Alte porunci. Ezdra citeste legea Domnului in fata poporului.

 • 1. Apoi Ezdra, ridicandu-se din curtea templului Domnului, s'a dus in odaia lui Iohanan, fiul lui Eliasib,
  Ezr 10:6, Ezr 10:6-44

 • 2. si a ramas acolo fara sa guste paine si fara sa bea apa, ci plangand pentru marile faradelegi ale multimii.
  Ezr 10:6-44

 • 3. Si s'a facut strigare in toata Iudeea si in Ierusalim catre toata robimea, sa se adune in Ierusalim.
  Ezr 10:6-44

 • 4. Iar cei ce nu se vor infatisa in doua sau trei zile, dupa judecata batranilor intaistatatori, acelora li se vor ucide animalele, iar ei insisi vor fi indepartati din obstea celor ce au fost in robie.
  Ezr 10:6-44

 • 5. Si in trei zile, anume in douazeci ale lunii a noua, toti cei din tribul lui Iuda si al lui Veniamin s'au adunat in Ierusalim.
  Ezr 10:6-44

 • 6. Si toata multimea s'a asezat laolalta in curtea templului Domnului, tremurand, ca era iarna.
  Ezr 10:6-44

 • 7. Atunci Ezdra s'a ridicat si le-a zis: "Voi ati calcat legea prin aceea ca v'ati casatorit cu femei de alt neam, ca sa sporiti pacatele lui Israel.
  Ezr 10:6-44

 • 8. Acum insa marturisiti-va si dati-I slava Domnului, Dumnezeului parintilor nostri,
  Ezr 10:6-44

 • 9. si faceti voia Lui si despartiti-va de paganii tarii si de femeile straine!"
  Ezr 10:6-44

 • 10. Si'ntregul popor a strigat si a zis cu glas mare: "Asa vom face!
  Ezr 10:6-44

 • 11. Dar multimea e mare si-i vreme de iarna si nu putem sta sub cerul liber, iar treaba aceasta nu-i de o zi sau doua, caci mult ne este pacatul in aceasta privinta;
  Ezr 10:6-44

 • 12. asadar, sa stea fruntasii multimii, iar toti cei din locuintele noastre cati au femei de alt neam sa vina la vremea hotarata
  Ezr 10:6-44

 • 13. impreuna cu batranii si cu judecatorii din fiecare loc, pana ce vom indeparta de la noi mania Domnului pornita asupra-ne din aceasta pricina".
  Ezr 10:6-44

 • 14. Atunci Ionatan, fiul lui Azael, si Iahzeia, fiul lui Ticva, au luat aceasta treaba asupra lor; iar Mesulam si Levi si Sabetai ii ajutau;
  Ezr 10:6-44

 • 15. astfel au implinit porunca cei ce fusesera in robie.
  Ezr 10:6-44

 • 16. Iar preotul Ezdra si-a ales capi de familie, fiecare pe nume; si in prima zi a lunii a zecea au sezut impreuna sa cerceteze lucrarea.
  Ezr 10:6-44

 • 17. Si pana in prima zi a lunii intai au dus la bun sfarsit cercetarea privitoare la barbatii care isi luasera femei din alt neam.
  Ezr 10:6-44

 • 18. Dintre preotii care se adunasera s'au gasit unii care aveau femei din alt neam:
  Ezr 10:6-44

 • 19. Din fiii lui Iosua, fiul lui Iotadac si din fratii lui: Maaseia, Eliezer, Iarib si Ghedalia;
  Ezr 10:6-44

 • 20. acestia au dat incredintare ca-si vor izgoni femeile, iar pentru vina lor vor jertfi berbeci spre curatire.
  Ezr 10:6-44

 • 21. Din fiii lui Imer: Hanani si Zebadia; din ai lui Harim: Maaseia, Ilie, Semaia, Iehiel si Azaria;
  Ezr 10:6-44

 • 22. din ai lui Pashur: Elioenai, Maaseia, Ismael, Natanael, Ochidilos si Saltas.
  Ezr 10:6-44

 • 23. Dintre leviti: Iozabad, Simei, Chelaia - zis Chelita -, Petahia, Iuda si Ionas.
  Ezr 10:6-44

 • 24. Dintre sfintitii cantareti: Eliasib si Zacur.
  Ezr 10:6-44

 • 25. Dintre portari: Salum, Telem si Urie.
  Ezr 10:6-44

 • 26. Dintre Israeliti, din fiii lui Fares: Ramia, Izia, Malchia, Miiamin, Eleazar, Miheia si Benaia;
  Ezr 10:6-44

