Impartirea pamantului la rasarit de Iordan.

 • 1. Iosua era batran si indelungat in zile; si a zis Domnul catre Iosua: "Tu ai imbatranit, esti inaintat in varsta, dar pamant care sa fie impartit ca mostenire e inca foarte mult.

 • 2. Acesta e pamantul care ramane: Hotarele Filistenilor, Ghesurul si Canaanul;

 • 3. de la tinutul nelocuit din fata Egiptului pana la hotarele Ecronului, de-a stanga Canaaneenilor, se socotesc cele cinci principate ale Filistenilor: Gaza, Asdod, Ascalon, Gat si Ecron;
  Ios 15:45

 • 4. si [tinutul] Heveilor: de la Teman la tinutul Canaan din fata Gazei, si tinuturile sidoniene pana la Afeca si pana la hotarele Amoreilor.

 • 5. Si tot tinutul filistean Ghebla si tot Libanul spre soare-rasare, de la Baal-Gad, la poalele muntelui Hermon, pana la intrarea Hamatului;
  Ps 82:7

 • 6. pe toti locuitorii tinutului muntos, de la Liban pana la Misrefot-Maim, pe toti Sidonienii ii voi nimici de dinaintea lui Israel; dar tu sa-i dai lui Israel [pamantul] prin sorti, asa cum ti-am poruncit Eu tie.
  Ps 77:55

 • 7. Si acum, imparte pamantul acesta, ca mostenire prin sorti, la noua semintii si la jumatate din semintia lui Manase; de la Iordan pana la Marea cea Mare, inspre apus, sa li-l dai lor: Marea cea Mare va fi hotarul".

 • 8. Iar celor doua semintii, a lui Ruben si a lui Gad, si la jumatate din semintia lui Manase le-a dat Moise pe cel de dincolo de Iordan; Moise, sluga lui Dumnezeu, li l-a dat spre rasarit,
  Nm 32:33, Dt 29:8, Ios 22:4, Ios 22:7

 • 9. de la Aroer, care e pe malul raului Arnon, si cetatea cea din mijlocul vaii si Medeba intreaga, pana la Dibon,
  Dt 2:36, Ios 12:2

 • 10. precum si toate cetatile lui Sihon, regele Amoreilor, care a stapanit din Hesbon pana la hotarele fiilor lui Amon;

 • 11. si tinutul Galaadului si hotarelor Ghesuritilor si ale Maacatienilor, tot muntele Hermonului si intregul tinut al Vasanului, pana la Salca;

 • 12. intregul regat al lui Og din tinutul Vasanului, care a domnit in Astarot si in Edreea, cel ramas dintre uriasi, pe care Moise l-a batut si l-a nimicit.
  Nm 21:33, Ios 12:4

 • 13. Dar fiii lui Israel nu i-au nimicit pe Ghesureni si pe Maacatieni si pe Canaaneeni; iar regele Ghesurenilor si al Maacatienilor locuieste pana azi printre fiii lui Israel.

 • 14. Doar semintiei lui Levi nu i s'a dat mostenire: Domnul, Dumnezeul lui Israel, El e mostenirea lor, asa cum le-a spus Domnul 1. Si aceasta e impartirea pe care Moise le-a facut-o fiilor lui Israel la Araba Moabului, dincolo de Iordan, spre Ierihon.
  Nm 18:20, Dt 10:9, Dt 18:2, Ios 14:3, Iz 44:28, Evr 7:5

 • 15. Pamantul i l-a dat Moise semintiei lui Ruben, dupa familiile lor.

 • 16. Hotarele lor au fost de la Aroer, care este fata'n fata cu valea Arnonului, precum si cetatea ce se afla in valea Arnonului, si tot sesul pana la Medeba

 • 17. si pana la Hesbon si toate cetatile din ses, si Dibonul si Bamot-Baal si Bet-Baal-Meon

 • 18. si Vasanul si Chedemotul si Mefaatul

 • 19. si Chiriataim, Sibma si Teret-Iasahar in muntele Emec;

 • 20. si Bet-Peor si poalele muntelui Fazga si Bet-Iesimot;

 • 21. si toate cetatile din ses si tot regatul lui Sihon, regele Amoreilor, pe care l-a ucis Moise, pe el si pe capeteniile Madianului: Evi, Rechem, Tur, Hur si Reba, capeteniile de pe langa Sihon, si pe locuitorii tinutului.
  Nm 31:8

 • 22. Iar pe Balaam al lui Beor, vrajitorul, l-au ucis in lupta.
  Nm 22:5, Nm 31:8

 • 23. Iar hotarele lui Ruben erau ...: insusi Iordanul era hotar; aceasta-i mostenirea fiilor lui Ruben, dupa familiile lor, dupa cetatile si satele lor.

 • 24. Moise, de asemenea, le-a dat mostenire fiilor lui Gad, dupa familiile lor.

 • 25. In hotarele lor erau: Iezerul si toate cetatile Galaadului si jumatate din tinutul fiilor lui Amon, pana la Aroer, care se afla in fata cetatii Raba;

 • 26. si de la Hesbon pana la Ramat-Mitpa si Betonim, si de la Mahanaim pana la hotarele Debirului,

 • 27. si Bet-Haram si Bet-Nimra si Sucot si Tafon si restul regatului lui Sihon, regele Hesbonului. Hotarul lui era Iordanul, pana la marea Chineret, dincolo de Iordan, spre rasarit.

 • 28. Aceasta e mostenirea fiilor lui Gad, dupa familiile, cetatile si satele lor.

 • 29. Moise a dat [mostenire] si la jumatate din semintia lui Manase.

 • 30. Iar hotarele lor au fost de la Mahanaim, cu tot regatul Vasanului, cu tot regatul lui Og, regele Vasanului, si cu toate satele Iairului - care se afla in tinutul Vasanului -: saizeci de cetati.

 • 31. Iar jumatate din Galaad, cu Astarotul si Edreea, - cetatile regale ale lui Og in tinutul Vasanului - i-a fost data fiilor lui Machir, fiul lui Manase, adica la jumatate din fiii lui Machir, fiul lui Manase, dupa familiile lor.

 • 32. Acestia sunt cei carora le-a dat Moise mostenire in sesul Moabului, dincolo de Iordan, in fata Ierihonului, spre rasarit. Dar semintiei lui Levi nu i-a dat Moise mostenire: Domnul, Dumnezeul lui Israel, El este mostenirea lor, asa cum le-a grait. 2
  Nm 18:20, Iz 44:28

Biblia Ortodoxa