Lege sau credinta? Legea si fagaduinta. Robi si fii.

Asculta acum biblia audio


 • 1. O, Galateni fara minte, cine v'a vrajit sa nu dati crezare adevarului, voi, cei ce sub ochii vostri L-ati avut ca'ntr'o icoana pe Hristos rastignit 1?
  Lc 24:25

 • 2. Doar aceasta vreau sa aflu de la voi: Prin faptele legii primit-ati voi Duhul, sau prin ascultarea credintei?

 • 3. Atat de fara minte sunteti? Dupa ce ati inceput in Duh, ispraviti acum in trup?

 • 4. In zadar ati patimit voi atatea? - si de-ar fi doar in zadar! 2

 • 5. Asadar, Cel ce va da voua Duhul si face minuni la voi, oare pentru faptele legii le face, sau pentru ca voi ati ascultat de chemarea credintei?;

 • 6. asa cum Avraam a crezut in Dumnezeu si i s'a socotit lui aceasta ca dreptate,
  Fc 15:6, Sir 44:20, 1Mac 2:52, Rm 4:3, Rm 9:22, Iac 2:23

 • 7. sa stiti, prin urmare, ca ei, cei nascuti din credinta, aceia sunt fii ai lui Avraam.
  In 8:39, Rm 4:16

 • 8. Iar Scriptura, prevazand ca prin credinta indreptateste Dumnezeu neamurile, mai dinainte i-a binevestit lui Avraam ca intru tine se vor binecuvanta toate neamurile.
  Fc 12:3, Fc 18:18, Fc 22:17-18, Ps 71:17, Sir 44:21, FA 3:25

 • 9. Prin urmare, cei ce sunt din credinta se binecuvinteaza impreuna cu credinciosul Avraam.
  Rm 4:16

 • 10. Caci toti cei ce sunt din faptele legii sunt sub blestem, ca scris este: Blestemat este cel ce nu staruie intru toate cele scrise in cartea Legii, ca sa le faca.
  Dt 27:26, Ir 11:3

 • 11. Iar cum ca prin lege nimeni nu se indreptateste in fata lui Dumnezeu este lucru invederat, pentru ca dreptul din credinta va fi viu;
  Avc 2:4, Rm 1:17, Rm 3:20, Ga 2:16, Evr 10:38

 • 12. legea insa nu este din credinta 3, dar cel ce va face acestea va fi viu prin ele.
  Lv 18:5, Ne 9:29, Iz 20:11, Lc 10:28, Rm 10:5

 • 13. Hristos ne-a rascumparat din blestemul legii, devenind El blestem de dragul nostru; pentru ca scris este: Blestemat este tot cel spanzurat pe lemn;
  Dt 21:23, Rm 8:3, 1Co 6:20, 2Co 5:21, Ga 4:5, 1Ptr 2:24

 • 14. aceasta, pentru ca binecuvantarea lui Avraam sa ajunga la neamuri intru Hristos Iisus, asa incat noi prin credinta sa primim fagaduinta Duhului.
  Iov 19:25, Is 44:5

 • 15. Fratilor, ca un om graiesc: chiar testamentul intarit al unui om, nimeni nu-l strica sau ii mai adauga ceva.

 • 16. Or, fagaduintele au fost rostite lui Avraam si Semintiei sale. Nu se zice: si "semintiilor" - ca de mai multe, ci ca de una singura: si Semintiei tale, ceea ce inseamna: Hristos.
  Fc 12:7, Fc 13:15, Fc 15:5, Fc 17:7, Fc 22:18, Fc 24:7, Ps 71:17

 • 17. Or, eu spun aceasta: Un testament mai dinainte intarit de Dumnezeu in Hristos, nu-l desfiinteaza legea care a venit dupa patru sute treizeci de ani, asa incat ea sa desfiinteze fagaduinta.
  Ies 12:40, FA 7:6

 • 18. Ca daca mostenirea este din lege, atunci nu mai e din fagaduinta; Dumnezeu insa prin fagaduinta i-a daruit lui Avraam mostenirea.
  Rm 4:14, Rm 8:17, Rm 11:6, Ga 2:21

 • 19. Atunci, ce este legea? Ea a fost adaugata din pricina calcarilor de lege, pana cand avea sa vina Urmasul Caruia I s'a dat fagaduinta; si a fost randuita prin ingeri in mana unui mijlocitor 4.
  Ies 19:3, Dt 5:5, FA 7:38, FA 7:53, Rm 5:20, Evr 2:2

 • 20. Mijlocitorul insa nu este al unuia singur, dar Dumnezeu este Unul.
  Rm 1:30

 • 21. Atunci, este legea impotriva fagaduintelor lui Dumnezeu? Doamne fereste! Ca daca s'ar fi dat o lege care sa poata da viata, dreptatea ar veni, intr'adevar, din lege.
  Rm 8:2-4

 • 22. Dar Scriptura a inchis totul sub pacat, pentru ca prin credinta in Iisus Hristos fagaduinta sa fie data celor ce cred.
  Rm 3:9, Rm 3:11-19, Rm 11:32

 • 23. Inainte insa de venirea credintei noi eram paziti sub lege, inchisi fiind in vederea credintei care avea sa se descopere;
  Ga 4:3

 • 24. asa ca legea ne-a fost data calauza 5 spre Hristos, pentru ca noi sa ne indreptatim prin credinta;
  Rm 3:31, Rm 10:4

 • 25. iar daca a venit credinta, nu mai suntem sub calauza.

 • 26. Fiindca toti sunteti fii ai lui Dumnezeu prin credinta in Hristos Iisus.
  In 1:12

 • 27. Caci cati in Hristos v'ati botezat, in Hristos v'ati imbracat.
  Rm 6:3, Rm 13:14

 • 28. Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este rob, nici liber; nu mai este parte barbateasca si parte femeiasca; pentru ca voi toti una sunteti in Hristos Iisus.
  Ies 12:49, Iz 47:22, In 17:11, In 17:21, Rm 3:22, Rm 10:12, 1Co 12:13, Ef 2:14, Col 3:11

 • 29. Iar daca voi sunteti ai lui Hristos, atunci sunteti odrasla 6 lui Avraam, mostenitori dupa fagaduinta.
  Rm 4:13, Ga 4:7, Ga 28:31, Ef 3:6

Biblia Ortodoxa