SINODUL


SINODUL

1806.- Sinodul ecumenic este autoritatea suprema in ortodoxie, caci biserica lui Hristos se intemeiaza pe sobornicitatea apostolica, ecumenica si universala a tuturor episcopilor din lume care, adunati in sobor sau sinoade nationale si ecumenice au datoria de a defini si a apara adevarurile esentiale de credinta, de morala si de cult si a le incredinta tuturor episcopilor prezenti si absenti de pretutindeni sa le aplice in pastoratia eparhiala ca pe niste adevaruri infailibile (Matei 18,20; 28, 20; loan 14, 6; 16,13; F. Ap. 14, 28; V. Dogmele).

I807.-Sinoadele mitropolitane sau patriarhale ale bisericilor nationale au datoria numai sa interpreteze si sa aplice canoanele sinoadelor ecumenice si ale celor locale aprobate ecumenic, fara sa scoata sau sa adaoge ceva la ele, sau a le talmaci in alt chip, decat in acelasi spirit al ecumenicitatii evanghelice si apostolice, aparandu-le integritatea lor dogmatica si de cult, si a osandi pe eretici (IV ec. l; VI ec. I; VII ec. I). Hotararile sinodale cu privire la disciplina administrativa apartin epocii si traditiilor locale si culturale putandu-se modifica in decursul istoriei in asa fel, ca sa nu se aduca vatamare adevarurilor dogmatice, morale si de cult. Astfel sinoadele bisericilor nationale trebuie sa se adune de doua ori pe an, primavara si toamna (Apost. 34, 37; I ec. 19) sau cel putin odata pe an (VI ec. 8; VIIi ec. 6; Cart. 73), cand episcopii sunt obligati sa vina la sinod (IV ec. 19; VI ec. 8; Laod. 40; Sard. 6; Cart 76). Sinodul judeca pe episcopi (Ap.74; I. ec. 5; II ec. 6; IV ec. 9; Ant. 14, 15, 17, 20), si primeste spre judecare apelurile clericilor inferiori (I ec. 5; Ant. 6; Sard. 14; Cart. 11; Teofil 4; V. Neascultarea, Judecata).

1808.-" Episcopii fiecarui neam si tara se cuvine a recunoaste pe cel mai mare dintre dansii, si a-l respecta drept capetenie, si nimic mai insemnat sa nu se faca fara invoirea acestuia. Fiecare episcop poate sa lucreze ( din initiativa proprie) numai la cele ce se refera la eparhia sa, si la satele din cuprinsul ei. Dar nici capetenia, mitropolit, patriarh sa nu faca nimic (din cele de interes general), decat numai cu invoirea tuturor, fiindca numai asa va fi buna colaborarea si se vor face toate spre slava lui Dumnezeu prin Iisus Domnul, intru Sfantul Duh: Tatal, Fiul si Sfantul Duh".-Apost. 34.

1809.-"Sinodul episcopilor sa se adune de doua ori pe an, si sa cerceteze impreuna dogmele dreptei credinte si sa hotarasca cu privire la problemele bisericesti, care se vor ivi, si anume odata in a patra saptamana a Cincizecimii (dupa Pasti), iar a doua in a douasprezecea zi a lunii octombrie" -Apost. 37.-

1810.- "Am hotarat sa ramana in vigoare canoanele asezate de Sfintii Parinti la toate sinoadele depana acum". -IV. ee. l.

1811.-"A venit la cunostinta noastra ca unii impotriva randuielilor bisericesti, alergand la stapaniri, prin decrete au impartit in doua o eparhie, incat prin aceasta sunt doi mitropoliti in aceasta eparhie. Deci sfantul sinod a hotarat ca de acum inainte nici un episcop sa nu indrazneasca asa ceva, deoarece cel ce va incerca aceasta, va cadea din treapta sa, iar cetatile care prin gramate imparatesti sau onorat cu titlul de mitropolie impreuna cu episcopul carele ocannuieste acea biserica, sa se bucure numai de onoruri, fireste pastrandu-si drepturile proprii pe seama mitropoliei adevarate".- IV ec 12.

