Locuitori ai Ierusalimului intorsi din robie. O spita a neamului lui Saul.

 • 1. Acestia sunt toti Israelitii, asa cum li s'a tinut socoteala dupa neamurile lor; acestia erau inscrisi in Cartea Regilor lui Israel si Iuda la vremea cand, pentru faradelegile lor, au fost stramutati in Babilon. 1

 • 2. Cei dintai care au locuit din nou pe vetrele lor, in cetati, au fost Israelitii, preotii, levitii si ajutatorii. 2
  Ne 11:3

 • 3. In Ierusalim au locuit unii din fiii lui Iuda, din fiii lui Veniamin si din fiii lui Efraim si ai lui Manase:

 • 4. Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani, fiul fiilor lui Fares, fiul lui Iuda;

 • 5. din fiii lui Siloni: Asaia, intaiul-nascut si fiii acestuia;

 • 6. din fiii lui Zerah: Ieuel si fratii sai, sase sute nouazeci;

 • 7. din fiii lui Veniamin: Salu, fiul lui Mesulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua,

 • 8. si Ibneia, fiul lui Ieroham, si Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri, si Mesulam, fiul lui Sefatia, fiul lui Reguel, fiul lui Ibneia,

 • 9. si fratii lor, dupa neamurile lor: noua sute cincizeci si sase. Acesti barbati erau capi de familie in neamurile lor.

 • 10. Iar dintre preoti: Iedaia, Ioiarib, Iachin

 • 11. si Zaharia, fiul lui Hilchia, fiul lui Mesulam, fiul lui Tadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, dregator in casa lui Dumnezeu;
  2Rg 8:17, Ne 11:11

 • 12. Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pashur, fiul lui Malchia; si Maesai, fiul lui Iahzera, fiul lui Mesulam, fiul lui Mesilemit, fiul lui Imer;
  Ezr 2:38

 • 13. si fratii lor, capi ai familiilor lor: o mie sapte sute si saizeci, barbati destoinici la slujbele din casa Domnului.

 • 14. Iar din leviti: Semaia, fiul lui Hasub, fiul lui Azricam, fiul lui Hasabia; acestia sunt din fiii lui Merari;

 • 15. Bacbacar, Heres, Galal si Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf,

 • 16. Obadia, fiul lui Semaia, fiul lui Galal, fiul lui Iditun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia in casele Netofatitilor.

 • 17. Iar din portari: Salum, Acub, Talmon si Ahiman si fratii lor; Salum era capetenie;
  Ne 12:25

 • 18. ei pana azi le fac de straja fiilor levitilor la portile regale dinspre rasarit.

 • 19. Salum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Corah, precum si fratii lui care tineau de casa tatalui sau, Corahitii, dupa datoria slujbei lor aveau in grija paza cortului [marturiei], iar parintii lor pazeau intrarea in tabara Domnului.

 • 20. Finees, fiul lui Eleazar, fusese inainte capetenie peste ei in fata Domnului (fie ei cu El!) 3.
  Nm 25:11

 • 21. Zaharia, fiul lui Meselemia, era portar la cortul marturiei.

 • 22. Toti cei alesi ca portari la praguri erau doua sute doisprezece. Ei erau inscrisi in condici dupa asezarile lor. Pe ei ii randuisera David si Samuel vazatorul, pentru credinciosia lor.

 • 23. Ei si fiii lor tineau paza la usile casei Domnului, in casa cortului [marturiei].

 • 24. In patru laturi se aflau portari: la rasarit, la apus, la miazanoapte si la miazazi.

 • 25. Iar fratii lor traiau in propriile lor salasuri, venind la ei din timp in timp, pentru sapte zile.

 • 26. Acestia patru, oameni de incredere, aveau in grija portile; levitii erau cei ce aveau in seama camarile si tineau sub paza vistieriile casei lui Dumnezeu;

 • 27. a lor era raspunderea, si asupra lor aveau cheile ca sa deschida usile templului in fiecare dimineata.

 • 28. Unii din ei aveau in grija obiectele de slujba, asa ca ei cu numar le primeau si cu numar le dadeau.

 • 29. Altora din ei le era incredintat mobilierul, precum si toate sfintele vase pentru slujba si fainuta de grau si vinul si untdelemnul si tamaia cea buna si aromatele;

 • 30. iar o seama dintre fiii preotilor pregateau mir cu miresme.

 • 31. Matatia, unul din leviti (care era intaiul-nascut al lui Salum, fiul lui Core) avea in seama trebuintele pentru tigaia de jertfa a marelui preot.

 • 32. Unora din fratii lor, din fiii lui Cahat, le era incredintata pregatirea painilor punerii-inainte, ca sa le puna in fiecare zi de sambata.
  Ies 25:30

 • 33. Si iata-i pe cantareti, capi ai familiilor de leviti: ei erau scutiti de orice alta osteneala, deoarece se aflau in slujba ziua si noaptea;

 • 34. acestia erau cei mai de seama intre familiile levitilor, in curgerea neamului lor; ei locuiau in Ierusalim.
  1Par 8:28-38

 • 35. In Gabaon locuiau: Ieguel, tatal Gabaonitilor, a carui femeie se numea Maaca;
  1Par 8:28-38

 • 36. fiul sau, intaiul-nascut, se numea Abdon; dupa el veneau Tur, Chis, Baal, Ner, Nadab,
  1Par 8:28-38

 • 37. Ghedor, Ahio, Zaharia si Miclot;
  1Par 8:28-38

 • 38. lui Miclot i s'a nascut Simea; ei locuiau printre fratii lor, in Ierusalim, in chiar mijlocul fratilor lor.
  1Par 8:28-38

 • 39. Lui Ner i s'a nascut Chis; lui Chis i s'a nascut Saul; lui Saul i s'au nascut Ionatan, Melchisua, Aminadab si Esbaal.
  1Par 8:28-38

 • 40. Fiul lui Ionatan: Meribaal; lui Meribaal i s'a nascut Mica.
  1Par 8:28-38, 2Rg 9:12

 • 41. Fiii lui Mica: Piton, Melec, Tareia si Ahaz.
  1Par 8:28-38

 • 42. Lui Ahaz i s'a nascut Iara; lui Iara i s'au nascut Alemet, Asmavet si Zimri; lui Zimri i s'a nascut Mota;
  1Par 8:28-38

 • 43. lui Mota i s'a nascut Binea; Refaia, fiul sau; Eleasa, fiul sau; Atel, fiul sau;
  1Par 8:28-38

 • 44. lui Atel i s'au nascut sase fii; iata numele lor: Azricam, Bocru, Ismael, Searia, Obadia si Hanan; acestia sunt fiii lui Atel.
  1Par 8:28-38

Biblia Ortodoxa