat predania slujbelor si canoanelor bisericii, dupa care m-am calauzit in viata mea de crestin pana acum, si voi indemna si pe altii sa le pazeasca, stiind ca cine va pazi toata legea, dar va gresi fata de o singura porunca, se face vinovat de calcarea a toata legea Domnului (Iacob  2,10).

II. Sunt casatorit la prima mea cununie dupa pravilele bisericii si legile Romaniei cu sotia mea care este fiica Domnului... din comuna... de religie crestina ortodoxa, care si ea este la prima ei casatorie. Inca mai inainte de logodna i-am facut cunoscut, ca eu voiesc sa fiu slujitor al altarului si aceasta misiune a mea imi impune si mie si ei anumite restrictiuni morale mai aspre decat a altor sotii mirence si deci, este obligata sa poarte jugul canoanelor ca sotie de preot trebuitor sufletului ei, iconomisindu-mi si mie ajutorul necesar misiunii prevazute in canoanele apostolice: 17, 18; VI ec. 3, 6, 13, 26; Neocez. 8 si Sf. Vasile 29. (Lev. 21,14; Matei 199, 9; I Cor. 6,16; I Tim. 3, 28; Tit 1, 6-9).

Conform acestor canoane ea se obliga sa fie model de sotie, gospodina si ajutatoare intru raspandirea cuvantului Evangheliei prin viata ei exemplara si sfaturile pe care le va da femeilor cu care ea va veni in contact, ca ceea ce este partasa la harul hirotonisirii mele. Atat eu cat si ea, ne vom sili sa fim implinitori ai cuvantului Evangheliei nu numai ascultatori ai lui, inselandu-ne singuri, cum invata Sfantul Apostol Iacob 1,22.

III. In conformitate cu canoanele apostolice 25, IV ec. 4; VI ec. 3; 4; Neocez. 9, 10 si Sf.Vasile 3, 32, 51, 59, m-am studiat pe mine insumi si stiu ca un preot in caz de vaduvie nu se mai poate casatori a doua oara si clericul care va cadea in pacatul curviei, se cateriseste definitiv, fiindca nici curvarii, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomitii, nici hotii, nici lacomii, nici betivii, nici desfranatii, nici hraparetii, imparatia lui Dumnezeu nu o vor vedea, zice Sf. Apostol Pavel (I Cor. 6,9-10).

IV. Ma voi conforma canonului Gangra 15 care ma obliga sa cresc copiii intru evlavie si moralitate si la vremea cuvenita sa nu-i casatoresc cu cei de alta credinta (Can. 21; VI ec. 72; Laod. io, 21), sau sa nesocotesc slujbele si darurile bisericii cazand in osanda arhiereului Eli si a fiilor lui (I Regi 2,12,34; 3,13-14), ci voi crede invataturile Domnului Iisus Hristos (Matei 6, 24, 34) dupa sfatul Sfantului Apostol Pavel care zice ca, noi n-am adus nimic in lumea aceasta, si nici nu putem lua ceva din ea, si astfel, daca avem cu ce sa ne hranim si cu ce sa ne imbracam sa fim multumiti (I Tim. 6,7-8).

V. Inca din frageda copilarie mi-am pastrat curata constiinta si credinta mea ortodoxa. N-am vorbit cu usurinta despre adevarurile ortodoxiei, nici nu am facut acte de apostasie, lepadandu-ma in gluma sau in inadins de credinta ortodoxa, nici prin viu grai nici prin scris. M-am spovedit si fagaduiesc ca ma voi spovedi regulat, conform canoanelor, stiind ca daca voi ascunde ceva, si se va dovedi mai pe urma, pe langa osanda judecatii lui Dumnezeu, voi fi caterisit, asa cum invata canonul 9, 10 si 11 al sinodului I ecumenic, Sf. Vasile 89 si Teofil.

VI. Intotdeauna voi fi treaz in constiinta mea de slujitor al misiunii preotesti si nu voi lua asupra mea alta indeletnicire lumeasca oprita de canoane, caci nimeni nu poate sluji la doi domni, conform canonului Apost. 6, 81 IV ec. 3,7 ; VII ec. 10; I-II, 11 stiind ca daca voi pacatui, dupa cum spune Sfantul Apostol Pavel, dupa ce am primit cunostinta adevarului, numai este nicio jertfa pentru iertarea pacatelor, ci doar asteptarea infricosatei judecati si focul cel vesnic, care va arde pe cei nepocaiti (Ev. 10, 26-27).