1812. -"A venit la cunostinta noastra ca in eparhii nu se tin sinoadele episcopilor prescrise de canoane si din aceasta cauza multe treburi bisericesti, care cer solutionarea sunt neglijate... Deci, Sfantul Sinod hotaraste, potrivit canoanelor Sf. Parinti, ca episcopii din fiecare eparhie mitropolitana sa se intruneasca de doua ori pe an, in localitatea unde ar socoti episcopul - mitropolit, si sa se oranduiasca toate cele de trebuinta. Episcopii care nu vor veni, stand in orasele lor, si fiind sanatosi si neavand ocupatie urgenta si grabnica, sa fie mustrati frateste". -IV ec. 19.-

1813; -"Deoarece prea evlaviosii episcopi din Egipt, au amanat sa i subscrie epistola prea cuviosului arhiepiscop Leon, oprindu-se acum nu din impotrivirea fata de credinta primita de toti, ci spunand ca este obicei. In dieceza Egiptului, ca sa nu se faca nimic fara stirea si indrumarea arhiepiscopului si cerand sa fie ingaduiti pana la hirotonia viitorului episcop al marei cetati Alexandria, noi am gasit ca este omenesc si lucru bun ca ei sa fie ingaduiti a ramane in imparateasca cetate, fiecare in treapta pe care o are, pana cand se va hirotoni arhiepiscopul marei cetati a Alexandriei. Totusi ramanand in treapta lor, sau sa dea garantie, daca este cu putinta sau sa lege prin juramant ca vor impartasi aceeasi credinta". -IV ec. 30.-

1814. -"Voind si noi ca sa aiba tarie cele hotarate de Sf. Parinti, canonul (Ap. 37,1 ec. 5). care hotaraste sa se tina in fiecare an, sinoadele episcopilor din fiecare eparhie (a bisericilor nationale) in localitatea unde episcopul mitropoliei va socoti. Daca din pricina exceptionala nu se va putea tine sinod de doua ori pe an, sa se hotarasca cel putin odata pe an, sa se tie sinoade in fiecare eparhie de catre episcopii respectivi, pentru rezolvarea treburilor bisericesti care eventual se vor ivi, in rastimpul de la Pasti si pana la sfarsitul lui octombrie din fiecare an, in localitatea in care va socoti episcopul mitropoliei. Episcopii care nu vor participa stand la resedintele lor, fiind sanatosi si liberi de orice ocupatii urgente si absolut necesare, sa fie certati frateste". -VI, ec. 8.-

1815. -"Deoarece este un canon care zice: in fiecare eparhie trebuie sa se tie de doua ori pe an, cercetari canonice de soborul episcopilor, insa din lipsa mijloacelor de calatorie, cuviosii parinti ai sinodului al saselea (8) au hotarat ca sa se tie cel putin odata pe an si cele cu lipsa sa le implineasca. Deci si noi reinnoim acest canon. Daca se va afla vreun dregator ca sa opreasca acestea, sa se afuriseasca. Daca vreun mitropolit nu s-ar griji de aceasta afara de cazuri binecuvantate, sa fie supus cercetarilor canonice. Adunandu-se sinodul pentru chestiuni canonice si evanghelice, episcopii participanti trebuie sa fie cu bagare de seama spre a pazi poruncile lui Dumnezeu caci numai intru pazirea lor, rasplatire este multa (Ps. 18, 11), pentru ca poruncile sunt ca niste faclii, iar legea Domnului ca o lumina, si calea vietii este mustrarea si pedepsirea (Prov. 6, 23), si porunca Domnului este stralucitoare, luminand ochii (Ps. 19, 6). Mitropolitul n-are dreptul sa ceara daruri de la episcopi, nici dobitoc, nici altceva, caci de se va dovedi ca a facut aceasta, sa dea inapoi impatrit" (Ex. 22, l;Luca 19, 8).-VII. ec. 6.

1816. -"Episcopii din fiecare regiune trebuie sa aleaga pe episcopul proestos (mitropolit) din capitala, care are grija de toata regiunea, pentru ca in capitala se aduna toti cei ce au treburi de aranjat. Pentru aceasta s-a hotarat ca el sa aiba intaietate si cinste, si ceilalti episcopi sa nu faca nimic mai de seama fara el, potrivit vechiului canon in vigoare al parintilor (Apost. 34) decat numai cele ce privesc fiecare eparhie in parte si parohiile din cuprinsul ei. Fiecare episcop sa aiba stapanire in eparhia sa si sa o cannuiasca cu evlavie deosebita, si sa aiba grija de toate parohiile eparhiei sale si sa hirotoneasca prezbiteri si diaconi, si sa imparta judecata, dar mai mult decat aceasta, sa nu faca nimic fara stirea episcopului mitropolit si fara socotinta (sinodului) celorlalti episcopi".- Ant. 9.-

