Chipul de aur si cuptorul de foc.

 • 1. In anul [sau] cel de al optsprezecelea, Nabucodonosor regele a facut un chip de aur, inalt de saizeci de coti si lat de sase coti 1 si l-a pus in campia Dura 2, in tara Babilonului.

 • 2. Si a trimis sa-i adune pe guvernatori 3 si pe comandantii de osti si pe ispravnici si pe principi si pe tirani si pe carmuitori si pe toti nobilii tarii, ca sa vina la sfintirea chipului.

 • 3. Si s'au adunat ispravnicii si guvernatorii si comandantii de osti si principii si tiranii cei mari si carmuitorii si toti nobilii tarii la sfintirea chipului ridicat de regele Nabucodonosor; si au statut inaintea chipului.

 • 4. Si crainicul a strigat cu glas mare: "Voua vi se porunceste, popoare, triburi, limbi:
  Ap 10:11

 • 5. La ceasul in care veti auzi glasul trambitei si al flautului si al chitarei, al harpei si al cimpoiului si al psaltirii si al oricarui fel de instrument muzical, veti cadea si va veti inchina la chipul cel de aur pe care l-a ridicat regele Nabucodonosor.
  Sol 14:16, Mt 4:9, Ap 13:15

 • 6. Iar cel ce nu va cadea si nu se va inchina, in chiar ceasul acela va fi aruncat in cuptorul ce arde cu foc".
  Mt 13:42, Mt 13:50, Ap 13:15

 • 7. Si a fost ca dupa ce toate popoarele au auzit glasul trambitei si al flautului si al chitarei si al harpei si al cimpoiului si al psaltirii si al oricarui alt fel de cantare, toate popoarele si triburile si limbile au cazut si s'au inchinat la chipul de aur pe care-l ridicase regele Nabucodonosor.

 • 8. Atunci s'au apropiat cativa Caldei care i-au parat pe Iudei

 • 9. la regele Nabucodonosor, zicand: "O, rege, in veci sa traiesti!
  Ne 2:3, Dn 2:4, Dn 5:10

 • 10. Tu, rege, ai poruncit ca fiece om care va auzi glasul trambitei si al flautului si al chitarei si al harpei si al cimpoiului si al psaltirii si al oricarui alt fel de cantare
  Dn 6:13, Mt 4:9

 • 11. si nu va cadea si nu se va inchina la chipul de aur pe care tu l-ai ridicat, sa fie aruncat in cuptorul ce arde cu foc.
  Dn 6:13

 • 12. Sunt aici niste oameni iudei pe care tu i-ai pus peste trebile tarii Babilonului: Sadrac, Mesac si Abed-Nego, care nu s'au supus poruncii tale, o, rege; ei nu le slujesc dumnezeilor tai si nu se inchina la chipul pe care tu l-ai ridicat".
  Est 3:3, Dn 2:48

 • 13. Atunci Nabucodonosor, cuprins de tulburare si de manie, a poruncit sa fie adusi Sadrac, Mesac si Abed-Nego; si au fost adusi in fata regelui.

 • 14. Si raspunzand regele Nabucodonosor, le-a zis: "Sadrac, Mesac si Abed-Nego, adevarat este ca voi nu le slujiti dumnezeilor mei si ca nu va inchinati la chipul pe care eu l-am ridicat?

 • 15. Acum dar, daca sunteti gata, cand veti auzi glasul trambitei si al flautului si al harpei si al cimpoiului si al psaltirii si al armoniei simfonice si al oricarui alt fel de cantare, veti cadea si va veti inchina la chipul de aur pe care eu l-am ridicat; dar daca nu va inchinati, in chiar ceasul acela veti fi aruncati in cuptorul ce arde cu foc; si cine este dumnezeul care sa va scoata pe voi din mainile mele?".
  Ies 5:2, 4Rg 18:35, Ps 11:4, Mt 4:9, Mt 27:43

 • 16. Si raspunzand Sadrac, Mesac si Abed-Nego, i-au zis regelui Nabucodonosor: "Nu e nevoie sa-ti raspundem la asa ceva.
  FA 20:24

 • 17. Caci Dumnezeul nostru, Caruia noi Ii slujim, este in ceruri si El poate sa ne scape din cuptorul ce arde cu foc si sa ne izbaveasca, o, rege, din mainile tale.
  Ps 65:12, Ps 85:13

