Paza cetatii. Lista celor intorsi cu Zorobabel.

 • 1. Si a fost ca dupa ce am ispravit zidul si am pus usile si am randuit portarii, cantaretii si levitii,
  Ne 6:1, Sir 49:13

 • 2. le-am poruncit lui Hanani, fratele meu, si lui Anania, capetenia palatului din Ierusalim - ca era om adevarat si temator de Dumnezeu mai mult decat altii -
  Ies 18:21

 • 3. si le-am zis: Portile Ierusalimului sa nu se deschida inainte de rasaritul soarelui; de inchis, sa fie zavorate la vremea cand voi aveti ochii inca deschisi; strajerii randuiti-i dintre cei ce locuiesc in Ierusalim; fiecare sa stea de straja inaintea casei sale.

 • 4. Cetatea insa era intinsa si mare, poporul din ea era putin, iar case nu se zideau 1.

 • 5. Dar Dumnezeu mi-a dat gandul de a-i aduna pe nobili si pe dregatori si poporul dupa spita neamurilor; si am aflat condica cu spitele de neam ale celor ce venisera intaia oara, si iata ce am gasit scris in ea:
  Ne 2:12

 • 6. Iata-i pe fiii tarii care au venit din robie, dupa numarul celor pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, ii stramutase departe si care s'au intors la Ierusalim si in Iuda, fiecare la cetatea sa,
  Ezr 2:1-70

 • 7. impreuna cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum si Baana. Oamenii poporului lui Israel: 2
  Ezr 2:1-70

 • 8. Fiii lui Paros: 2172;
  Ezr 2:1-70

 • 9. fiii lui Sefatia: 372;
  Ezr 2:1-70

 • 10. fiii lui Arah: 652;
  Ezr 2:1-70

 • 11. fiii lui Pahat-Moab (adica fiii lui Iosua si Ioab): 2818;
  Ezr 2:1-70

 • 12. fiii lui Elam: 1254;
  Ezr 2:1-70

 • 13. fiii lui Zatu: 845;
  Ezr 2:1-70

 • 14. fiii lui Zacai: 760;
  Ezr 2:1-70

 • 15. fiii lui Binui: 648;
  Ezr 2:1-70

 • 16. fiii lui Bebai: 628;
  Ezr 2:1-70

 • 17. fiii lui Azgad: 2322;
  Ezr 2:1-70

 • 18. fiii lui Adonicam: 667;
  Ezr 2:1-70

 • 19. fiii lui Bigvai: 2067;
  Ezr 2:1-70

 • 20. fiii lui Adin: 655;
  Ezr 2:1-70

 • 21. fiii lui Ater (din neamul lui Iezechia): 98;
  Ezr 2:1-70

 • 22. fiii lui Hasum: 328;
  Ezr 2:1-70

 • 23. fiii lui Betai: 324;
  Ezr 2:1-70

 • 24. fiii lui Harif: 112;
  Ezr 2:1-70

 • 25. fiii din Gabaon: 95;
  Ezr 2:1-70

 • 26. fiii din Betleem si Netofa: 188;
  Ezr 2:1-70

 • 27. fiii din Anatot: 128;
  Ezr 2:1-70

 • 28. oamenii din Bet-Azmavet: 42;
  Ezr 2:1-70

 • 29. oamenii din Chiriat-Iearim, din Chefira si din Beerot: 743;
  Ezr 2:1-70

 • 30. oamenii din Rama si din Gheba: 621;
  Ezr 2:1-70

 • 31. oamenii din Micmas: 122;
  Ezr 2:1-70

 • 32. oamenii din Betel si din Ai: 123;
  Ezr 2:1-70

 • 33. oamenii din Nebo Aher: 52;
  Ezr 2:1-70

 • 34. oamenii din Elam: 1254;
  Ezr 2:1-70

 • 35. fiii din Harim: 320;
  Ezr 2:1-70

 • 36. fiii din Ierihon: 345;
  Ezr 2:1-70

 • 37. fiii din Lod, Hadid si Ono: 721;
  Ezr 2:1-70

 • 38. fiii lui Senaa: 3930.
  Ezr 2:1-70

 • 39. Preoti: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua: 973;
  Ezr 2:1-70