1817. -"Nici un episcop sa nu se duca in alta eparhie si sa hirotoniseasca pe cineva in slujba bisericii, nici sa duca cu sine pe alti clerici, decat numai daca ar fi chemat prin scrisorile mitropolitului si a sinodului episcopilor in al carui teritoriu s-ar duce. Iar daca s-ar duce nechemat pentru a hirotonisi sau a orandui treburi bisericesti, care nu cad in sarcina lui, cele facute de el sa fie fara valoare, iar el sa fie pedepsit ca un tulburator, apoi Sfantul Sinod s-l cateriseasca". -Ant. 13.-

1818. -Daca vreun arhiereu ar primi hirotesie de episcop, incredintandu-i-se eparhie, si nu ar primi sarcina de a merge la biserica incredintata lui, acela sa fie excomunicat pana ce va primi fiind silit, sau pana ce sinodul complet al episcopilor eparhiei ar hotari altfel cu privire la el". -Ant 17.

1819. -"Daca vreun episcop n-ar merge la eparhia pentru care a fost hirotonit, nu din pricina sa, ci din cauza refuzului poporului, fie din alta pricina independenta de vointa sa, acela sa fie partas la cinstea si slujba de episcop, numai sa nu faca tulburari in treburile bisericesti unde ar sta. El trebuie sa recunoasca ceea ce ar hotari completul sinodului eparhial, judecand cele de cuviinta". -Ant. 18.

1820. -"Pentru trebuintele bisericesti si pentm dezlegarea pricinilor controversate, s-a hotarit ca este bine sa se tina in fiecare eparhie (a bisericilor nationale) de doua ori pe an sinoadele episcopilor: intai dupa a treia saptamana a sarbatorii Pastelor, astfel ca in a patra saptamana a Cincizecimii, sinodul sa se incheie la convocarea mitropolitului din capitala. Sinodul al doilea sa se tina la zilele lui (15) octombrie, care este a zecea zi Hiperveretaios. La aceste sinoade sa vina prezbiterii si diaconii si toti cei ce li se pare ca sunt nedreptatiti (de eparhioti) si sa dobandeasca de la sinod judecarea (apelului). Insa (Ap. 37) sinodul sa nu se poata convoca si tine de alti episcopi decat numai de aceia carora li s-a incredintat conducerea mitropoliilor". -Ant. 20.

1821. -"Episcopii fiind chemati la sinod nu se cade sa carteasca, ci sa se duca, sa invete sau sa se invete cele necesare pentru conducerea bisericii si a pastoritilor. Iar daca cirteste, unul ca acesta se acuza pe sine insusi afara de cazul cand ar lipsi din cauza imposibilitatilor". -Laod.30.-

1822. -"S-a hotarat ca Mauretania Sitifensis, precum a cerut, sa aiba pe propriul sau mitropolit deosebit de primarul provinciei Numidia, de la care, din sinod s-a despartit. Asadar, cu intelegerea tuturor primatilor din Africa si cu a tuturor episcopilor, pentru departarea prea mare i s-a admis". -Cart. 17.

1823. -"De aceea sa se intareasca in acest Sfant Sinod ca potrivit celor hotarite la Niceea, sa se convoace sinod in fiecare an pentru pricinile bisericesti, care de multe ori se intirzie spre paguba poporului, la care (sinod) toti cei ce tin primele scaune ale eparhiilor sa trimita din sinoadele lor episcopi reprezentanti pe doi sau pe citi vor alege, pentru ca sinodul intrunit sa poata avea deplina autoritate''. -Cart. 18 -c.

1824. -"Episcopul scaunului celui dintai sa nu se numeasca exarh sau print al iereilor, sau iereul cel mai inalt, sau ceva de acest fel, ci numai episcop al scaunului celui dintai". -Cart 39.

1825. -"Suntem datori ca sa cercetam nevoile fiecarei eparhii in timpul sedintelor sinodale" -Cart. 52.-

1826. -"In biserica se poate propovedui eliberarea sclavilor, numai daca se face acest lucru si in Italia" spre a se savarsi toate cele vrednice de credinta pentru situatia bisericii si mantuirea sufletelor, iar noi vom avea lauda de la Domnul". -Cart. 64.