 • 18. Dar daca nu, sa-ti fie cunoscut, o, rege, ca noi nu vom sluji dumnezeilor tai, si nici nu ne vom inchina la chipul pe care tu l-ai ridicat".
  Ies 20:5, Ies 23:24, FA 4:19, FA 5:29

 • 19. Atunci Nabucodonosor s'a umplut de manie si si-a schimbat infatisarea fetei asupra lui Sadrac, Mesac si Abed-Nego. Si a zis: "Incingeti cuptorul de sapte ori mai mult, pana ce se va inrosi 4!"
  1Mac 2:59, 3Mac 6:6

 • 20. Si le-a poruncit catorva oameni vanjosi sa-i lege pe Sadrac, Mesac si Abed-Nego si sa-i arunce in cuptorul ce arde cu foc.

 • 21. Atunci i-au legat pe barbatii aceia, asa cum erau, cu mantiile lor, cu incaltamintele lor, cu palariile lor si cu toata imbracamintea lor, si i-au aruncat in mijlocul cuptorului ce ardea cu foc.

 • 22. Si fiindca porunca regelui devenea mai apriga si cuptorul era foarte incins, oamenii care-i parasera pe Sadrac, Mesac si Abed-Nego au fost arsi de vapaia focului ce razbatea primprejur.

 • 23. Dar acei trei barbati, Sadrac, Mesac si Abed-Nego, au cazut legati in mijlocul cuptorului ce ardea cu foc si umblau prin mijlocul vapaii, cantand lauda lui Dumnezeu si binecuvantand pe Domnul. 5
  Evr 11:34

 • 24. Iar Nabucodonosor i-a auzit cantand laude; si s'a mirat si degrab s'a sculat si le-a zis dregatorilor sai: "N'am aruncat noi in mijlocul focului trei oameni legati?". Si i-au raspuns regelui: "Adevarat, o, rege!"
  Evr 11:34

 • 25. Si a zis regele: "Eu vad acum patru oameni dezlegati, mergand prin mijlocul focului fara ca ceva sa-i vatame; iar chipul celui de al patrulea este asemenea fiului lui Dumnezeu" 6.
  Dn 6:21, Dn 7:13, Mt 27:54, Evr 11:34

 • 26. Atunci Nabucodonosor s'a apropiat de gura cuptorului ce ardea cu foc si a zis: "Sadrac, Mesac si Abed-Nego, voi, robii Dumnezeului Celui-Preainalt, iesiti afara si veniti aici!", iar Sadrac, Mesac si Abed-Nego au iesit din mijlocul focului.
  Dn 6:21, 1Mac 2:59, 3Mac 6:6

 • 27. Si s'au strans satrapii si comandantii de osti si ispravnicii si principii regali si i-au vazut pe barbati si ca focul nu le arsese trupul, ca parul de pe cap nu le era parlit, ca hainele le erau neschimbate si ca miros de foc nu era intru ei.
  Is 43:2, Evr 11:34

 • 28. Iar regele Nabucodonosor a raspuns, zicand: "Binecuvantat este Dumnezeul lui Sadrac, Mesac si Abed-Nego, Cel ce l-a trimis pe ingerul Sau si i-a eliberat pe robii Sai, pentru ca ei au nadajduit in El si n'au ascultat de porunca regelui si si-au dat trupurile sa fie arse, numai ca sa nu slujeasca si nici sa se inchine la fiece dumnezeu, fara numai Dumnezeului lor.
  Ps 33:7, Ps 90:11, Dn 6:23

 • 29. De aceea, eu izvodesc porunca: Fiecare popor, trib sau limba care va grai cuvant de defaimare a Dumnezeului lui Sadrac, Mesac si Abed-Nego va fi dat pierzarii si casele lor vor fi date jafului; pentru ca nu este un alt Dumnezeu Care poate sa izbaveasca asa!"
  Dn 6:27-28

 • 30. Atunci regele Babilonului i-a reasezat in slujbele lor pe Sadrac, Mesac si Abed-Nego in tara Babilonului si i-a inaintat si i-a inzestrat cu vrednicia de a carmui peste toti Iudeii care se aflau in regatul sau:
  Dn 7:14, Lc 1:33

Biblia Ortodoxa