Cetatile levitilor.

 • 1. Capii de familie ale fiilor lui Levi au venit atunci la Eleazar preotul si la Iosua, fiul lui Navi, si la capii de familie din semintiile lui Israel.

 • 2. Si le-au grait in Silo, in tara Canaanului, zicand: "Domnul a poruncit prin Moise sa ni se dea cetati in care sa locuim, precum si imprejurimile lor pentru vitele noastre".
  Nm 35:2

 • 3. Iar fiii lui Israel le-au dat levitilor, din partile lor, dupa porunca Domnului, urmatoarele cetati, cu imprejurimile lor.
  Fc 49:7, 1Par 6:49

 • 4. Si sortul a iesit pentru fiii lui Cahat. Iar fiii lui Aaron, preotii leviti, au avut prin sorti treisprezece cetati din semintia lui Iuda si din semintia lui Simeon si din semintia lui Veniamin.

 • 5. Iar celorlalti fii ai lui Cahat li s'au dat, prin sorti, zece cetati din semintia lui Efraim si din semintia lui Dan si din jumatate din semintia lui Manase.

 • 6. Iar fiilor lui Gherson li s'au dat treisprezece cetati din semintia lui Isahar si din semintia lui Aser si din semintia lui Neftali si din jumatate din semintia lui Manase in Vasan.

 • 7. Iar fiii lui Merari, dupa familiile lor, au avut prin sorti douasprezece cetati din semintia lui Ruben si din semintia lui Gad si din semintia lui Zabulon.

 • 8. Fiii lui Israel le-au dat levitilor cetatile si imprejurimile lor, asa cum Domnul ii poruncise lui Moise.

 • 9. Semintia fiilor lui Iuda si semintia fiilor lui Simeon si parte din semintia fiilor lui Veniamin au dat cetatile acestea;

 • 10. si ele li s'au randuit fiilor lui Aaron din familia lui Cahat a fiilor lui Levi, fiindca acestea au iesit intai la sorti.
  1Par 6:39

 • 11. Si le-au dat: Chiriat-Arba, metropola fiilor lui Enac, adica Hebronul, in tinutul muntos al lui Iuda, cu imprejurimile ei;
  Ios 14:13, Ios 15:13

 • 12. dar tarinile cetatii si satele ei le-a dat Iosua fiilor lui Caleb, fiul lui Iefone, sa le stapaneasca.
  1Par 6:41

 • 13. Iar fiilor lui Aaron le-a dat cetatea de scapare a ucigasilor: Hebronul si imprejurimile lui, Libna si imprejurimile ei;

 • 14. Iatirul si imprejurimile lui, Estemoa si imprejurimile ei;

 • 15. Holonul si imprejurimile lui, Debirul si imprejurimile lui;

 • 16. Ainul si imprejurimile lui, Iuta si imprejurimile ei, Bet-Semesul si imprejurimile lui: noua cetati din aceste doua semintii.

 • 17. Iar din semintia lui Veniamin: Gabaonul si imprejurimile lui, Gheba cu imprejurimile ei;
  Ir 28:1

 • 18. Anatotul si imprejurimile lui, Almonul cu imprejurimile lui: patru cetati.
  3Rg 2:26, Is 10:30, Ir 1:1

 • 19. Toate cetatile fiilor lui Aaron, preotii: treisprezece.

 • 20. Iar familiilor fiilor lui Cahat, levitilor - celor ramasi dintre fiii lui Cahat - li s'au dat cetati din hotarele semintiei lui Efraim.
  1Par 6:46

 • 21. Li s'a dat cetatea de scapare a ucigasilor, Sichemul, cu imprejurimile ei, si Ghezerul cu imprejurimile ei;
  Nm 35:6, Ios 20:7, 1Par 6:52

 • 22. Chibtaimul cu imprejurimile lui si Bet-Horonul cu imprejurimile lui: patru cetati.

 • 23. Din semintia lui Dan: Elteche cu imprejurimile lui si Ghibetonul cu imprejurimile lui;

 • 24. Aialonul cu imprejurimile lui si Gat-Rimonul cu imprejurimile lui: patru cetati.

