BISERICA


BISERICA

154. -Biserica, ca institutie dumnezeiasca este imparatia lui Dumnezeu pe pamint. Ea are ca intemeietor pe Iisus Hristos, care este imparatul si Capul ei, conducind-o in colaborare cu Sf. Duh, care o calauzeste la tot adevarul de-a lungul veacurilor (Mat. 28,20; F.Ap. 4, 19-20; I Cor. 4, 3-8; Efes. 1, 22-23; Colos. 1, 18; Ioan 7, 39; 14,16; 16,10, 7; 18, 18; Marcu 1,5; Luca io, 9). Lucrarea ei sfintitoare se intemeiaza pe jertfa lui Hristos, continuata de cea a mucenicilor si a sfintilor (Apoc. 6, 9-11). Pe pamint ea este formata din toti oamenii care cred in Hristos, din orice neam si loc de pe pamint (Matei 13,47-48; 18,17; Rom. 12, 5; Gal. 3, 28). Ea este condusa in chip vazut de o ierarhie (Ioan 20, 21-23; F. Ap. 20, 28; Efes. 4, 11-13). Lucrarea ei sfintitoare se face prin taine si ierurgii, in locasuri materiale, cinstite ca niste case ale Parintelui Ceresc (Exod 26,1-37; III Regi 9, 1-20; Matei 12, 4; Luca 19, 16; Ioan 2,16; I Cor. 11, 12; Colos. 2,16).

155. -"Toti credinciosii care intra in Biserica si asculta Scripturile si nu stau la rugaciune pina la sfirsit pentru a se impartasi (F. Ap. 2,46; 20. 7; I Cor. 10, 16-17;), trebuie sa se afuriseasca, ca unii care fac dezordine in Biserica" Apost. 9.

156. -"Nimeni sa nu bage in Biserica (pridvor, etc.) vreun fel de animal, afara de imprejurarea ca cineva ar fi in calatorie si ar fi lovit de vreo primejdie neasteptata si negasind adapost la vreo casa, s-ar adaposti la Biserica. In caz de vreo mare grindina, daca animalul n-ar fi adapostit ar muri si astfel, omul n-ar mai putea urma calatoria, ajungind in primejdie de moarte. Am invatat ca simbata pentru om s-a facut (Marcu 2, 27), deoarece noi pretuim atit de mult mintuirea si folosul omului. Iar, daca cineva ar face aceasta, fara de sila primejdiei dupa cum am zis, bagind animal in Biserica, daca va fi cleric sa se cateriseasca, iar mireanul sa se afuriseasca" vi ec. 88.

157. -"Dumnezeiescul apostol Pavel a zis: Pacatele unor oameni sint de mai inainte cunoscute, insa ale altora se vadesc mai pe urma (I Tim. 5,24; Gal. 5,19-21). Deci, pacatelor savirsite mai inainte, le urmeaza si alte pacate. Astfel, eresul paginesc (al iconoclastilor), birfitor al crestinismului, i-au urmat si alte nelegiuiri, caci ei au scos din Biserica cinstitele icoane si au inlaturat si alte obiceiuri sfinte, care trebuiesc asezate din nou dupa legea Sf. Traditii, scrise si nescrise si respectate cu tarie de noi. Deci, cite cinstite Biserici s-au consacrat fara sfintele moaste ale mucenicilor (din pricina persecutiei iconoclaste) hotarim ca sa se aseze in ele sfintele moaste cu obisnuita rugaciune. Iar cel ce va sfinti vreo Biserica, fara sfinte moaste, sa se cateriseasca, ca unul care a calcat bisericestile traditii" (Apost. 31; Cart. 83) - VII ec. 7.

158. -"Daca cineva ar invata despre Biserica lui Dumnezeu ca trebuie dispretuita ca locas (cum invatau eustatienii), precum si adunarile care se fac in ea, sa fie anatema" -Gangra 5.

159. -"Episcopii sau clericii sa nu se ospateze in Biserica decit numai exceptional, daca din inlimplare, sau din nevoia strainatatii, fiind in calatorie ar poposi acolo. Insa, poporul sa se opreasca pe cit este cu putinta, de la astfel de ospete" (VI, 74) - Cart. 42.