1827. -"Se cuvine a se cere de la prea credinciosii imparati, ca ramasitele idolilor din Africa intreaga, sa porunceasca a se distruge cu totul; fiindca in multe locuri de langa mare si de pe la diferite mosii sporeste inca nedreptatea acelei rataciri; sa porunceasca a se distruge atat acestea, cat si templele lor, de pe tarini si din locuri ascunse, fara de vreo podoaba, aflandu-se, cu tot chipul sa se porunceasca a se strica". -Cart 38.-

1828. -"Asijderea s-a hotarat ca nici un (episcop) loctiitor nu are voie sa tina, prin orice fel de staruinta sau imperecheri ale mirenilor, scaunul care i s-a dat ca episcop loctiitor, ci el sa staruie de mitropolit ca pana intr-un an sa se ingrijeasca de alegerea de episcop pentru aceasta eparhie vaduvita, iar de ar neglija aceasta, dupa implinirea anului sa se aleaga un alt (episcop) loctiitor". -Cart. 74.-

1829. -"Impreuna cu totii am hotarat sa se mijloceasca de la imparati, ca din cauza tratamentului rau pentru saraci, de povara carora biserica neincetat este ingreuiata sa se aleaga cu purtarea de grija a episcopilor - avocati - aparatori pentru acestia impotriva tiraniei bogatilor". -Cart. 75.

1830. -"De asemenea s-a hotarat ca, de cate ori ar trebui sa se intruneasca un sinod, episcopii care nu sunt impiedecati nici de varsta nici de neputinta, nici de vreo nevoie mai grea, sa se prezinte dupa cuviinta si sa se dea de stire primatilor din fiecare eparhie despre toti episcopii, care s-au grupat in doua sau trei serii, spre a participa fiecare serie cu schimbul la sinodul general. In caz ca vreunii n-ar putea sa se prezinte, din cauza ivirii unor nevoi multe, precum se poate intampla, de nu vor anunta primatului propriu cauza impiedicarii lor, apoi unii ca acestia vor fi exclusi din serie si vor trebui sa se indestuleze cu comuniunea propriei lor biserici." -Cart.76.

1831. -"Arhiepiscopul Numidiei trebuie sa indemne prin scrisorile, sale pe Cresconiub ca sa se prezinte la adunare, pentru ca el sa nu intarzie a se prezenta la apropiatul sinod a toata Africa, iar de va refuza sa vina, sa stie ca se va da sentinta impotriva lui". -Cart. 77.

1832. -"S-a hotarat ca tulburatorul Ecytiu, sa fie scos si inlocuit din comisia sinodala, alegandu-se in Spania un nou episcop, ca sa se restabileasca pacea pentru folosul bisericii". -Cart 78.-

1833. -"De asemenea s-a hotarat ca in privinta eliberarilor de sclavi care se fac in biserica, sa se intervina la imparat." -Cart. 82.-

1834. -"...Protosul sinodului sa dea delegatie in scris episcopilor insarcinati cu misiunea convertirii donatistilor, in care sa se arate precis limitele imputernicirii lor, peste care ei nu pot trece". - Cart. 85.

1835. -"In privinta lui Maximilian al Bangesiei s-a hotarat sa dea din sinod epistole atat catre dansul, cat si catre popor ca acela sa se retraga de la episcopie, iar poporul sa-si caute pe altul". -Cart.

1836. -Sinodul cere interventia puterii lumesti: "...ca nu candva niste oameni indrazneti (donatisti) prin teroare sa puie stapanire pe multimea neputincioasa din cauza ca n-a putut sa-i corupa si insela... fiind conform cu Scriptura (Fapte 21,33; 23,24-25), pentru ca cel putin de frica, sa fie opriti de la rau, ca mai tarziu sa vie in simtiri si sa se indrepte... Episcopului Romei trebuie sa i se trimita scrisori si altor episcopi unde este imparatul, spre a da ajutor delegatilor sinodulur.-Can. 93.

1837. -"Din toate eparhiile sa se trimita liber delegatii la sinod. Se dispune a se trimite delegati si scrisori catre Mizoniu, deoarece trebuie sa trimita liber delegatia, pentru ca numai in Cartagina s-a facut unirea sa se trimita scrisori catre dregatori, ca si dregatorii acestia sa dispuna a se pune staruinta pentru unire si in celelalte provincii si cetati; iar de la biserica Cartaginei in numele Africei inlregi sa se trimita multumiri la curte odata cu scrisorile episcopilor pentru ca s-au eliberat de donatisti. S-au citit scrisorile papei Inocentiu, precum ca episcopii nu pot trece pricind in partile de peste mare; ceea ce s-a intarit prin innoirea episcopilor; iar spre a exprima multumire pentru urmarirea donatistilor sa se trimita la curte doi clerici ai bisericii din Cartagina". -Cart. 94.-