 • 40. fiii lui Imer: 1052;
  Ezr 2:1-70

 • 41. fiii lui Pashur: 1247;
  Ezr 2:1-70

 • 42. fiii lui Harim: 1017.
  Ezr 2:1-70

 • 43. Leviti: fiii lui Iosua si ai lui Cadmiel, din casa lui Hodavia: 74.
  Ezr 2:1-70, Ezr 3:9

 • 44. Cantareti: fiii lui Asaf: 148.
  Ezr 2:1-70

 • 45. Portari: fiii lui Salum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acuv, fiii lui Hatita, fiii lui Sobai: 138.
  Ezr 2:1-70

 • 46. Natinei: fiii lui Tiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,
  Ezr 2:1-70

 • 47. fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon,
  Ezr 2:1-70

 • 48. fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Salmai,
  Ezr 2:1-70

 • 49. fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar,
  Ezr 2:1-70

 • 50. fiii lui Reaia, fiii lui Retin, fiii lui Necoda,
  Ezr 2:1-70

 • 51. fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah,
  Ezr 2:1-70

 • 52. fiii lui Besai, fiii lui Meunim, fiii lui Nefisim,
  Ezr 2:1-70

 • 53. fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,
  Ezr 2:1-70

 • 54. fiii lui Batlit, fiii lui Mechida, fiii lui Harsa,
  Ezr 2:1-70

 • 55. fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,
  Ezr 2:1-70

 • 56. fiii lui Netiah, fiii lui Hatifa.
  Ezr 2:1-70

 • 57. Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida,
  Ezr 2:1-70

 • 58. fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,
  Ezr 2:1-70

 • 59. fiii lui Sefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hatebaim, fiii lui Amon.
  Ezr 2:1-70

 • 60. De toti, natineii si fiii robilor lui Solomon: 392.
  Ezr 2:1-70

 • 61. Iata-i si pe cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harsa, din Cherub-Adon si din Imer si care n'au putut sa arate din ce familie se trag si din ce semintie - si ca fac parte din Israel:
  Ezr 2:1-70

 • 62. Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie, fiii lui Necoda: 642.
  Ezr 2:1-70

 • 63. Iar dintre preoti: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacot, fiii lui Barzilai - cel care, luandu-si de sotie pe una din fiicele lui Barzilai Galaaditul, si-a insusit numele acestuia;
  Ezr 2:1-70

 • 64. acestia, cautandu-si cartea spitei neamului lor si negasind-o, au fost scosi din preotie;
  Ezr 2:1-70

 • 65. iar Tirsata 3 le-a zis sa nu manance din cele sfinte pana nu se va ridica un preot cu Urim si Tumim.
  Ezr 2:1-70, 3Ezr 5:40

 • 66. Asadar, intreaga adunare era in jur de 42360,
  Ezr 2:1-70, 3Ezr 5:41

 • 67. in afara de robi si roabe, care erau in numar de 7337. Printre ei se aflau si 245 de cantareti si cantarete.
  Ezr 2:1-70, 3Ezr 5:41

 • 68. Ei aveau 736 de cai, 245 de catari,
  Ezr 2:1-70

 • 69. 435 de camile si 6720 de asini.
  Ezr 2:1-70

 • 70. O parte din capii de familie au dat in vistieria lui Neemia, pentru lucrare, o mie de drahme de aur, cincizeci de cupe si treizeci de vesminte preotesti.
  Ezr 2:1-70

 • 71. Iar alti capi de familie au dat in vistieria lucrarii douazeci de mii de drahme de aur si doua mii trei sute de mine de argint.
  Ezr 2:1-70

 • 72. Ceilalti din popor au dat douazeci de mii de drahme de aur, doua mii doua sute de mine de argint si saizeci si sapte de vesminte preotesti.
  Ezr 2:1-70

 • 73. Iar preotii si levitii si portarii si cantaretii si unii din popor si natineii si tot Israelul s'au asezat in cetatile lor.
  Ezr 2:1-70

Biblia Ortodoxa