Alte stiri despre urmasii lui Veniamin. Urmasii si familia lui Saul.

 • 1. Lui Veniamin i s'a nascut Bela, intaiul-sau-nascut; al doilea, Asbel; al treilea, Ahrah;
  Fc 46:21, 1Par 7:6

 • 2. al patrulea, Noha; si al cincilea, Rafa.
  Fc 46:21, 1Par 7:6

 • 3. Fiii lui Bela: Adar, Ghera, tatal lui Ehud,
  Fc 46:21, 1Par 7:6

 • 4. Abisua, Naaman, Ahoah,
  Fc 46:21, 1Par 7:6

 • 5. Ghera, Sefufan si Huram.
  Fc 46:21, 1Par 7:6

 • 6. Iata-i pe fiii lui Ehud (acestia au fost capii familiilor care locuiau in Gheba si pe care ei le-au stramutat in Manahat):

 • 7. Naaman, Ahia si Ghera - acesta le-a stramutat; lui i s'au nascut Uza si Ahiud.

 • 8. Lui Saharaim i s'au nascut copii in campia Moabului, dupa ce el le-a dat drumul femeilor sale Husim si Baara.

 • 9. Din Hodesa, femeia sa, i s'au nascut Iobab, Tibia, Mesa, Malcam,

 • 10. Iehut, Sachia si Mirma. Acestia au fost fiii sai, capi de familie.

 • 11. Din Husim i s'au nascut Abitub si Elpaal.

 • 12. Fiii lui Elpaal: Eber, Miseam, precum si Semed; acesta a zidit Ono, precum si Lodul cu satele lui;
  Ne 11:35

 • 13. de asemenea, Beria si Sema (acestia au fost capii de familie ai locuitorilor Aialonului; ei i-au alungat pe locuitorii din Gat).

 • 14. Fratii lor erau Sasac, Iremot,

 • 15. Zebadia, Arad, Eder,

 • 16. Micael, Ispa si Ioha, fiii lui Beria;

 • 17. Zecadia, Mesulam, Hizchi, Heber,

 • 18. Iesmere, Izliah si Iobab, fiii lui Elpaal;

 • 19. Iachim, Zicri si Zabdi,

 • 20. Elienai, Tiltai, Eliel,

 • 21. Adaia, Beraia si Simrat, fiii lui Simei;

 • 22. Ispan, Eber, Eliel,

 • 23. Abdon, Zicri, Hanan,

 • 24. Hanania, Elam, Antotia,

 • 25. Ifdia si Fanuil, fiii lui Sisac;

 • 26. Samserai, Seharia, Atalia,

 • 27. Iaaresia, Elia si Zicri, fiii lui Ieroham.

 • 28. Acestia erau capi de familie, capetenii in curgerea neamului lor. Ei au locuit in Ierusalim.
  1Par 9:34-44

 • 29. Ieguel, tatal Gabaonitilor, a locuit in Gabaon. Pe femeia lui o chema Maaca.
  1Par 9:34-44

 • 30. Fiul ei cel intai-nascut a fost Abdon; dupa el, Tur, Chis, Baal, Nadab, Ner,
  1Par 9:34-44

 • 31. Ghedeor, Ahio, Zecher si Miclot;
  1Par 9:34-44

 • 32. lui Miclot i s'a nascut Simea. Ei au locuit in Ierusalim impreuna cu fratii lor.
  1Par 9:34-44

 • 33. Lui Ner i s'a nascut Chis; lui Chis i s'a nascut Saul; lui Saul i s'a nascut Ionatan, Melchisua, Aminadab si Esbaal.
  1Rg 14:49, 1Rg 14:51, 1Par 9:34-44

 • 34. Fiul lui Ionatan a fost Meribaal; Meribaal i-a dat nastere lui Mica.
  2Rg 4:4, 2Rg 9:12, 1Par 9:34-44

 • 35. Fiii lui Mica: Piton, Melec, Tarea si Ahaz.
  1Par 9:34-44

 • 36. Lui Ahaz i s'a nascut Iehoada; lui Iehoada i s'au nascut Alemet, Asmavet si Zimri; lui Zimri i s'a nascut Mota;
  1Par 9:34-44

 • 37. lui Mota i s'a nascut Binea; Rafa, fiul sau; Eleasa, fiul sau; Atel, fiul sau.
  1Par 9:34-44

 • 38. Atel a avut sase fii; iata numele lor: Azricam, Bocru, Ismael, Searia, Obadia si Hanan; toti acestia sunt fiii lui Atel.
  1Par 9:34-44

 • 39. Fiii lui Esec, fratele sau: Ulam, intaiul-sau-nascut; al doilea, Ieus; al treilea, Elifelet.

 • 40. Fiii lui Ulam au fost oameni razboinici, tragatori cu arcul, avand multi copii si nepoti: o suta cincizeci. Toti acestia erau din fiii lui Veniamin.

Biblia Ortodoxa