 • 25. Din jumatatea semintiei lui Manase: Taanacul cu imprejurimile lui si Ibleam 1 cu imprejurimile lui: doua cetati.
  Jd 1:27

 • 26. De toate, zece cetati, cu imprejurimile lor, pentru familiile celorlalti fii ai lui Cahat.

 • 27. Iar fiilor lui Gherson, levitii: doua cetati din cealalta jumatate a semintiei lui Manase, cetati puse deoparte pentru scaparea ucigasilor: Golanul, in tinutul Vasanului, cu imprejurimile ei, si Bestra cu imprejurimile ei.
  Ios 20:8, 1Par 6:47

 • 28. Din semintia lui Isahar: Chisionul cu imprejurimile lui si Dabrat cu imprejurimile lui;

 • 29. Iarmutul cu imprejurimile lui si En-Ganimul cu imprejurimile lui: patru cetati.

 • 30. Din semintia lui Aser: Misalul cu imprejurimile lui si Abdonul cu imprejurimile lui;
  1Par 6:59

 • 31. Helcatul cu imprejurimile lui si Rehobul cu imprejurimile lui: patru cetati.

 • 32. Din semintia lui Neftali: Chedesul Galileii, cetate pusa deoparte pentru scaparea ucigasilor, cu imprejurimile ei, Hamot-Dorul cu imprejurimile lui si Cartanul cu imprejurimile lui: trei cetati.
  Ios 20:7

 • 33. Toate cetatile [fiilor] lui Gherson, dupa familiile lor, au fost treisprezece.

 • 34. Celorlalti leviti din fiii lui Merari: din semintia lui Zabulon: Iocneamul cu imprejurimile lui si Carta cu imprejurimile ei;
  1Par 6:48

 • 35. Dimna cu imprejurimile ei si Nahalalul cu imprejurimile lui: patru cetati.

 • 36. De cealalta parte a Iordanului, in fata Ierihonului, din semintia lui Ruben: Beterul, cetate de scapare pentru ucigasi, cu imprejurimile ei, in pustiul Miso 2, Iahta cu imprejurimile ei;

 • 37. Chedemotul cu imprejurimile lui si Mefaatul cu imprejurimile lui: patru cetati.

 • 38. Din semintia lui Gad: cetatile de scapare pentru ucigasi: Ramot-Galaad cu imprejurimile lui si Mahanaimul cu imprejurimile lui;
  Ios 20:8

 • 39. Hesbonul cu imprejurimile lui si Iazerul cu imprejurimile lui; de toate, patru cetati.

 • 40. Toate cetatile [date] fiilor lui Merari, dupa familiile lor ramase din semintia lui Levi, adica partile ce li s'au cuvenit: douasprezece cetati.

 • 41. Iar toate cetatile date levitilor intre fiii lui Israel au fost patruzeci si opt de cetati cu imprejurimile lor;
  Nm 35:7

 • 42. fiecare cetate cu imprejurimile ei: intocmai la toate aceste cetati. Asa a sfarsit Iosua sa imparta tara in hotarele ei. Iar fiii lui Israel i-au dat lui Iosua partea lui; dupa porunca Domnului i-au dat cetatea pe care o ceruse, Timnat-Serah, in muntele lui Efraim. Si Iosua a zidit cetatea si a locuit in ea. Iar Iosua a luat cutitele de piatra cu care ii taiase imprejur pe fiii lui Israel - cei nascuti pe cale in pustie, caci in pustie nu fusesera taiati imprejur - si le-a pus in Timnat-Serah 3.

 • 43. Asa i-a dat Domnul lui Israel toata tara pe care Se jurase sa le-o dea parintilor lor; iar ei au mostenit-o si au locuit in ea.
  Fc 12:7, Fc 13:17

 • 44. Si le-a dat Domnul odihna de jur-imprejur, asa cum li Se jurase parintilor lor: dintre toti vrajmasii lor, nimeni nu le-a stat impotriva; pe toti vrajmasii lor i-a dat Domnul in mainile lor.
  Ios 23:1

 • 45. N'a ramas neimplinit nici un cuvant din toate cuvintele bune pe care Domnul le-a grait catre fiii lui Israel; toate s'au implinit.
  Ios 23:14, 1Rg 3:19, 3Rg 8:56,

Biblia Ortodoxa