Femeile si urmasii lui Esau in Canaan si Seir. Regii si capeteniile Edomului.

 • 1. Iar urmasii lui Esau - adica Edom - acestia sunt:
  Fc 25:30

 • 2. Esau si-a luat femei dintre fetele Canaaneenilor: pe Ada, fata lui Elon Heveul, si pe Oholibama, fata lui Anà, fiul lui Tibon Heveul,
  Fc 26:34

 • 3. si pe Basemata, fata lui Ismael si sora lui Nebaiot.

 • 4. Ada i l-a nascut lui Esau pe Elifaz; Basemata i l-a nascut pe Raguel,
  1Par 1:35

 • 5. iar Oholibama i-a nascut pe Ieus, pe Ialam si pe Core. Acestia sunt fiii lui Esau, care i s'au nascut in tara Canaanului.

 • 6. Esau si-a luat apoi femeile, fiii, fiicele, toti oamenii sai de casa, toate averile, toate vitele, tot ce era al lui si tot ce agonisise el in tara Canaanului, si a plecat din Canaan, cat mai departe de Iacob, fratele sau,

 • 7. fiindca averile lor erau prea multe pentru ca ei sa mai vietuiasca la un loc, iar pamantul pribegiei lor nu-i mai incapea din pricina turmelor lor, care erau multe.
  Fc 13:6

 • 8. Esau a locuit astfel in muntele Seir. Esau, adica Edom.
  Fc 32:3, Ios 24:4

 • 9. Iata-i acum si pe urmasii ce i s'au nascut lui Esau, parintele Edomitilor, in muntele Seir.

 • 10. Numele fiilor lui Esau sunt acestea: Elifaz, fiul Adei, femeia lui Esau, si Raguel, fiul Basematei, femeia lui Esau.
  1Par 35:37

 • 11. Lui Elifaz i s'au nascut feciori: Teman, Omar, Tefo, Gatam si Chenaz.
  1Par 35:37

 • 12. Timna a fost o tiitoare a lui Elifaz, fiul lui Esau, si i l-a nascut lui Elifaz pe Amalec 1. Acestia sunt copii din Ada, femeia lui Esau.
  1Par 35:37

 • 13. Iata-i acum pe feciorii lui Raguel: Nahat si Zerah, Sama si Miza. Acestia sunt copii din Basemata, femeia lui Esau.
  1Par 35:37

 • 14. Si iata care-au fost feciorii Oholibamei, fiica lui Anà al lui Tibon, femeia lui Esau: ea i-a nascut lui Esau pe Ieus, pe Ialam si pe Core.
  1Par 35:37

 • 15. Iata si capeteniile 2 fiilor lui Esau: feciorii lui Elifaz, intai-nascutul lui Esau, sunt: capetenia Teman, capetenia Omar, capetenia Tefo, capetenia Chenaz,

 • 16. capetenia Core, capetenia Gatam si capetenia Amalec. Acestea sunt capeteniile din Elifaz in tara Edomului; acestia sunt copii din Ada.

 • 17. Iata-i pe fiii lui Raguel, fiul lui Esau: capetenia Nahat, capetenia Zerah, capetenia Sama si capetenia Miza. Acestea sunt capeteniile din Raguel in tara Edomului; acestia sunt fii din Basemata, femeia lui Esau.

 • 18. Iata-i si pe fiii Oholibamei, femeia lui Esau: capetenia Ieus, capetenia Ialam si capetenia Core. Acestea sunt capeteniile din Oholibama, fata lui Anà si femeia lui Esau.

 • 19. Acestia sunt fiii lui Esau si acestea sunt capeteniile lor. Acesta este Edom.
  Fc 25:30

 • 20. Iata-i pe fiii lui Seir Horeeanul, locuitorii tarii 3: Lotan, Sobal, Tibeon si Anà;
  1Par 38:54

 • 21. Dison, Eter si Disan. Acestea sunt capeteniile Horeilor, fiii lui Seir, in tara Edomului.
  1Par 38:54

 • 22. Fiii lui Lotan sunt: Hori si Heman, iar sora lui Lotan a fost Timna.
  1Par 38:54

 • 23. Iata-i pe fiii lui Sobal: Alvan, Manahat, Ebal, Sefo si Onam.
  1Par 38:54

 • 24. Si iata-i pe fiii lui Tibeon: Aia si Anà. Acesta este acel Anà care a gasit izvoarele de apa calda in pustie, cand pastea asinii lui Tibeon, tatal sau.
  1Par 38:54

 • 25. Si iata-i pe fiii lui Anà: Dison si Oholibama, fata lui Anà.
  1Par 38:54

 • 26. Iata-i acum pe fiii lui Dison: Hemdan, Esban, Itran si Cheran.
  1Par 38:54

 • 27. Iata-i pe fiii lui Eter: Bilhan, Zaavan si Acan.
  1Par 38:54

 • 28. Si iata-i pe fiii lui Disan: Ut si Aran.
  1Par 38:54

 • 29. Iata acum capeteniile Horeilor: capetenia Lotan, capetenia Sobal, capetenia Tibeon, capetenia Anà,
  1Par 38:54

 • 30. capetenia Dison, capetenia Eter, capetenia Disan. Acestea sunt capeteniile Horeilor, dupa clanurile lor, in tara Edomului.
  1Par 38:54

 • 31. Iata-i si pe regii care au domnit in Edom inainte ca vreun rege sa domneasca in Israel 4:
  1Par 38:54

 • 32. In Edom a domnit Bela, fiul lui Beor; iar cetatea lui se numea Dinhaba.
  1Par 38:54

 • 33. Bela a murit, iar in locul sau a domnit Iobab, fiul lui Zerah din Botra.
  1Par 38:54

 • 34. Iobab a murit, iar in locul sau a domnit Husam, din tara Temanitilor.
  1Par 38:54

 • 35. Husam a murit, iar in locul sau a domnit Hadad, feciorul lui Bedad, care i-a batut pe Madianiti in campul Moab; numele cetatii sale era Avit.
  1Par 38:54

 • 36. Hadad a murit, iar in locul sau a domnit Samla, din Masreca.
  1Par 38:54

 • 37. Samla a murit, iar in locul sau a domnit Saul, din Rehobotul de langa rau.
  1Par 38:54

 • 38. Saul a murit, iar in locul sau a domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
  1Par 38:54

 • 39. Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit, iar in locul sau a domnit Hadar, fiul lui Varad; numele cetatii lui era Pau, iar numele femeii sale era Mehetabel, fiica lui Matred, fiul 5 lui Mezahab.
  1Par 38:54

 • 40. Si iata numele capeteniilor din Esau, dupa clanurile lor, dupa locurile lor, dupa tarile si natiile lor: capetenia Timna, capetenia Alva, capetenia Ietet,
  1Par 38:54

 • 41. capetenia Oholibama, capetenia Ela, capetenia Pinon,
  1Par 38:54

 • 42. capetenia Chenaz, capetenia Teman, capetenia Mibtar,
  1Par 38:54

 • 43. capetenia Magdiel, capetenia Iram. Acestea sunt capeteniile lui Edom, dupa asezarile lor in tara pe care o aveau in stapanire. Acesta-i Esau, parintele Edomitilor.
  1Par 38:54

Biblia Ortodoxa