Alti dregatori ai lui David.

 • 1. Iata-i pe fiii lui Israel, dupa numarul lor: capi de familie, capetenii peste mii si peste sute, cu gramaticii lor, care-i slujeau poporului dupa fiece cuvant al regelui, impartiti in cete care intrau si ieseau [din slujba], luna de luna, in toate lunile anului; in fiecare ceata erau cate douazeci si patru de mii.
  2Par 8:14

 • 2. Capetenia primei cete, pentru luna intai: Iasobeam, fiul lui Zabdiel; in ceata lui erau douazeci si patru de mii;

 • 3. el era dintre fiii lui Fares, mai-mare peste toate capeteniile de oaste in luna intai.

 • 4. Peste ceata din luna a doua: Dodai Ahohitul; in ceata lui se afla si capetenia Miclot; in ceata lui erau douazeci si patru de mii.
  2Rg 23:9, 1Par 11:12

 • 5. A treia capetenie, pentru luna a treia: Benaia, fiul preotului Iehoiada; si in ceata lui erau tot douazeci si patru de mii;
  2Rg 23:20

 • 6. acest Benaia era un viteaz intre cei treizeci si mai-mare peste cei treizeci; in ceata lui se afla si Amizabad, fiul sau.
  2Rg 23:22

 • 7. A patra capetenie, pentru luna a patra: Asael, fratele lui Ioab; iar dupa el era Zebadia, fiul sau; in ceata lui erau tot douazeci si patru de mii.
  2Rg 23:24

 • 8. A cincea capetenie, pentru luna a cincea: Samhut Izrahitul; in ceata lui erau tot douazeci si patru de mii.

 • 9. A sasea capetenie, pentru luna a sasea: Ira, fiul lui Iches Tecoanul; in ceata lui erau tot douazeci si patru de mii.

 • 10. A saptea capetenie, pentru luna a saptea: Helet Peloninul, din fiii lui Efraim; si in ceata lui erau tot douazeci si patru de mii.

 • 11. A opta capetenie, pentru luna a opta: Sibecai Husatitul, din semintia lui Zarah; in ceata lui erau tot douazeci si patru de mii.
  2Rg 21:18

 • 12. A noua capetenie, pentru luna a noua: Abiezer Anatoteanul, din fiii lui Veniamin; si in ceata lui erau tot douazeci si patru de mii.

 • 13. A zecea capetenie, pentru luna a zecea: Maherai din Netofat, din familia lui Zarah; in ceata lui erau tot douazeci si patru de mii.

 • 14. A unsprezecea capetenie, pentru luna a unsprezecea: Benaia din Piraton, din fiii lui Efraim; si in ceata lui erau tot douazeci si patru de mii.
  2Rg 23:30

 • 15. A douasprezecea capetenie, pentru luna a douasprezecea: Heldai din Netofat, din semintia lui Otniel; si in ceata lui erau tot douazeci si patru de mii.

 • 16. Iar peste triburile lui Israel: Capetenie peste Ruben era Eliezer, fiul lui Zicri; peste Simeon era Sefatia, fiul lui Maaca;

 • 17. peste leviti era Hasabia, fiul lui Chemuel; peste Aaron era Tadoc;

 • 18. peste Iuda era Elihu, din fratii lui David; pentru Isahar era Omri, fiul lui Micael;

 • 19. peste Zabulon era Ismaia, fiul lui Obadia; peste Neftali era Ierimot, fiul lui Azriel;

 • 20. peste fiii lui Efraim era Hoseia, fiul lui Azazia; peste jumatatea din tribul lui Manase era Ioil, fiul lui Pedaia;

 • 21. peste jumatatea [cealalta] din tribul lui Manase - cea din Galaad - era Ido, fiul lui Zaharia; peste Veniamin era Iaasiel, fiul lui Abner;

 • 22. peste Dan era Azareel, fiul lui Ieroham. Acestea erau capeteniile triburilor lui Israel.

 • 23. David insa nu i-a numarat si pe cei de douazeci de ani si mai in jos, deoarece Domnul spusese ca-l va inmulti pe Israel ca stelele cerului.
  Fc 15:5, Fc 22:17

 • 24. Ioab, fiul Teruiei, incepuse sa faca numaratoarea, dar nu a si sfarsit-o, pricina pentru care s'a facut manie asupra lui Israel si pentru care numaratoarea aceea nu a intrat in Cartea Faptelor regelui David.
  2Rg 24:4, 1Par 21:7

 • 25. Peste vistieriile regelui era Azmavet, fiul lui Adiel, iar peste stransurile de pe camp, din orase si din sate si din turnuri era Ionatan, fiul lui Uzia.

 • 26. Peste gospodarii care lucrau pamantul era Ezri, fiul lui Chelub.

 • 27. Peste vii era Simei din Rama, iar peste pivnitele de vinuri era Zabdi, fiul lui Sifmi.

 • 28. Peste livezile de maslini si de smochini in campie era Baal-Hanan din Gheder, iar peste magaziile untdelemnului era Ioas.

 • 29. Peste vitele mari ce pasteau in Saron era Sitrai Hasaroneanul, iar peste cele din vai era Safat, fiul lui Adlai.

 • 30. Peste camile era Obil Ismaelitul, peste asini, Iehdia Meroneanul.

 • 31. Peste turme era Iaziz Agariteanul. Toti acestia erau carmuitori peste stransurile de hrana ale regelui David.

 • 32. Ionatan, unchiul lui David dinspre tata, era sfetnic, om intelept si gramatic; iar Iehiel, fiul lui Hacmoni, era cu fiii regelui.
  2Rg 13:3, 2Rg 21:21

 • 33. Si Ahitofel era sfetnic al regelui; iar Husai Archianul era cel mai apropiat prieten al regelui.
  2Rg 15:12, 2Rg 15:32

 • 34. Lui Ahitofel i-au urmat Iehoiada, fiul lui Benaia, si Abiatar. Iar Ioab era capetenia ostirii regelui.
  2Rg 8:16, 2Rg 20:23

Biblia Ortodoxa