Cuvant incepator. Inaltarea lui Iisus la cer. Alegerea lui Matia in locul lui Iuda Iscarioteanul.

Asculta acum biblia audio


 • 1. Intaia mea carte 1, Teofile, am intocmit-o despre toate cate a inceput Iisus a face si a invata
  Lc 1:3

 • 2. pana in ziua cand S'a inaltat la cer, dupa ce prin Duhul Sfant le-a dat porunci apostolilor pe care i-a ales,
  Mt 28:19, Mc 16:15, Mc 16:19, Lc 24:49-51, In 20:21

 • 3. carora dupa patima Sa li S'a si aratat pe Sine viu, cu multe semne doveditoare, timp de patruzeci de zile aratandu-li-Se si vorbindu-le despre cele ale imparatiei lui Dumnezeu.
  Mt 28:18-20, Lc 24:36-42, Lc 24:46-49, In 20:19-23, In 20:26-27, In 21:1

 • 4. Si'n timp ce era impreuna cu ei le-a poruncit sa nu se'ndeparteze de Ierusalim, ci sa astepte fagaduinta Tatalui 2 "pe care ati auzit-o de la Mine;
  Lc 24:49, In 14:16-17, In 15:26, FA 2:23

 • 5. ca Ioan a botezat cu apa, dar voi veti fi botezati intru Duhul Sfant, nu mult dupa aceste zile".
  Mt 3:11, Mc 1:8, Lc 3:16, In 1:26, In 1:33, FA 11:16, FA 19:4

 • 6. Iar ei, adunandu-se, L-au intrebat, zicand: "Doamne, oare in acest timp aseza-vei Tu la loc imparatia lui Israel?"
  Dn 7:18, Dn 7:27, Am 9:11, Lc 19:11, Lc 24:21

 • 7. Iar El le-a zis: "Nu al vostru este sa stiti anii sau vremile pe care Tatal intru a Sa stapanire le-a pus;
  Dn 12:9, Mt 24:36, Mc 13:32, 1Tes 5:1

 • 8. dar putere veti primi prin venirea peste voi a Sfantului Duh si-Mi veti fi Mie martori in Ierusalim si'n toata Iudeea si'n Samaria si pan'la marginea pamantului".
  Mt 28:19, Lc 24:48, In 15:27, FA 2:23, FA 3:15, FA 5:32, FA 13:31, Rm 10:18, Ef 3:16, 1Ptr 5:1

 • 9. Si acestea zicand, in timp ce ei priveau, S'a inaltat si un nor L-a luat din ochii lor.
  Ps 46:5, Mc 16:19, Lc 24:51, In 6:62, 1Tim 3:16

 • 10. Si privind ei, in timp ce El mergea la cer, iata ca langa ei au stat doi barbati in haine albe,
  Mt 28:3, Lc 24:4, In 6:62, FA 10:30

 • 11. care au si zis: "Barbati galileeni, de ce stati privind la cer? Acest Iisus, Care S'a inaltat de la voi la cer, asa va si veni, cum L-ati vazut voi mergand la cer".
  Dn 7:13, Mt 25:31, Mt 26:64, Mc 13:26, Lc 21:27, In 6:62, FA 2:7, Ap 1:7

 • 12. Atunci ei s'au intors la Ierusalim de la Muntele ce se cheama al Maslinilor, care era aproape de Ierusalim, cale de o sambata 3.
  Za 14:4, Lc 24:52, In 6:62

 • 13. Si cand au intrat, s'au suit in incaperea de sus, unde se adunau de obicei Petru si Ioan, Iacob si Andrei, Filip si Toma, Bartolomeu si Matei, Iacob al lui Alfeu si Simon Zelotul si Iuda al lui Iacob.
  Mt 10:2-4, Mc 3:16-19, Mc 5:37, Mc 9:2, Mc 10:35, Mc 14:33, Lc 6:14-16

 • 14. Toti acestia intr'un cuget staruiau in rugaciune, impreuna cu femeile si cu Maria, mama lui Iisus, si cu fratii Lui.
  Mt 12:46, Mc 3:31, In 7:3

 • 15. Si'n zilele acelea, sculandu-se Petru in mijlocul fratilor (iar numarul lor era ca la o suta douazeci), a zis:

 • 16. "Barbati frati, trebuia sa se plineasca Scriptura aceasta pe care Duhul Sfant, prin gura lui David, mai dinainte a spus-o despre Iuda, care s'a facut calauza celor ce L-au prins pe Iisus.
  2Rg 23:2, Ps 40:9, Ps 54:14, Mt 26:47, In 13:18, In 18:3

 • 17. Ca numarat era cu noi si luase sortul acestei slujiri.
  Lc 6:16, Lc 22:3

 • 18. Asadar, el a dobandit o tarina din plata nedreptatii; si cazand, a plesnit pe la mijloc si toate maruntaiele i s'au varsat.
  Mt 27:5-10

 • 19. Si s'a facut aceasta cunoscuta tuturor celor ce locuiesc in Ierusalim, asa incat in limba lor s'a numit tarina aceasta Hacheldamah, adica Tarina Sangelui.
  Mt 27:5-10

 • 20. Ca scris este in Cartea Psalmilor: Faca-se curtea lui pustie si sa nu aiba cine s'o locuiasca! Si: Dregatoria lui s'o ia altul!
  Ps 68:25, Ps 108:8

 • 21. Deci trebuie ca din acesti barbati care s'au adunat cu noi in timpul cat Domnul Iisus a fost cu noi
  Lc 1:2, In 15:27

 • 22. - incepand de la botezul lui Ioan pana in ziua in care S'a inaltat de la noi -, unul din ei sa fie impreuna cu noi martor al invierii Lui".
  Mt 3:13-15, Mc 1:9, Mc 16:19, Lc 1:2, Lc 3:31, Lc 20:4, In 15:27, FA 1:9, 1Co 15:15

 • 23. Si au pus inainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis si Iustus, si pe Matia.

 • 24. Si, rugandu-se, au zis: "Tu, Doamne, Care cunosti inimile tuturor, arata pe care din acestia doi l-ai ales
  1Par 29:17, Sir 42:18, In 2:24-25, FA 6:6

 • 25. sa ia locul acestei slujiri si al apostoliei din care a cazut Iuda, ca sa mearga in locul lui".

 • 26. Si au tras la sorti; si sortul a cazut pe Matia; si el s'a randuit impreuna cu cei unsprezece apostoli.
  1Rg 10:21

Biblia Ortodoxa