Dregatorii lui Solomon. Slava lui.

 • 1. Asadar, regele Solomon domnea peste Israel.
  2Par 1:13

 • 2. Si iata care erau dregatorii lui: 1
  Azaria, fiul preotului Tadoc;

 • 3. Elihoref si Ahia, fiii lui Sisa, scribi;
  Iosafat, fiul lui Ahilud, cronicar;
  2Rg 20:24

 • 4. Benaia, fiul lui Iehoiada, capetenie peste ostire;
  Tadoc si Abiatar, preoti;

 • 5. Azaria, fiul lui Natan, capetenie peste ispravnici;
  Zabud, fiul lui Natan, preot si prieten al regelui;

 • 6. Ahisar era mai-mare peste casa regelui;
  Eliab, fiul lui Saf, era peste mosii,
  iar Adoniram, fiul lui Abda, era peste dari.
  3Rg 5:14

 • 7. Si mai avea Solomon doisprezece ispravnici peste tot Israelul, care aduceau alimente pentru rege si casa lui; fiecaruia ii venea randul sa aduca alimente o luna pe an.

 • 8. Iata numele lor:
  Ben-Hur, peste muntele lui Efraim, singur;

 • 9. Ben-Decher, peste Macat, peste Saalebim, peste Bet-Semes, peste Elon si peste Bet-Hanan;

 • 10. Ben-Hased, peste Arubot; si tot sub el mai era si Soco, ca si tot tinutul Hefer;

 • 11. Ben-Abinadab, peste tot Nafat-Dor; Tafat, fiica lui Solomon, era sotia lui;

 • 12. Baana, fiul lui Ahilud, era peste Tanac, peste Meghiddo si peste tot tinutul Bet-Sean, care este aproape de Tartan, mai jos de Izreel, de la Bet-Sean pana la Abel-Mehola si chiar pana dincolo de Iocmeam;

 • 13. Ben-Gheber, peste Ramot-Galaad; sub el mai erau si satele lui Iair, fiul lui Manase, care sunt in Galaad; tot sub el mai era si tinutul Argob, care se afla in Vasan, saizeci de cetati mari, cu ziduri si cu zavoare de arama;

 • 14. Ahinadab, fiul lui Ido, peste Mahanaim;

 • 15. Ahimaat, care o avea de sotie pe Basemat, fiica lui Solomon, era peste tinutul Neftali;

 • 16. Baana, fiul lui Husai, peste Aser si Bealot;

 • 17. Iosafat, fiul lui Paruah, peste Isahar;

 • 18. Simei, fiul lui Ela, peste Veniamin;

 • 19. Gheber, fiul lui Urie, peste Galaad, peste tara lui Sihon, regele Amoreilor, si peste a lui Og, regele Vasanului. El era singur ispravnic peste aceste tinuturi.

 • 20. Iar [fiii lui] Iuda si Israel care erau nesfarsit de multi la numar, ca nisipul de pe tarmul marii, mancau, beau si se veseleau.
  1Par 29:22

Biblia Ortodoxa