Urmasii lui Isahar, ai lui Veniamin, ai lui Neftali, ai lui Manase, ai lui Efraim si ai lui Aser.

 • 1. Fiii lui Isahar au fost patru: Tola, Fuva, Iasub si Simron.
  Fc 46:13, Nm 26:23-24

 • 2. Fiii lui Tola: Uzi, Refaia, Ieriil, Iahmai, Ibsam si Samuel; acestia sunt cei mai de seama din neamul lui Tola, oameni razboinici din neam in neam; in zilele lui David, numarul lor era de douazeci si doua de mii si sase sute.

 • 3. Fiul lui Uzi a fost Izraia; iar fiii lui Izraia au fost: Micael, Obadia, Ioil si Isia - de toti, cinci; toti, capetenii.

 • 4. Ei, dupa familiile lor si dupa neamurile lor, aveau o ostire de treizeci si sase de mii de oameni, fiindca ei au avut multe femei si multi copii.

 • 5. Iar fratii lor, in toate neamurile lui Isahar, aveau optzeci si sapte de mii de luptatori: acesta era numarul lor total.

 • 6. Fiii lui Veniamin au fost trei: Bela, Becher si Iediael.
  Fc 46:21, 1Par 8:1-5

 • 7. Fiii lui Bela au fost cinci: Etbon, Uzi, Uziel, Ierimot si Iri, capi de familie, oameni razboinici; numarul lor era de douazeci si doua de mii treizeci si patru.

 • 8. Fiii lui Becher: Zemira, Ioas, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot si Alemet; toti acestia sunt fiii lui Becher;

 • 9. dupa inscrisurile din spita neamului, numarul lor era de douazeci de mii si sase sute de razboinici.

 • 10. Fiul lui Iediael a fost Bilhan. Fiii lui Bilhan: Ieus, Veniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarsis si Ahisahar;

 • 11. toti acestia erau fiii lui Iediael, capi de familie; oameni razboinici: saptesprezece mii si doua sute in stare sa iasa la razboi.

 • 12. Supim si Iupim erau fiii lui Ir, iar Husim era fiul lui Aher.

 • 13. Fiii lui Neftali: Iahtiel, Guni, Ieter si Salum, copiii Bilhai.
  Fc 46:24

 • 14. Fiii lui Manase: Asriel - pe care i l-a nascut tiitoarea sa siriana; tot ea i l-a nascut pe Machir, tatal lui Galaad.
  Nm 26:29, Ios 17:1

 • 15. Machir si-a luat o femeie pentru Iupim si Supim. Sora lui se numea Maaca. Numele celui de al doilea fiu al sau era Salfaad; lui Salfaad i s'au nascut numai fete.

 • 16. Maaca, femeia lui Machir, a nascut un fiu si i-a pus numele Peres; pe fratele acestuia il chema Seres. Fiii acestuia au fost Ulam si Rechem. 1

 • 17. Fiul lui Ulam a fost Bedan. Acestia sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.

 • 18. Sora sa, Molechet, i-a nascut pe Ishod, pe Abiezer si pe Mahla.

 • 19. Fiii lui Semida: Ahian, Sechem, Lichi si Aniam.

 • 20. Fiii lui Efraim: Sutelah; Bered, fiul sau; Tahat, fiul sau; Eleadah, fiul sau; Tahat, fiul sau;
  Nm 26:35

 • 21. Zabad, fiul sau; Sutelah, fiul sau; Ezer si Elead. Pe acestia i-au ucis locuitorii din Gat, bastinasii acelui tinut, fiindca ei se dusesera sa le ia vitele;

 • 22. multe zile a plans dupa ei Efraim, tatal lor, si au venit fratii lui sa-l mangaie.

 • 23. Apoi el a intrat la femeia lui, iar ea a zamislit si i-a nascut un fiu, caruia i-a pus numele Beria, fiindca [a zis ea] "intru nenorociri s'a nascut in casa mea".

 • 24. El a avut si o fata: Seera; ea a zidit Bet-Horonul - cel-de-sus si cel-de-jos -, precum si Uzen-Seera;

 • 25. Refah, fiul sau; Resef, fiul sau; Telah, fiul sau; Tahan, fiul sau;

 • 26. Ladan, fiul sau; Amiud, fiul sau; Elisama, fiul sau;

 • 27. Non, fiul sau; Iosua, fiul sau.

 • 28. Mosiile si locurile lor de locuit au fost: Betelul si satele lui; spre rasarit, Naaranul; spre apus, Ghezerul si satele lui; Sichemul si satele lui - pana la Gaza si satele ei;

 • 29. iar pana la hotarele fiilor lui Manase: Bet-Seanul si satele lui; Taanacul si satele lui; Meghiddonul si satele lui; Dorul si satele lui. In ele locuiau fiii lui Iosif, fiul lui Israel.
  Ios 17:11

 • 30. Fiii lui Aser: Imna, Isva, Isvi si Beria; Serah, sora lor.
  Fc 46:17

 • 31. Fiii lui Beria: Heber si Malkiel; acesta e tatal lui Birzait.
  Fc 46:17

 • 32. Heber a dat nastere lui Iaflet, Semer si Hotam, precum si surorii acestora, Sua.

 • 33. Fiii lui Iaflet: Pasac, Bimhal si Asvat; acestia sunt fiii lui Iaflet.

 • 34. Fiii lui Semer: Ahi, Rohga, Huba si Aram.

 • 35. Fiii lui Helem, fratele lui: Tofah, Imna, Seles si Amal.

 • 36. Fiii lui Tofah: Suah, Harnefer, Sual, Beri, Imra,

 • 37. Beter, Hod, Sama, Silsa, Itran si Beera.

 • 38. Fiii lui Ieter: Iefune, Pispa si Ara.

 • 39. Fiii lui Ula: Arah, Haniel si Ritia.

 • 40. Toti acestia au fost fiii lui Aser, capi de familie, oameni alesi, razboinici, oameni de mana'ntai; dupa numarul celor [inscrisi] pentru liniile de razboi, numarul lor era de douazeci si sase de mii de oameni.

Biblia Ortodoxa