1838. -"S-a hotarat ca de aci inainte, nu este necesar ca in fiecare an sa se osteneasca fratii, ci de cate ori va cere trebuinta obsteasca, adica sa se adune sinod pentru toata Africa, dandu-se scrisori din toate partile catre acest scaun, trebuie sa se adune sinodul general in acea eparhie in care ne-ar indemna si imprejurarile; iar pricinile, care ne privesc sa se judece in eparhiile mitropolitane proprii". -Cart. 95.-

1839. -"Daca paratul si paratorul si-ar alege judecatori, arbitri, dupa sentinta, nici unul nu mai are dreptul sa apeleze la altii. Pe langa aceasta s-a hotarat a se cere ca pentru nevoile bisericii sa se aleaga cinci executori ai hotararilor sinodale, care se vor imparti in diferite eparhii". -Cart. 96.

1840. -"S-au ales Vicentiu si Fortunatiu ca delegati care vor merge la imparat spre a cere defensori scolastici pentru nevoile bisericii si ale saracilor, care vor revizui procesele (C. 93). Diaconii trimisi n-au gasit pe Primos, fiind ascuns, care trebuia sa se prezinte la judecata sinodala si astfel, trebuie sa instiinteze primatul Inocentiu al Mauritaniei". -Cart.97.

1841. -"S-a hotarit ca locuitorii care nu au avut niciodata episcopii sai proprii (Cart. 53; Laod. 6) nicidecum nu vor primi (episcop nici in viitor) decat numai daca se hotaraste de sinodul complet al fiecarei eparhii in frunte cu mitropolitul, sub a canii cirmuire se afla acea biserica". -Cart. 98

1842. -"Acele multimi care s-au convertit de la donatisti si au avut episcopi fara de hotarirea sinodului, acestea se vor invrednici fara indoiala a avea episcopi. Multimea care a avut episcopi, si dupa moartea lor n-au mai voit sa aiba episcopul lor propriu, ei au dorit sa fie supusi carmuirii altui episcop vecin, sa li se aprobe. Episcopii care au convertit pe donatisti si i-a adus in biserica ecumenica, trebuie sa-i pastoreasca mai departe. Dupa unire toti cei convertiti trebuie sa fie supusi episcopilor sobornicesti cu bisericile lor". -Cart. 99.

1843. -"S-a mai hotarat ca sa se scrie prea sfintitului papa Inocentiu (401-417) in privinta neintelegerii dintre biserica Romei si cea a Alexandriei (din pricina lui Sf. Ioan Hrisostom) ca ambele biserici sa intareasca pacea, pe care o propovaduieste Domnul" (Ioan 14, 270) -Cart 101.

1844. -"Dupa consulatul anglistilor imparati, in anul al patrulea dupa Teodosiu (411) in ziua a optsprezecea a calendarului (lunei) iulie (= 14 iunie) in Cartagina, in al doilea despartamant al bisericii, episcopii au primit in sinodul acesta delegatia impotriva donatistilor. in vremea aceasta s-a dat legea (de Onoriu 410) ca oricine potrivit alegerii sale libere sa primeasca credinta crestina sau nu". -Cart 108.

1845. -"...Intr-un sinod general s-a hotarit, ca parohiile donatiste convertite sa ramana sub obladuirea episcopilor care le-a convertit, iar cele convertite dupa decretul imperial (411) sa ramana sub episcopii existenti"... -Cart. 117.

1846. -"...Episcopii donatisti convertiti sa imparta eparhiile cu cei sobornicesti: cel mai vechi sa imparta, iar cel mai nou sa aleaga. Parohiile situate intre doua eparhii, vor trece la eparhia care vor voi prin alegere, fie ca episcopul este revenit sau sobornicesc"... -Cart. 118.

1847. -"...Episcopul care a convertit o eparhie donatista si o pastoreste trei ani, sa o tie mai departe, chiar daca ar cere-o altul. Pretendentul poate s-o ceara dupa ce ea va ramane vacanta"... -Cart. .119.

1848. -"...Nici un episcop sa nu ia cu de la sine putere sub pastoria sa, parohii pe care ar socoti ca i se cuvin, fie ca ele vor sau nu, fara judecata si hotarirea sinodului"... -Cart. 120.

Carti Ortodoxe

Cuprins