Sarpele de arama.

 • 1. Auzind insa regele canaaneean din Arad, care locuia Neghebul, ca Israel vine pe drumul dinspre Atarim, a ridicat razboi asupra lui Israel si multa robime dintre ei a robit.
  Nm 33:40

 • 2. Atunci Israel I-a facut Domnului fagaduinta si a zis: "Daca-mi vei da pe poporul acesta sub mana mea, Ti-l voi aduce'n dar 1, pe el si cetatile lui".

 • 3. Si a ascultat Domnul glasul lui Israel si i-a dat pe Canaaneeni sub mana lui, iar el i-a adus in dar Domnului, pe ei si orasele lor, si i-a pus locului aceluia numele Horma 2.

 • 4. De la muntele Hor au apucat pe calea cea dinspre Marea Rosie, ca sa ocoleasca tara lui Edom. Dar pe drum poporul a inceput sa-si piarda rabdarea.
  Dt 2:1

 • 5. Si graia poporul impotriva lui Dumnezeu si impotriva lui Moise, zicand: "Ne-ai scos din Egipt ca sa ne omori in pustie? Ca aici nu este nici paine, nici apa, si sufletul ni s'a scarbit de aceasta hrana saracacioasa 3".

 • 6. Atunci a trimis Domnul asupra poporului serpii ucigasi 4 care muscau poporul; si mult popor a murit dintre fiii lui Israel.
  Sol 16:5, 1Co 10:9

 • 7. Si ducandu-se poporul la Moise, a zis: "Pacatuit-am vorbind impotriva Domnului si'mpotriva ta; roaga-te tu Domnului, ca sa'ndeparteze serpii de la noi". Si Moise I s'a rugat Domnului pentru popor.
  Ies 8:8

 • 8. Iar Domnul a zis catre Moise: "Fa-ti un sarpe si pune-l pe un stalp 5; si va fi ca tot omul atins de muscatura serpeasca, de se va uita la el, va trai".

 • 9. Si a facut Moise un sarpe de arama si l-a pus pe un stalp; si cand un sarpe musca vreun om, acela privea la sarpele cel de arama si traia.
  4Rg 18:4, Sol 16:7, In 3:14

 • 10. Fiii lui Israel s'au ridicat apoi de acolo si si-au pus tabara la Obot.
  Nm 33:43-44

 • 11. Iar dupa ce s'au ridicat si din Obot, si-au asezat tabara la Iie-Abarim, dincolo, in pustia din fata Moabului, catre soare-rasare.
  Nm 33:43-44

 • 12. De acolo s'au ridicat si si-au pus tabara in valea Zared.
  Dt 2:13

 • 13. Ridicandu-se apoi si de acolo, si-au asezat tabara dincolo de Arnon, in pustia care e in afara hotarelor Amoreilor; caci Arnonul este hotarul Moabului, intre Moab si Amorei.
  Jd 11:18

 • 14. De aceea se si zice la carte:

 • 15. "Razboiul Domnului a'nvapaiat Zoobul si curgerile Arnonului,
  iar curgerile le-a dus in locasul Arului si le-a facut vecine cu hotarul Moabului" 6.

 • 16. De acolo s'au indreptat spre Beer. Aceasta-i fantana 7 despre care a zis Domnul lui Moise: "Aduna poporul si le voi da apa sa bea".
  Nm 20:8

 • 17. Atunci a cantat Israel la fantana cantarea aceasta:"Cantati-i:

 • 18. Fantana pe care voievozii au sapat-o,
  pe care'mparatii neamurilor au deschis-o
  intru'mparatia lor,
  intru stapania lor".

 • 19. Din Beer [au mers] la Matana, de la Matana la Nahaliel, de la Nahaliel la Bamot;

 • 20. iar de la Bamot la dumbrava din campia Moabului, spre varful muntelui Fazga, cel ce cata spre fata pustiei.

 • 21. De acolo a trimis Moise soli la Sihon, regele Amoreilor, cu vorbe de pace, zicand:
  Dt 2:26, Jd 11:19, Ne 9:22

 • 22. "Vom trece prin tara ta. Pe cale vom trece, nu ne vom abate nici in tarina, nici in vie, nici apa din fantana ta nu vom bea; pe calea'mparateasca vom merge, pana ce vom trece de hotarele tale".
  Nm 20:17

 • 23. Dar Sihon nu l-a lasat pe Israel sa treaca prin hotarele lui; si-a adunat Sihon tot poporul si a iesit in pustie sa stea'mpotriva lui Israel si, ajungand la Iahat, s'a luptat cu Israel.
  Dt 2:32

 • 24. Dar Israel l-a batut macelarindu-l cu sabia, si i-a cuprins tara de la Arnon pana la Iaboc, pana la fiii lui Amon, caci Iazir este hotarul fiilor lui Amon.
  Dt 2:33, Dt 31:4, Ios 9:10, Jd 11:13, Jd 11:21, Ne 9:22, Ps 134:10-12, Ps 135:18-19, Am 2:9

 • 25. Si a luat Israel toate cetatile acestea si s'a asezat in toate cetatile Amoreilor, in Hesbon si in toate satele ce tineau de el.

 • 26. Caci Hesbonul era cetatea lui Sihon, regele Amoreilor. Acesta se luptase cu fostul rege al Moabului si-i luase toata tara, de la Aroer pana la Arnon.

 • 27. De aceea si zic poetii 8:"Veniti la Hesbon,
  ca sa se zideasca si sa se intareasca
  cetatea lui Sihon.

 • 28. Ca foc a iesit din Hesbon
  si flacara din cetatea lui Sihon
  si a'nghitit pana la Moab
  si a mistuit zavoaiele 9 Arnonului.
  Ir 48:45-46

 • 29. Vai tie, Moab!
  Pierit-a poporul lui Chemos!
  Feciorii lui s'au risipit,
  fetele lui ajuns-au roabe
  la Sihon, regele Amoreilor!
  Ir 48:45-46

 • 30. De la Hesbon pierit-au pruncii pana la Dibon,
  chiar si femeile-au fost arse de foc in Moab" 10.

 • 31. Si asa s'a asezat Israel in toate cetatile Amoreilor.

 • 32. De acolo a trimis Moise sa iscodeasca Iazirul, pe care l-a luat impreuna cu satele lui si i-a alungat pe Amoreii care locuiau acolo.

 • 33. Si intorcandu-se, s'a suit in cale spre Vasan. Iar Og, regele Vasanului, le-a iesit inainte la Edrei, cu tot poporul sau, ca sa se razboiasca cu ei.
  Dt 3:1, Dt 29:7

 • 34. Si a zis Domnul catre Moise: "Sa nu te temi de el, ca'n mainile tale l-am dat, pe el si tot poporul lui si toata tara lui, si vei face cu el asa cum ai facut cu Sihon, regele Amoreilor, cel ce locuia in Hesbon".
  Dt 3:2

 • 35. Si l-a batut, pe el, pe fiii lui si tot poporul lui, de n'a lasat viu pe nici unul din ai lui, si le-a cuprins tara.
  Dt 3:3

Biblia Ortodoxa