Numele si numarul surghiunitilor care s'au intors cu Zorobabel in Ierusalim si'n Iuda.

 • 1. Iata-i pe fiii tarii care s'au suit din robia instrainarii, cei pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, ii instrainase in Babilon si care s'au intors in Ierusalim si in Iudeea, fiecare in cetatea sa,
  Ne 7:6-73

 • 2. cei care au venit cu Zorobabel 1: Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Nahamani, Mardoheu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum si Baana. Numarul poporului lui Israel:
  Za 3:1, Ne 7:6-73

 • 3. Fiii lui Paros: 2172;
  Ne 7:6-73

 • 4. fiii lui Sefatia: 372;
  Ne 7:6-73

 • 5. fiii lui Arah; 775;
  Ne 7:6-73

 • 6. fiii lui Pahat-Moab, facand parte din fiii lui Iosua si Ioab: 2812;
  Ne 7:6-73

 • 7. fiii lui Elam: 1254;
  Ne 7:6-73

 • 8. fiii lui Zatu: 945;
  Ne 7:6-73

 • 9. fiii lui Zacai: 760;
  Ne 7:6-73

 • 10. fiii lui Bani: 642;
  Ne 7:6-73

 • 11. fiii lui Bebai: 623;
  Ne 7:6-73

 • 12. fiii lui Azgad: 1222;
  Ne 7:6-73

 • 13. fiii lui Adonicam: 666;
  Ne 7:6-73

 • 14. fiii lui Bigvai: 2056;
  Ne 7:6-73

 • 15. fiii lui Adin: 454;
  Ne 7:6-73

 • 16. fiii lui Ater, cei din Iezechia: 98;
  Ne 7:6-73

 • 17. fiii lui Betai: 323;
  Ne 7:6-73

 • 18. fiii lui Iora: 112;
  Ne 7:6-73

 • 19. fiii lui Hasum: 223;
  Ne 7:6-73

 • 20. fiii lui Ghibar: 95;
  Ne 7:6-73

 • 21. fiii din Betleem: 123;
  Ne 7:6-73

 • 22. fiii din Netofa: 56;
  Ne 7:6-73

 • 23. fiii din Anatot: 128;
  Ir 1:1, Ne 7:6-73

 • 24. fiii din Azmavet: 42;
  Ne 7:6-73

 • 25. fiii din Chiriat-Iearim, Chefira si Beerot: 743;
  Ne 7:6-73

 • 26. fiii din Rama si Gheba: 621;
  Ne 7:6-73

 • 27. fiii din Micmas: 122;
  Ne 7:6-73

 • 28. fiii din Betel si din Ai: 223;
  Ne 7:6-73

 • 29. fiii din Nebo: 52;
  Ne 7:6-73

 • 30. fiii din Magbis: 156;
  Ne 7:6-73

 • 31. fiii altui Elam: 1254;
  Ne 7:6-73

 • 32. fiii lui Harim: 320;
  Ne 7:6-73

 • 33. fiii din Lod, Hadid si Ono: 725;
  Ne 7:6-73

 • 34. fiii din Ierihon: 345;
  Ne 7:6-73

 • 35. fiii lui Senaa: 3630;
  Ne 7:6-73

 • 36. Preoti: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua: 973;
  1Par 24:7, Ne 7:6-73

 • 37. fiii lui Imer: 1052;
  1Par 24:14, Ir 20:1, Ne 7:6-73

 • 38. fiii lui Pashur: 1247;
  1Par 9:12, Ne 7:6-73

 • 39. fiii lui Harim: 1017;
  1Par 24:8, Ezr 10:21, Ne 7:6-73

 • 40. Leviti: fiii lui Iosua si Cadmiel, din fiii lui Hodavia: 74;
  Ezr 3:9, Ne 7:6-73

 • 41. Cantareti: fiii lui Asaf: 128.
  Ne 7:6-73

 • 42. Fiii portarilor: fiii lui Salum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acuv, fiii lui Hatita, fiii lui Sobai, de toti: 139.
  Ne 7:6-73

 • 43. Natinei: 2 fiii lui Tiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,
  Ne 7:6-73

 • 44. fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Padon,
  Ne 7:6-73

 • 45. fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub,
  Ne 7:6-73

 • 46. fiii lui Hagab, fiii lui Samlai, fiii lui Hanan,
  Ne 7:6-73

 • 47. fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia,
  Ne 7:6-73

 • 48. fiii lui Retin, fiii lui Necoda,
  Ne 7:6-73

 • 49. fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah,
  Ne 7:6-73

 • 50. fiii lui Besai, fiii lui Asna, fiii lui Meunim,
  Ne 7:6-73

 • 51. fiii lui Nefisim, fiii lui Bacbuc,
  Ne 7:6-73

 • 52. fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, fiii lui Batlut, fiii lui Mechida, fiii lui Harsa,
  Ne 7:6-73

 • 53. fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,
  Ne 7:6-73

 • 54. fiii lui Netiah, fiii lui Hatifa.
  Ne 7:6-73

 • 55. Fiii robilor lui Solomon 3: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda,
  3Rg 9:21, Ne 11:3, Ne 7:6-73

 • 56. fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,
  Ne 7:6-73

 • 57. fiii lui Sefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hatebaim, fiii lui Ami.
  Ne 7:6-73

 • 58. Natineii si fiii robilor lui Solomon erau, de toti, 392.
  Ne 7:6-73

 • 59. Iar cei ce au iesit din Tel-Melah, din Tel-Harsa si din Cherub-Adan si Imer si care n'au putut sa arate din ce familie se trag sau din ce semintie - si ca fac parte din Israel - au fost:
  Ne 7:6-73

 • 60. Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie si fiii lui Necoda: 652.
  Ne 7:6-73

 • 61. Iar din fiii preotilor: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacot si fiii lui Barzilai - cel care, luandu-si de sotie pe una din fiicele lui Barzilai Galaaditul, si-a insusit numele acestuia;
  Ne 7:6-73

 • 62. acestia, cautandu-si cartea spitei neamului lor si negasind-o, au fost scosi din preotie;
  Ne 7:6-73

 • 63. iar Tirsata 4 le-a zis sa nu manance din cele sfinte pana nu se va ridica un preot cu Urim si Tumim.
  Ies 28:26, Ne 7:6-73

 • 64. Asadar, intreaga adunare la un loc era alcatuita din 42.360 de oameni,
  Ir 52:30, 3Ezr 5:41, Ne 7:6-73

 • 65. in afara, de robii si roabele lor, care erau in numar de 7.337; si mai erau cu ei 200 de cantareti si cantarete.
  Ne 7:6-73

 • 66. Si aveau 736 de cai, 245 de catari,
  Ne 7:6-73

 • 67. 435 de camile, 6.720 de asini.
  Ne 7:6-73

 • 68. Si daca o seama din capii de familie au ajuns la templul Domnului ce se afla in Ierusalim, au facut de buna voie daruri pentru templul lui Dumnezeu, spre a fi reasezat pe locul sau cel dinainte pregatit.
  Ne 7:6-73

 • 69. Dupa puterea lor au dat in vistieria lucrarilor saizeci si una de mii de drahme de aur, cinci mii de talanti de argint si o suta de vesminte preotesti.
  2Co 8:3, Ne 7:6-73

 • 70. Asa ca preotii si levitii si poporenii si cantaretii si portarii si natineii si-au asezat locuintele in cetatile lor, si tot Israelul in cetatile sale.
  Ne 7:6-73

Biblia Ortodoxa