160. -"Asijderea, s-a hotarit, ca pretutindenea, altarele, (bisericile) cind sint ridicate prin tarini sau vii, ca si cum ar fi intru pomenirea mucenicilor, insa, in ele nu se dovedeste a fi asezat vreun trup si nici moaste ale mucenicilor, de este cu putinta, sa se distinga de episcopii locului; iar, daca aceasta nu se poate face din cauza tulburarii poporului, totusi oamenii sa fie sfatuiti sa nu se mai adune acolo si pentru ca cei drept credinciosi sa nu se lege de aceste locuri, inselati fiind de vreo superstitie, acolo sa nu se savirseasca nicidecum pomenirea mucenicilor, decit numai daca ar fi vreun trup sau ramasite (de ale mucenicilor), sau daca s-au predanisit din vechime, in chip sigur, cum ca acolo a fost locuinta, mosia, sau locul patimilor vreunui mucenic. Toate altarele (bisericile) care se ridica undeva in urma visurilor si ale falselor descoperiri ale unor oameni de rind, in tot chipul trebuiesc distruse" - Cart. 83.

161. -"Cel ce se adaposteste de nevoie, pe un timp, in pridvorul bisericii, nu se osindeste. Daca sta acolo un timp indelungat, acela sa fie alungat cu certari, iar biserica sa-si primeasca cinstea sa de casa a lui Dumnezeu" - Sf. Nichifor 3.

162. -"Se cuvine a primi donatiile pentru biserica, care se fac (de rude), pentru cel ce a murit fara testament, mai ales daca el, inca din viata, avea sa faca aceste donatii" - Sf. Nichifor 4.

163. -"Va sfatuim, ca in bisericile luate de la eretici, sa se intre ca intr-o casa obisnuita; si daca este nevoie sa se faca slujba in ele, asezindu-se in mijloc crucea, iar in altar sa nu se intre, sau sa se tamiieze, sau sa se zica vreo rugaciune, sau sa se aprinda candele sau luminari, pina ce se sfintesc cu adevarat, ca bisericile" - Sf. Nichifor 46.

164. -"Poruncim sa fie scosi din locurile destinate pentru instruirea catehumenilor, de pe linga sfintele biserici, cei ce traiesc cu sotiile lor, sau intr-alt chip, ocupind ca locuinta casele bisericilor sfinte, prefacandu-le in localuri de viata usoara si dispretuitoare. Daca cineva nu va pazi acestea, de va fi cleric sa se cateriseasca, iar deva fi laic sa se afuriseasca" -vi ec. 97

165. -"Preotul care nu-si va matura biserica si sa o curateasca si nu o va infrumuseta si nu o va ingriji in toate simbetele, unii ca acestia sa se lase de preotie" -PBG, 35.

166. -"Orice mirean va fugi de biserica si se va ruga de sine-si si va zice ca mai bine este sa ma rog singur, iar nu in biserica si aceasta o va face fara invatatura episcopului sau a duhovnicului, sa fie anatema cel ce va face asa" - PBG, 56.

167. -"Iar, preotul care nu va purta grija de biserica lui si o va urgisi si de nu o va curati cu toata cinstea si de nu o va matura si de nu va cinsti odajdiile, acela sa se pedepseasca cu lipsa de preotia lui" -ILT, 64. -

168. -"Care preot va sluji liturghie fara antimis, acela sa faca metanii 200, iar de va sluji in biserica netirnosita fara antimis, sa i se ia preotia"-ILT, 64.

169. -"Ca biserica este casa lui Dumnezeu, casa de ruga, adunarea oamenilor, trupul lui Hristos, nevasta lui Dumnezeu, cer pamintesc, in care sade Cereasca Piine, ce se zice prea Sfintul Trup al Domnului nostru Iisus Hristos; este si scaun imparatesc si arhieresc, pe care sade imparatul imparatilor si Marele Arhiereu, singur Hristos; este si baie curatitoare a pacatosilor si slava dreptilor; este si scapare si pod si lauda si veselie si bucurie si parere de bine a tuturor crestinilor. Si citi o cauta si o iubesc cu toata inima si cu lot sufietul, aceia vor lua cununa de la Dumnezeu si se vor face mostenitori ai imparatiei lui Dumnezeu: Iar, biserica se numeste, fiindca cheama si aduna pe toti" -ILT, 136.

170. -"In biserica tirnosita sa nu indrazneasca cineva sa ingroape trup de om, pentru ca sint acolo moaste ale mucenicilor si inlauntru s-a primit si ungerea cu Sf. Mir. In tinda bisericii se poate ingropa. Fara porunca arhiereasca, sa nu se scoata trup de om din mormint si sa-l duca in alt loc, adica la alt mormint si nici alt lucru, adica marmura, stilp, sau pietre, sau altceva" -ILT, 138.

171. -Biserica se sfinteste de arhiereu, dupa rinduiala. Apoi, in fiecare an se praznuieste, pe linga ziua hramului si ziua cind a fost sfintita, "ziua innoirii", in cazul cind sfintirea ei n-a fost facuta in ziua hramului - (S. Tes. IV, 121-124).

Carti Ortodoxe

Cuprins