Cetele preotilor.

 • 1. Si fiii lui Aaron, impartiti in cete: Fiii lui Aaron: Nadab, Abiud, Eleazar si Itamar.
  Ies 6:23, Nm 3:2

 • 2. Nadab si Abiud au murit inaintea tatalui lor, iar fii n'au avut; asa ca numai Eleazar si Itamar, fiii lui Aaron, au slujit ca preoti.
  Nm 3:4, Nm 26:61

 • 3. David i-a impartit astfel: Pe Tadoc, unul din fiii lui Eleazar, si pe Ahimelec, unul din fiii lui Itamar, potrivit cu numarul lor, cu slujba lor si cu familiile parintilor lor.

 • 4. Dar intre fiii lui Eleazar s'au gasit mai multe capetenii decat intre fiii lui Itamar, asa ca i-a impartit astfel: din fiii lui Eleazar, saisprezece capi de familie, iar din fiii lui Itamar, opt.

 • 5. Si i-a impartit prin sorti, pe unii ca si pe ceilalti, caci, dintre fiii lui Eleazar si dintre fiii lui Itamar, ei erau mai-mari ai celor sfinte si mai-mari ai Domnului. 1

 • 6. Iar Semaia, fiul lui Natanael, gramatic din neamul levitilor, i-a scris in fata regelui si a capeteniilor si in fata preotilor Tadoc si Ahimelec, fiul lui Abiatar, si a capilor de familii preotesti si levitice, o casa parinteasca fiindu-i randuita lui Eleazar si una lui Itamar.
  1Par 18:16

 • 7. Sortul cel dintai i-a iesit lui Iehoiarib; al doilea, lui Iedaia;
  Ezr 2:36

 • 8. al treilea, lui Harim; al patrulea, lui Seorim;
  Ezr 2:39

 • 9. al cincilea, lui Malchia; al saselea, lui Miiamin;
  Ir 21:1

 • 10. al saptelea, lui Hacot; al optulea, lui Abia;
  Lc 1:5

 • 11. al noualea, lui Iesua; al zecelea, lui Secania;

 • 12. al unsprezecelea, lui Eliasib; al doisprezecelea, lui Iachim;

 • 13. al treisprezecelea, lui Hupa; al paisprezecelea, lui Isbaal;

 • 14. al cincisprezecelea, lui Bilga; al saisprezecelea, lui Imer;
  Ezr 2:37, Ir 10:1

 • 15. al saptesprezecelea, lui Hezir; al optsprezecelea, lui Hapitet;

 • 16. al nouasprezecelea, lui Petahia; al douazecilea, lui Iezechiel;

 • 17. al douazeci si unulea, lui Iachin; al douazeci si doilea, lui Gamul;

 • 18. al douazeci si treilea, lui Delaia; al douazeci si patrulea, lui Maazia;

 • 19. Acesta era randul lor la slujba, cum anume trebuia sa vina in templul Domnului, dupa randuiala lor data prin Aaron, parintele lor, asa cum Domnul, Dumnezeul lui Israel, ii poruncise acestuia.
  2Par 29:25, 2Par 31:2, Lc 1:8-9

 • 20. Ceilalti fii ai lui Levi au fost impartiti astfel: Din fiii lui Amram, Subael; din fiii lui Subael, Iehdia;

 • 21. din fiii lui Rehabia, intaiul era Isia;

 • 22. din fiii lui Ithar: Selomot; din fiii lui Selomot: Iahat;

 • 23. din fiii lui Hebron: intaiul, Ieria; al doilea, Amaria; al treilea Iahaziel; si al patrulea, Iecameam;
  1Par 23:19

 • 24. din fiii lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Samir.

 • 25. Fratele lui Mica a fost Isia; din fiii lui Isia: Zaharia.

 • 26. Fiii lui Merari: Mahli si Musi; din fiii lui Iaazia: Beno;

 • 27. din fiii lui Merari, dupa Iaazia: Beno, Soham, Zacur si Ibri.

 • 28. Mahli i-a avut pe Eleazar si pe Itamar; Eleazar a murit fara sa fi avut fii.
  1Par 23:22

 • 29. Chis l-a avut pe Ierahmeel.

 • 30. Fiii lui Musi: Mahli, Eder si Ierimot. Acestia sunt fiii levitilor dupa familii.
  1Par 23:23

 • 31. Si ei, de asemenea, au primit sorti, ca si fratii lor, fiii lui Aaron, in fata regelui David, a lui Tadoc si a lui Ahimelec, a capilor de familii preotesti si levitice, fiecare cap de familie fiind pe picior de egalitate cu cei mai tineri frati ai sai.
  1Par 25:8, 1Par 26:13

Biblia Ortodoxa