Urmasii lui Levi si ai lui Aaron. Cetatile lor.

 • 1. Fiii lui Levi: Gherson, Cahat si Merari.
  Ies 6:16-18

 • 2. Iata numele fiilor lui Gherson: Libni si Simei.
  Ies 6:16-18

 • 3. Fiii lui Cahat: Amram, Ithar, Hebron si Uziel.
  Ies 6:16-18, 1Par 23:12

 • 4. Fiii lui Merari: Mahli si Musi. Iata urmasii lui Levi, dupa neamurile lor:
  Ies 6:19, 1Par 23:21

 • 5. Gherson l-a avut pe Libni, fiul sau, pe Iahat, fiul sau, si pe Zima, fiul sau;

 • 6. pe Ioah, fiul sau, pe Ido, fiul sau, pe Zerah, fiul sau, si pe Ieatrai, fiul sau.

 • 7. Fiii lui Cahat: Aminadab, fiul sau; Core, fiul sau, si Asir, fiul sau;
  Ies 6:24

 • 8. Elcana, fiul sau; Ebiasaf, fiul sau, si Asir, fiul sau;
  Ies 6:24

 • 9. Tahat, fiul sau; Uriel, fiul sau; Uzia, fiul sau, si Saul, fiul sau.

 • 10. Fiii lui Elcana: Amasai si Ahimot,

 • 11. Elcana, fiul sau; Tofai, fiul sau si Nahat, fiul sau;

 • 12. Eliab, fiul sau; Ieroham, fiul sau; Elcana, fiul sau si Samuel, fiul sau.

 • 13. Fiii lui Samuel: Ioil, intaiul-nascut; al doilea, Abia.
  1Rg 8:2

 • 14. Fiii lui Merari: Mahli, Libni, fiul sau; Simei, fiul sau; Uza, fiul sau;

 • 15. Simea, fiul sau; Aghia, fiul sau, si Asaia, fiul sau.

 • 16. Iata-i pe aceia pe care David i-a randuit capetenii peste cantareti in casa Domnului, de indata ce chivotul [legamantului] a avut un loc de odihna 1,
  2Par 29:25

 • 17. care au servit [cantand] din instrumente in fata cortului marturiei pana cand Solomon a zidit templul Domnului in Ierusalim, fiind ei asezati la slujbe dupa randuiala lor;

 • 18. iata-i pe cei care au fost randuiti, cu fiii lor; din fiii lui Cahat: Heman, cantaretul de psalmi, fiul lui Ioil, fiul lui Samuel,
  1Rg 8:2

 • 19. fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah,

 • 20. fiul lui Tuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai,

 • 21. fiul lui Elcana, fiul lui Ioil, fiul lui Azaria, fiul lui Sofonie,

 • 22. fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Abiasaf, fiul lui Core,

 • 23. fiul lui Ithar, fiul lui Cahat, fiul lui Levi, fiul lui Israel.

 • 24. Si fratele sau Asaf, care statea in partea lui cea dreapta, adica Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Simea,

 • 25. fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,

 • 26. fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia,

 • 27. fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Simei,

 • 28. fiul lui Iahat, fiul lui Gherson, fiul lui Levi.

 • 29. Iar din fiii lui Merari, fratii lor din partea stanga: Etan, fiul lui Chisi, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc,
  2Par 29:12

 • 30. fiul lui Hasabia, fiul lui Amasia, fiul lui Hilchia,

 • 31. fiul lui Amti, fiul lui Bani, fiul lui Semer,

 • 32. fiul lui Mahli, fiul lui Musi, fiul lui Merari, fiul lui Levi.

 • 33. Iar fratii lor leviti, dupa spita parintilor lor, erau randuiti la tot felul de slujbe in casa Domnului.

 • 34. Iar Aaron si fiii sai aduceau arderi-de-tot pe jertfelnic si ardeau tamaie pe altarul tamaierii, savarsind toate slujbele in sfanta-sfintelor, pentru ispasirea lui Israel, potrivit cu tot ceea ce poruncise Moise, robul Domnului.