 • 27. din fiii lui Elam: Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Ieremot si Elias;
  Ezr 10:6-44

 • 28. din fiii lui Zatu: Elioenai, Eliasib, Matania, Ieremot, Zabad si Aziza;
  Ezr 10:6-44

 • 29. din fiii lui Bebai: Iohanan, Anania, Zabai si Atlai;
  Ezr 10:6-44

 • 30. din fiii lui Bani: Mesulam, Maluc, Adaia, Iasub, Asael si Ieremot;
  Ezr 10:6-44

 • 31. din fiii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Betaleel, Binui si Manase;
  Ezr 10:6-44

 • 32. din fiii lui Harim: Eliezer, Isia, Malchia, Semaia, Simeon, Maluc si Semmaria;
  Ezr 10:6-44

 • 33. din fiii lui Hasum: Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase si Simei;
  Ezr 10:6-44

 • 34. din fiii lui Bani: Ieremia, Maadai, Amram, Ioil, Benaia, Bedia, Chelaia, Vania, Meremot, Eliasib, Matania, Matenai, Iaasai, Binui, Simei, Selemia, Natan si Adaia;
  Ezr 10:6-44

 • 35. din fiii lui Zacai: Sasai, Sarai, Azareel, Selemia, Amaria si Iosif;
  Ezr 10:6-44

 • 36. din fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioil, Benaia, Zavadeia, Ides, Ioil si Vaneas. Toti acestia isi luasera femei de alt neam; si le-au izgonit impreuna cu copiii lor.
  Ezr 10:6-44

 • 37. Preotii si levitii si cei ce erau din Israel au locuit in Ierusalim si la tara. Iar in prima zi a lunii a saptea, cand fiii lui Israel erau asezati in locuintele lor,

 • 38. intreaga multime s'a adunat ca un singur om pe locul dinspre poarta de rasarit a templului

 • 39. si i-au cerut lui Ezdra, preotul si cititorul, sa aduca legea lui Moise, cea care fusese data de catre Domnul, Dumnezeul lui Israel.

 • 40. Asa ca arhiereul Ezdra a adus legea la toata multimea, de la barbat pana la femeie, precum si la toti preotii, ca sa auda legea in prima zi a lunii a saptea.

 • 41. Si acolo, in curtea cea larga de dinaintea sfantului pridvor, a citit din zori pan'la amiaza in fata barbatilor si a femeilor; si toata multimea asculta legea cu luare-aminte.

 • 42. Ezdra, preotul si cititorul legii, a stat pe amvonul de lemn facut anume pentru aceasta.

 • 43. Iar langa el, de-a dreapta, au stat Matatia, Sema, Anania, Azaria, Urie, Iezechia si Baalsam,

 • 44. iar de-a stanga, Pedaia, Misael, Malchia, Hasum, Hasbadana si Zaharia.

 • 45. Atunci Ezdra a luat cartea in fata multimii, de vreme ce el sedea pe locul intai, cu mare cinstire, inaintea tuturor.

 • 46. Si cand a deschis legea, toti au stat in picioare; iar Ezdra L-a binecuvantat pe Domnul, Dumnezeul Cel-Preainalt, pe Dumnezeul Sabaot, Atottiitorul,

 • 47. iar multimea a raspuns: "Amin!" Si, ridicandu-si mainile, au cazut cu fata la pamant si I s'au inchinat Domnului.

 • 48. De asemenea, Iosua, Bani, Serebia, Iamin, Acub, Sabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan si Pelaia, precum si levitii, invatau legea Domnului, talcuind citirea.

 • 49. Apoi Ataratis a zis catre Ezdra, arhiereul si cititorul, si catre levitii care invatau multimea:

 • 50. "Sfanta Ii este Domnului ziua aceasta (caci toti plangeau ascultand legea);

 • 51. asadar, mergeti, mancati bucate grase si beti bauturi dulci si trimiteti daruri la cei lipsiti,

 • 52. ca sfanta Ii este Domnului ziua aceasta; si nu va intristati, caci Domnul va va aduce marire".

 • 53. Iar levitii aduceau toate acestea la cunostinta poporului, zicand: "Sfanta Ii este Domnului ziua aceasta; nu va intristati!"

 • 54. Si s'au dus cu totii sa manance si sa bea si sa se veseleasca si sa dea daruri celor lipsiti,

 • 55. caci pricepusera cuvintele in care fusesera invatati si pentru care se adunasera.

Biblia Ortodoxa