Moise, a doua oara in fata lui Faraon. Neamul sau.

 • 1. A zis atunci Domnul catre Moise: "Acum vei vedea ce-am sa-i fac Eu lui Faraon: silit de mana tare, ii va lasa sa plece; silit de brat inalt, ii va alunga din tara lui".
  Ies 11:1, Ies 12:33, Ps 135:11-12

 • 2. Dumnezeu a grait catre Moise si i-a zis: "Eu sunt Domnul 1.

 • 3. Lui Avraam, lui Isaac si lui Iacob M'am aratat ca Dumnezeu Atotputernic 2, dar numele Meu de Domnul nu li l-am aratat.
  Fc 17:1, Fc 26:24, Fc 28:13

 • 4. Am incheiat cu ei legamant sa le dau pamantul Canaanului, pamantul in care-au pribegit si-au locuit ca straini.

 • 5. Eu Insumi am auzit suspinul fiilor lui Israel pe care-i tin Egiptenii in robie, si Mi-am adus aminte de legamantul Meu cu voi.
  Ies 2:24

 • 6. Mergi dar si vorbeste-le fiilor lui Israel si spune-le: - Eu sunt Domnul, Eu va voi scoate de sub stapanirea Egiptenilor si va voi elibera din robia lor; cu brat inalt si prin mari pedepse va voi rascumpara -
  4Rg 17:36

 • 7. si va voi lua drept popor al Meu si voi fi Dumnezeul vostru; si voi veti cunoaste ca Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, Cel ce v'a scos de sub stapanirea Egiptenilor.

 • 8. Si va voi duce'n tara pe care-am jurat 3 s'o dau lui Avraam, lui Isaac si lui Iacob; voua va voi da-o ca mostenire; Eu sunt Domnul!"

 • 9. Iar Moise'ntocmai asa le-a grait fiilor lui Israel, dar ei nu l-au ascultat pe Moise din pricina deznadejdii si a grelelor corvezi.

 • 10. Si iarasi a grait Domnul catre Moise si i-a zis:

 • 11. "Du-te si spune-i lui Faraon, regele Egiptului, sa-i lase pe fiii lui Israel sa plece din tara lui!"

 • 12. Dar Moise a grait inaintea Domnului si a zis: "Iata, fiii lui Israel nu m'au ascultat; cum dar ma va asculta Faraon?... ca mai sunt si gangav".
  Ies 4:10, Ies 6:30

 • 13. Domnul insa le-a grait lui Moise si Aaron si le-a poruncit sa-i spuna lui Faraon, regele Egiptului, sa-i lase pe fiii lui Israel sa plece din tara Egiptului.

 • 14. Iata-i acum pe incepatorii neamurilor lor parintesti: Fiii lui Ruben, intai-nascutul lui Israel: Enoh si Falu, Hetron si Carmi. Aceasta-i familia lui Ruben.
  Fc 46:8, Ies 1:2, Nm 26:5, 1Par 5:1, 1Par 5:3

 • 15. Fiii lui Simeon: Iemuel si Iamin, Ohad si Iachin, Tohar si Saul cel [nascut] din canaaneanca 4. Acestea-s familiile lui Simeon.
  1Par 4:24

 • 16. Si iata numele fiilor lui Levi dupa neamurile lor: Gherson, Cahat si Merari. Anii vietii lui Levi au fost o suta treizeci si sapte.
  Fc 46:11, Nm 26:57, 1Par 5:27, Nm 3:17-19, 1Par 6:1-3, 1Par 23:6-7, 1Par 23:12

 • 17. Fiii lui Gherson: Libni si Simei, cu familiile lor.
  Nm 3:17-19, 1Par 6:1-3, 1Par 23:6-7, 1Par 23:12

 • 18. Fiii lui Cahat: Amram, Ithar, Hebron si Uziel. Anii vietii lui Cahat au fost o suta treizeci si trei de ani.
  Nm 3:17-19, 1Par 6:1-3, 1Par 23:6-7, 1Par 23:12

 • 19. Fiii lui Merari: Mahli si Musi. Acestea-s familiile lui Levi, dupa neamurile lor.
  1Par 23:21, 1Par 6:19

 • 20. Amram a luat-o de femeie pe Iochebed, fata unchiului sau, iar aceasta i-a nascut pe Aaron si pe Moise, precum si pe Mariam, sora lor. Anii vietii lui Amram au fost o suta treizeci si sapte de ani.
  Ies 2:1-2, Nm 26:59, 1Par 5:29, 1Par 23:13

 • 21. Fiii lui Ithar: Core, Nefeg si Zicri.

 • 22. Fiii lui Uziel: Misael, Eltafan si Sitri.
  Lv 10:4, Nm 3:30

 • 23. Aaron si-a luat de sotie pe Elisabeta, fata lui Aminadab si sora lui Naason; aceasta i-a nascut pe Nadab si pe Abiud, pe Eleazar si pe Itamar.
  Ies 28:1, Nm 3:2, 1Par 24:1

 • 24. Fiii lui Core: Asir, Elcana si Abiasaf. Acestea sunt familiile lui Core.
  1Par 5:7-8

 • 25. Eleazar, fiul lui Aaron, si-a luat de femeie pe una din fiicele lui Putiel, iar aceasta i l-a nascut pe Finees. Acestia sunt incepatorii neamurilor parintesti ale levitilor.
  Nm 25:7, 1Par 5:30

 • 26. Acestui Aaron si acestui Moise le-a spus Dumnezeu sa-i scoata pe fiii lui Israel, impreuna cu armia lor 5, din tara Egiptului.

 • 27. Acestia sunt cei ce i-au spus lui Faraon, regele Egiptului, sa-i lase pe fiii lui Israel sa plece din tara Egiptului: ei sunt acelasi Aaron si acelasi Moise.

 • 28. In ziua'n care i-a grait Domnul lui Moise in tara Egiptului,

 • 29. Domnul i-a vorbit lui Moise, zicand: "Eu sunt Domnul. Spune-i lui Faraon, regele Egiptului, tot ceea ce-ti spun Eu!"

 • 30. Iar Moise a zis in fata Domnului: "Iata, eu sunt greoi la vorba; cum dar ma va asculta pe mine Faraon?"
  Ies 4:10, Ies 6:12

Biblia Ortodoxa