 • 35. Iata-i pe fiii lui Aaron: Eleazar, fiul sau; Finees, fiul sau; Abisua, fiul sau;

 • 36. Buchi, fiul sau; Uzi, fiul sau; Zerahia, fiul sau;

 • 37. Meraiot, fiul sau; Amaria, fiul sau; Ahitub, fiul sau;

 • 38. Tadoc, fiul sau; Ahimaat, fiul sau.
  2Rg 18:19

 • 39. Iata locuintele lor, dupa satele lor in hotarele lor: Fiilor lui Aaron din familia lui Cahat, dupa cum le-a cazut sortul,
  Ios 21:10

 • 40. li s'a dat Hebronul, in tinutul lui Iuda, cu pasunile dimprejur;

 • 41. dar tarinile cetatii, precum si satele ei, i s'au dat lui Caleb, fiul lui Iefone.
  Ios 21:12

 • 42. Fiilor lui Aaron li s'au dat, de asemenea, cetatile de scapare Hebron si Libna, cu pasunile lor, Iatir si Estemoa cu pasunile lor,

 • 43. Hilenul cu pasunile lui, Debirul cu pasunile lui,

 • 44. Asanul cu pasunile lui, Bet-Semesul cu pasunile lui;

 • 45. iar de la tribul lui Veniamin: Gheba cu pasunile ei, Alemetul cu pasunile lui, Anatotul cu pasunile lui; cetatile familiilor lor erau, de toate, treisprezece cetati.
  Ir 1:1

 • 46. Celorlalti fii ai lui Cahat, din familiile acestui trib, li s'au dat, dupa sorti, zece cetati din hotarele jumatatii tribului lui Manase.
  Ios 21:20

 • 47. Fiilor lui Gherson, dupa familiile lor, li s'au dat treisprezece cetati din tribul lui Isahar, din tribul lui Aser, din tribul lui Neftali si din tribul lui Manase, in Vasan.
  Ios 21:27

 • 48. Fiilor lui Merari, dupa familiile lor, li s'au dat prin sorti douasprezece cetati din tribul lui Ruben, din tribul lui Gad si din tribul lui Zabulon.
  Ios 21:34

 • 49. Asa le-au dat fiii lui Israel levitilor cetati cu pasunile lor.
  Ios 21:3

 • 50. Li s'au dat, prin sorti, din tribul fiilor lui Iuda, din tribul fiilor lui Simeon si din tribul fiilor lui Veniamin aceste cetati pe care ei le-au numit pe nume.

 • 51. Iar unora din familiile fiilor lui Cahat li s'au dat, de asemenea, cetati din tribul lui Efraim.

 • 52. Li s'au dat cetatile de scapare: Sichemul cu pasunile lui din muntele lui Efraim, Ghezerul cu pasunile lui,
  Ios 21:21

 • 53. Iocmeamul cu pasunile lui si Bet-Horonul cu pasunile lui,

 • 54. Aialonul cu pasunile lui si Gat-Rimonul cu pasunile lui.

 • 55. Din jumatatea tribului lui Manase li s'au dat: Anerul cu pasunile lui, Bileanul cu pasunile lui; acestea sunt locuintele pentru ceilalti fii ai lui Cahat.

 • 56. Fiilor lui Gherson din familiile din jumatatea tribului lui Manase li s'au dat: Golanul, in Vasan, cu pasunile lui, si Astarotul cu pasunile lui.

 • 57. Din tribul lui Isahar li s'au dat Chedesul cu pasunile lui, Dobratul cu pasunile lui,

 • 58. Ramotul cu pasunile lui si Anemul cu pasunile lui.

 • 59. Din tribul lui Aser li s'au dat Masalul cu pasunile lui si Abdonul cu pasunile lui;
  Ios 21:30

 • 60. Hucocul cu pasunile lui si Rehobul cu pasunile lui.

 • 61. Din tribul lui Neftali li s'au dat Chedesul, in Galileea, cu pasunile lui, Hamonul cu pasunile lui si Chiriataimul cu pasunile lui.

 • 62. Iar celorlalti fii ai lui Merari li s'au dat: din tribul lui Zabulon, Rimonul cu pasunile lui si Taborul cu pasunile lui.

 • 63. Iar dincolo de Iordan, in fata Ierihonului, la rasarit de Iordan, li s'au dat in tribul lui Ruben: Beterul, in pustiu, cu pasunile lui, si Iahta cu pasunile ei,

 • 64. Chedemotul cu pasunile lui si Mefaatul cu pasunile lui.

 • 65. Din tribul lui Gad li s'au dat Ramotul, in Galaad, cu pasunile lui, si Mahanaimul cu pasunile lui,

 • 66. Hesbonul si Iazerul cu pasunile lor.

Biblia Ortodoxa