Obarsia neamurilor raspandite pe pamant.

 • 1. Iata-i pe urmasii fiilor lui Noe: Sem, Ham si Iafet, carora li s'au nascut fii dupa potop.
  Fc 5:32, 1Par 1:4

 • 2. Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Mesec si Tiras.
  1Par 1:5-7

 • 3. Fiii lui Gomer: Aschenaz, Rifat si Togarma.
  1Par 1:5-7

 • 4. Fiii lui Iavan: Elisa si Tarsis, Chitim si Dodanim.
  1Par 1:5-7

 • 5. Din acestia s'au desprins insulele neamurilor in pamantul lor 1, fiecare dupa limba sa in triburile si'n natiile lor.

 • 6. Fiii lui Ham: Cus, Mitraim, Put si Canaan.
  1Par 1:8-10

 • 7. Fiii lui Cus: Seba, Havila, Sabta, Rama si Sabteca. Fiii lui Rama: Seba si Dedan.
  1Par 1:8-10

 • 8. Cus i-a dat nastere si lui Nimrod; acesta, cel dintai, a fost puternic pe pamant.
  1Par 1:8-10

 • 9. El a fost vanator puternic in fata Domnului Dumnezeu 2; de aceea se spune: "Vanator puternic ca Nimrod in fata Domnului Dumnezeu".

 • 10. Inceputul imparatiei lui au fost Babilonul, Ereh, Acad si Calne din tinutul Sinear.

 • 11. Din pamantul acela a trecut in Asur si a zidit Ninive, cetatea Rehobot-Ir, Calah

 • 12. - si Resen, intre Ninive si Calah -; aceasta e cetatea cea mare 3.

 • 13. Din Mitraim s'au nascut Luditii, Anamitii, Lehabitii, Naftuhitii,
  1Par 1:11-16

 • 14. Patrusitii, Casluhitii - din care au iesit Filistenii - si Caftoritii.
  1Par 1:11-16

 • 15. Din Canaan s'au nascut: Sidon, intaiul-sau-nascut, apoi Heteul
  1Par 1:11-16

 • 16. si Iebuseul, Amoreul, Ghergheseul,
  1Par 1:11-16

 • 17. Heveul, Archeul, Sineul,
  1Par 1:11-16

 • 18. Arvadeul, Temareul si Hamateul; apoi s'au raspandit neamurile canaaneene.
  1Par 1:11-16

 • 19. Si tinuturile Canaaneenilor se intindeau de la Sidon spre Gherara pana la Gaza, iar spre Sodoma, Gomora, Adma si Teboim pana la Lasa.

 • 20. Acestia sunt fiii lui Ham in triburile lor, dupa limbile lor, in tarile lor si'n natiile lor.

 • 21. Si i s'au nascut fii si lui Sem 4, tatal tuturor fiilor lui Ever si fratele mai mare al lui Iafet.

 • 22. Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud si Aram.
  1Par 1:17-19

 • 23. Fiii lui Aram: Ut, Hul, Gheter si Mas.
  1Par 1:17-19

 • 24. Arfaxad i-a dat nastere lui Cainan; Cainan i-a dat nastere lui Selah; iar Selah i-a dat nastere lui Ever.
  1Par 1:17-19

 • 25. Lui Ever i s'au nascut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru ca in zilele lui s'a impartit pamantul; iar numele fratelui sau era Ioctan 5.
  1Par 1:17-19

 • 26. Lui Ioctan i s'au nascut Almodad, Salef, Hatarmavet, Ierah,
  1Par 1:17-19

 • 27. Hadoram, Uzal si Dicla,
  1Par 1:17-19

 • 28. Obal, Abimael si Seba,
  1Par 1:17-19

 • 29. Ofir, Havila si Iobab. Toti acestia sunt fiii lui Ioctan.
  1Par 1:17-19

 • 30. Salasurile lor se intindeau de la Mesa, spre Sefar, pana la muntele rasaritului 6.

 • 31. Acestia sunt fiii lui Sem in triburile lor, dupa limbile lor, in tarile lor si'n natiile lor.

 • 32. Acestea sunt triburile fiilor lui Noe, dupa urmasii lor si dupa natiile lor. Din ele s'au raspandit insulele neamurilor 7 pe pamant dupa potop.

Biblia Ortodoxa