Vedenia slavei Domnului.

 • 1. Si m'a dus la poarta ce cata spre rasarit si m'a scos afara.
  Iz 40:6

 • 2. Si iata, slava Dumnezeului lui Israel venea pe calea cea dinspre rasarit; si glasul ostirii [ceresti] era ca glasul de doua ori mai puternic al unor multimi; iar pamantul stralucea ca o lumina de slava, de jur-imprejur.
  Iz 1:24, Ap 1:15, Ap 14:2, Ap 18:1, Ap 19:6

 • 3. Vedenia pe care am vazut-o era ca vedenia pe care o avusesem cand am intrat sa ung cetatea 1; iar vedenia carului pe care l-am vazut era ca vedenia pe care am avut-o la raul Chebar; si am cazut cu fata la pamant.
  Iz 1:3

 • 4. Si slava Domnului a intrat in casa, pe calea portii ce cata spre rasarit.
  Iz 10:4

 • 5. Si Duhul m'a ridicat si m'a dus in curtea cea dinlauntru; si, iata, casa era plina de slava Domnului.
  Ies 40:31, 3Rg 8:11, Iz 8:3, Iz 44:4, Mt 4:5

 • 6. Si am stat; si, iata, un glas din casa graind catre mine; si un barbat sedea langa mine;

 • 7. si mi-a zis: "Fiul omului, ai vazut locul tronului Meu si locul urmei picioarelor Mele, unde numele Meu pe veci va locui in mijlocul casei lui Israel; iar cei din casa lui Israel nu vor mai pangari numele Meu cel sfant - nici ei si nici mai-marii lor - prin desfranarea lor sau prin omorurile mai-marilor in mijlocul lor,
  Ps 67:16-17, Za 6:13, Ap 21:3

 • 8. atunci cand tinda Mea o puneau in tinda lor si pragurile Mele langa pragurile lor, cand peretele Meu il faceau ca si cum ar fi fost o impreunare intre ei si Mine, 2 cand ei pangareau numele Meu cel sfant cu nelegiuirile pe care le faceau si cand intru mania Mea i-am zdrobit, chiar cu ucidere.

 • 9. Si acum, sa lepede de la Mine desfranarea lor si omorurile mai-marilor lor, iar Eu in veci voi locui in mijlocul lor.

 • 10. Si tu, fiul omului, arata-i casei lui Israel casa, pentru ca ei sa poata pune capat pacatelor lor; [arata-i] infatisarea si randuiala.
  Iz 16:63, Iz 40:4

 • 11. Ei isi vor purta pedeapsa pentru toate lucrurile pe care le-au facut; iar tu vei descrie casa si iesirile ei si fiintarea 3 ei si toate randuielile ei; si-i vei face sa cunoasca toate legiuirile ei, pe care sa le descrii in fata lor; si ei imi vor pazi toate poruncile si toate dreptarele, si le vor face.

 • 12. Si planul casei il vei arata pe varful muntelui; toate marginile ei, de jur-imprejur, sunt intru totul sfinte; aceasta este legea casei 4.
  Iz 41:4

 • 13. Si acestea sunt masurile jertfelnicului, in coti de cate un cot si o palma: golul dinlauntru, inalt de un cot; largimea, de un cot; dunga de pe margine, de jur-imprejur, de o palma. Si aceasta va fi inaltimea jertfelnicului
  Iz 40:5, Iz 40:47

 • 14. de la fundul si obarsia partii scobite la masa cea mare a curatirii: 5 de jos, doi coti; largimea, de un cot; de la masa cea mica a curatirii pana la masa cea mare a curatirii, patru coti; iar largimea, de un cot.

 • 15. Jertfelnicul 6, de patru coti; de la jertfelnic pana deasupra coarnelor, un cot.

 • 16. Altarul va avea doisprezece coti in lungime si doisprezece in latime, din toate laturile fiind in patru muchii.

 • 17. Masa curatirii, paisprezece coti in lungime si paisprezece in latime, in cele patru laturi ale ei. Dunga lui, de jur-imprejur, de o jumatate de cot; iar rama dimprejurul lui, de un cot; treptele lui vor fi catand spre rasarit".
  Iz 43:13

 • 18. Si mi-a zis: "Fiul omului, asa graieste Domnul, Dumnezeul lui Israel: Acestea sunt randuielile jertfelnicului in ziua in care va fi el facut sa se aduca deasupra-i arderi-de-tot si deasupra-i sa se verse sange.
  Ies 40:14, Lv 8:11

 • 19. Si le vei da preotilor, levitilor din spita lui Tadoc, cei ce se apropie de Mine - zice Domnul Dumnezeu - ca sa-Mi slujeasca, un vitel de vaca pentru [jertfa de] pacat.
  Iz 40:46

 • 20. Ei vor lua din sangele lui si-l vor pune pe cele patru coarne ale jertfelnicului si pe cele patru colturi ale mesei de curatire si pe vatra de jur-imprejur; si-l vor face loc de ispasire.

 • 21. Si vor lua vitelul - prinos-pentru-pacat; acesta va fi mistuit de foc in locul osebit al casei, in afara locului sfant.
  Lv 16:3

 • 22. Iar in ziua urmatoare vor lua doi iezi de capra, fara nici o meteahna, ca prinos pentru pacat, si vor curati jertfelnicul si-l vor face loc de ispasire asa cum au facut cu vitelul.

 • 23. Si dupa ce au savarsit ispasirea, vor aduce un vitel din cireada, fara nici o meteahna, si un berbec din turma, fara nici o meteahna.

 • 24. Si le veti aduce ca dar inaintea lui Dumnezeu; preotii le vor presara cu sare si I le vor aduce Domnului ca arderi-de-tot.
  Mc 9:49

 • 25. Timp de sapte zile vor aduce zilnic cate un ied pentru pacat si un vitel din cireada si un berbec din turma, [toti] fara nici o meteahna; asa vor face timp de sapte zile

 • 26. si vor face jertfelnicul loc de ispasire si-l vor curati si se vor sfinti 7.
  Ies 28:37

 • 27. Si va fi ca in ziua a opta, si de atunci inainte, preotii vor aduce pe jertfelnic jertfele voastre arderi-de-tot si pe cele de mantuire, iar Eu va voi primi, zice Domnul".

Biblia Ortodoxa