VII. Voi combate invataturile gresite si superstitiile, ma voi feri de jocurile de noroc, in carti si table, de betie si de fumat precum si alte fapte vatamatoare vietii morale si aducatoare de sminteala pentru aproapele asa cum invata canoanele Apost. 42, 43, 54 ; vi ec. 51, 52. Sfantul Apostol Pavel spune: "Ma port aspru cu trupul meu ca sa-l tin in stapanire ca nu candva altora propovaduind eu insumi sa fiu lepadat de Dumnezeu" (I Cor. 9,27).

VIII. - Ma oblig sa port cu drag uniforma preoteasca (VII ec. 27), caci prin ea eu marturisesc in public pe Hristos al carui slujitor sunt. Voi respecta randuielile bisericesti si posturile din cursul anului, conform cu canoanele Apost. 69; VI ec. 56, caci prin post si rugaciune eu aduc jertfa trupului si sufletului meu ca simbol ca eu iubesc pe Dumnezeu.

IX. Voi cauta sa rabd cu statornicie ispitele lumii puse in slujba pacatului, intarindu-ma din cuvintele Domnului, care ne invata: "Fericiti veti fi cand va vor ocari pe voi oamenii si va vor prigoni, spunand tot felul de cuvinte rele impotriva voastra pentru numele Meu" (Matei 5,11).

X. -Pentru trebuintele sufletului meu si pentru a-mi implini sarcina misiunii mele potrivit cu invatatura apostolului care zice: "Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos sa invete sa mustre, sa indrepte, sa dea intelepciune, intru evlavie pentru ca omul lui Dumnezeu sa fie desavarsit si cu totul destoinic in orice fel de fapta buna" (II Tim. 3,16-17), ma voi sili sa studiez necontenit Sfanta Scriptura, invataturile dogmatice si morale, pentru ca impartasindu-ma din adevarurile duhului lor sa laud pe Dumnezeu, sa ajut pe aproapele si sa lucrez cu spor la mantuirea sufletului meu (Matei 28, 19; Apost. 58). In cadrul legilor morale si canonice fagaduiesc ca ma voi supune fara limita P. S. Episcop ... Sfantului Sinod si legilor Statului. Asa sa-mi ajute Dumnezeu. (Of. Marturisirea Sfantului Calinic Cernicanul Renasterea, 1943, p. 91-93 si alte marturisiri eparhiale).

879. -Dupa hirotonie arhiereul ii da sfatul dupa Sf. Vasile: "Straduieste-te, o preotule, sa fii lucrator fara rusine, drept indreptand cuvantul adevarului. Niciodata sa nu mergi la slujba avand vrajmasie impotriva cuiva, ca nu candva sa alungi pe Mangaietorul in ziua sfintei slujbe. Nu te judeca si nici nu te certa, ci stand in biserica roaga-te si citeste pana la ceasul cand trebuie sa savarsesti dumnezeiasca slujba tainica si astfel sa pasesti la sfantul altar cu pocainta si cu inima curata, neprivind incoace si incolo, si cu frica si cu cutremur sa stai in fata imparatului cerurilor. Nu grabi sau scurta rugaciunile din cauza purtarii de grija omenesti si nu tine seama de fata oamenilor, ci priveste numai la imparatul ce este de fata si la puterile ceresti care stau imprejur. Fii vrednic implinitor al canoanelor sfinte. Nu liturghisi impreuna cu cei ce sunt opriti de la slujba. Baga de seama inaintea cui stai, cum liturghisesti si pe cine impartasesti. Nu uita porunca Domnului si a Sfintilor Apostoli care zice: Nu dati cele sfinte cainilor si nu aruncati margaritarele in fata porcilor (Matei 7, 6). Paziti-va de caini (nepocaitii) si de alte curse. Vezi sa nu cazi (din credinta) de frica oamenilor. Nu da pe Fiul lui Dumnezeu in mainile nevrednicilor (la impartasire). Nu te teme in acel ceas de cineva, dintre cei slaviti ai pamantului, nici de cel ce poarta coroana. Celor ce sunt vrednici de dumnezeiasca impartasanie sa le-o dai in dar, precum si tu insuti ai primit-o in dar. Sa nu dai, celor ce nu li se permite de dumnezeiestile canoane, caci ei se socotesc a fi ca paganii, si daca nu se pocaiesc vai atat lor cat si celor ce-i impartasesc. Baga de seama (nu ma priveste pe mine, ci pe tine) ca nu candva din neglijenta ta, soarece sau altceva sa atinga sfintele taine, nici sa se umezeasca, sau sa se afume, sau sa umble cu ele cei profani si nevrednici. Daca vei tine seama de acestea si de unele asemenea cu acestea, te vei mantui atat pe tine, cat si pe cei ce asculta de tine". (Sf. Vasile 15); Catre cel nou hirotonisit.

Carti Ortodoxe

Cuprins